Ajutoarele alimentare din stocul Uniunii Europene se suplimentează!

Posted on ian. 21 2014 - 1:27pm by petre

Direcția de AsistențăSocialăComunitarăTimișoara văinformeazăcă, începînd cu data de 23.01.2014, se vor suplimenta cantitățile deja primite de produse alimentare, provenind din stocul Uniunii Europene.

Distribuirea se va face în Timișoara, Bv. Circumvalațiunii 8-10, pe baza unor numere de ordine primite de la locul de distribuire, conform următorului program:
•    Luni: 7.30.00 – 15.00
•    Marți: 7.30 – 17.30
•    Miercuri: 7.30 – 14.30
•    Joi: 7.30 – 16.30
•    Vineri: 7.30 – 14.00
Categoriile de persoane, cu domiciliul în municipiul Timișoara ăn conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 950/2012, care beneficiazăde ajutoarele alimentare sunt:
a) beneficiarii de ajutor social,  acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
b) șomerii care beneficiazăde indemnizație de șomaj acordatăpotrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, dupăcaz, din pensii cumulate, se aflăsub 400 lei/lună;
d) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.
e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratăcu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânăla 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatăcu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței fațăde eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și fațăde persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obținute exclusiv din aceste legi, se aflăsub 400 lei/lună.”

Actele necesare pentru ridicarea produselor sunt:

Pentru șomeri: – buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), precum carnet de șomer vizat la zi   ( copie și original pentru șomerii indemnizați).
– buletinul sau cartea de identitate ( copie și original),  adeverințăprin care se atestăcalitatea de șomer aflat în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncăpentru șomerii înregistrați, care nu beneficiazăde indemnizație de șomaj.
Pentru persoanele cu handicap: buletinul sau cartea de identitate (în  copie și original), certificatul de încadrare în grad de handicap grav și accentuat, valabil la data ridicării produselor, (în  copie și original).

Pentru pensionari și persoanele beneficiare de legi speciale, menționate la litera e: buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), cuponul de pensie din luna curentăsau luna anterioară( copie și original).

Se vor distribui  următoarele produse alimentare  cu menționarea cantităților pentru fiecare categorie de beneficiari.

PERSOANELE CU HANDICAP    SOMERII    PENSIONARII ȘI BENEFICIARII LEGILOR BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

1. FAINA    17 Kg    17 Kg    16 Kg    16 Kg
2. MALAI    9 Kg    9 Kg    9 Kg    9 Kg
3. PASTE FAINOASE    0,500 Kg    0,500 Kg    1Kg    1Kg
4. ZACUSCĂ    0,600 Kg    0,800 Kg    0,800Kg    0,800 Kg
5. MIERE    0,250 Kg    0.500 Kg    0,250Kg    0,500 Kg
6. ULEI    4 L    5 L    5 L    5 L
7. CONSERVE DE CARNE    1,200 Kg    0,900Kg    1,200Kg    0,900 Kg
8. ROSII IN SUC PROPRIU    1,600 Kg    2,400 Kg    1,800 Kg    1,600 Kg
9. ZAHAR    3 Kg    2 Kg    3 Kg    3 Kg

 

Redistribuirea produselor se va face în limita stocului disponibil existent la momentul ridicării lor.

Relații suplimentare se pot opține la telefon nr. 0356-416049.

Comments

comments

About the Author