Timișoara în proiectul Capitale Verzi ale Europei

Posted on Feb 20 2014 - 10:29am by petre

Colegiul Tehnic „Azur” organizează, în data de 08.04. 2014, dezbaterea pe marginea  Proiectului euroregional Capitale verzi ale Europei – Timişoara, Mica Vienă, Ziua Pământului ediţia a VI-a.

Cu această ocazie vă invită  la Ziua Porţilor deschise la Colegiul Tehnic “Azur”.

Scopul proiectului:
Valorificarea experienţelor pozitive privind proiectele şi cercetările în domeniul calităţii activităţilor ecologice şcolare în mediul urban şi rural.

Obiectivele proiectului:
·         Schimburi de experienţă între cadre didactice universitare şi preuniversitare, cercetători, specialişti în domeniul ecologiei,elevi, studenţi, etc.
·         Calitatea educaţiei, calitatea mediului, prioritate a problematicii lumii contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona şi Strategia de Dezvoltare durabilă a Uniunii Europene este exprimată prin promovarea unor politici sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman şi natural şi asumată prin acceptarea principiilor Decadei pentru Educaţie, pentru Dezvoltare Durabilă.
·         Vizitarea laboratoarelor, a atelierelor, a laboratoarelor de informatică,  a claselor, a terenului de sport, a sălii de sport, a cantinei, a internatului;
·         Program de vizită la Colegiul Tehnic „Azur” al  elevilor claselor a  VIII-a şi al  părinţilor acestora, al  diriginţilor claselor  a  VIII-a  în 8  Aprilie 2014,  între orele 12-20.
·         Ecologizarea terenului şi parcului Colegiului Tehnic „AZUR” cu elevii  de liceu şi şcoli gimnaziale; pregătirea pentru plantarea de arbori  şi arbuşti, gard viu; plantarea;
·         Analize de laborator: determinarea poluanţilor din ape, aer, sol; vizitarea laboratoarelor Colegiului;
·         Organizarea concursului de fotografii: Timişoara ecologică, Europa ecologica;

PROGRAM

Orele: 8.00-10.00 – Ecologizarea terenului şi parcului Colegiului Tehnic „AZUR” cu elevii  de liceu ; pregătirea pentru plantarea de arbori  şi arbuşti, gard viu;
Ora 10.00 – 11.00 Analize de laborator : determinarea poluanţilor din ape şi vizitarea laboratoarelor Colegiului;
Ora  11.00 – 11.20 la COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMIȘOARA,CALEA MARTIRILOR NR.64

Cuvânt de deschidere:

Decan prof.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin-Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului Timişoara ;
Prof.dr.ing. Petru Negrea-Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului Timişoara ;
Director  Pintilie Alina- Direcţia Comunicare- Primăria Timişoara
Director ing. Bere Semeredi Adrian-Direcţia de Mediu Primăria Timişoara
Prof. Cornel Petroman, Inspector şcolar general – Inspectoratul Şcolar JudeţeanTimiş
Director prof.Veljko Stojanovici- Hemijsko-Medicinska Skola Vrsac Serbia
Prim Comisar Ing.Mariana Lőrincz- Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
Prof.dr. Nicolae Diminescu- Fundaţia Verde 2000
Director prof. Cristian Vlad – Casa Corpului Didactic Timiş
Director. prof. Marin Mihaela – Colegiul Tehnic „Azur” Timişoara
Director. prof. Nicolae Puşcaşu –Palatul Copiilor  Timişoara
Director. prof. Stăncuna George –Şcoala cu Clasele I-VIII  nr.25 Timişoara

Ora  11.20 – 11.25 Prezentarea proiectului CAPITALE VERZI ALE EUROPEI, TIMIŞOARA – MICA VIENĂ,   proiect ecologic  euroregional al  elevilor  din şcoli cu clasele I-VIII,  colegii şi licee privind conştientizarea importanţei  protecţiei mediului, a echipelor de voluntari ecologişti, de către consilier ing. Trapcea Călina – Primăria Municipiului Timişoara –  Direcţia de Mediu şi prof. Samuilă Gabriela;
Prezentarea proiectelor ecologice, a  proiectului transfrontalier dintre Hemijsko Medicinska Skola Vrsac Serbia şi Colegiul Tehnic” AZUR” Timişoara;
Prezentarea programului de desfăşurare al activităţilor acestui proiect;
Ora 11.25 – 11.35 Discuţii;
Ora 11.35- 11.50 – Dezbaterea şi stabilirea premiilor   Concursului   de fotografii, colaje,  ale echipelor de elevi de la gimnaziu şi  elevi  de la liceu care au  preocupări  în domeniul protecţiei mediului, ecologizarea parcurilor, pădurilor, plantarea de arbori şi arbuşti, colectarea de deşeuri, protecţia aerului, reducerea poluării aerului, cum ne implicăm  pentru un oraş curat, european, Oraşul Florilor-Timişoara ecologică, Capitală Verde a Europei,  etc.
Ora11.50 -12.00 – Înmânarea diplomelor echipelor premiate  de către membri juriului ;
Ora 12.00 – 12.30 –  Program  artistic în Amfiteatru ,  în colaborare cu Palatul Copiilor: cântece şi dans;
Ora 12.30 -13.20 – Plantarea de arbori, arbuşti, trandafiri, liliac, alţi arbuşti ornamentali, flori;
Ora 13.20 – 14.20 -Analize de aer, de imisii de gaze, analize de sol în zona Calea Martirilor- Str.Constantin Prezan;
Program  artistic pe terenul de sport:gimnastică ritmică, cântece şi dans;
Ora12.00 -15,30 – Jocuri sportive;
Ora 15.30 -16.00 Încheierea proiectului .
Orele16.00 -21.00 Discotecă  pe terenul de sport al Colegiului Tehnic „Azur” Timişoara.
Vizitarea laboratoarelor, a atelierelor, a laboratoarelor de informatică,  a claselor, a terenului de sport, a sălii de sport, a cantinei, a internatului;
Program de vizită la Colegiul Tehnic „Azur”, al  elevilor claselor a  VIII-a şi al părinţilor acestora, al diriginţilor claselor  a  VIII-a  în 8 Aprilie 2014, între orele 10-20.

Parteneri proiect
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMIŞOARA
CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
HEMIJSKO-MEDICINSKA SKOLA VRSAC SERBIA
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 TIMIŞOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
CENTRUL  DE CULTURĂ ŞI  ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE AZUR TIMIŞOARA

Comments

comments

About the Author