Legea Vr?jitoriei a fost aprobat? de Senat*n mod tacit

Posted on nov. 9 2010 - 9:52pm by petre

De?i nu apucat s? fie nici m?car dezb?tut?, legea vr?jitoriei a fost adoptat? tacit de c?tre Senatul Romniei ?i urmeaz? s? fie supus? aprob?rii Camerei Deputa?ilor care este camer? decizional? n acest caz. Astfel, dac? va trece ?i de Camer?, legea va da na?tere unor noi meserii, cum ar fi cea de vr?jitor sau de ghicitor, dar va putea ?i s?-I arunce dup? gratii pe cei care practic? aceste meserii cu nc?lcarea noii legi.


n urm? cu o jum?tate de an, pe 9 aprilie 2010, un grup de 25 deputa?i dintre care 21 de la PDL, doi de la PSD, unul de la PNL ?i un deputat de la minorit??i, au depus la Parlament un proiect de lege privind protec?ia persoanelor n?elate prin practici oculte, n scopul contracar?rii „efectelor devastatoare ale vr?jitoriei”, adic? ceea ce media nume?te generic legea vr?jitoriei.

Esen?a legii vr?jitoriei ar fi obligarea tuturor celor care practic? ghicitul, vr?jitoria, descntecele sau orice practici oculte, s? fac? aceste activit??i ntr-un cadru reglemantat legal ?i fiscalizat. Astfel, ghicitorii ar urma s? fie autoriza?i, s? ?in? eviden?e contabile ?i s? elibereze documente fiscale, bonuri de cas? de marcat sau chitan?e pentru serviciile prestate.

Ini?iativa grupului de parlamentari, n frunte cu deputatul PDL de Timi? Alin Popoviciu, vizeaz? „reglementarea activit??ilor ?i practicilor oculte, dar mai ales protejarea persoanelor n?elate prin ghicit sau alte practici oculte care induc ?i men?in n eroare sau am?gire, prin prezentarea c? adev?rat? a unei fapte mincinoase, sau c? minciun? a unei fapte adev?rate, n scopul de a ob?ine un folos patrimonial injust, sau dac? s-a pricinuit o pagub?”.

Initiatorii spun c? activit??ile ce fac obiectul proiectului de lege „nu sunt integrate n sistemul principal al serviciilor oferite popula?iei ?i au la baz? doar teoriile, credin?ele ?i experien?ele empirice ale a?a-ziselor clarv?z?toare n prezicerea viitorului, t?m?duire de boli ?i alte afec?iuni suflete?ti”.

Vr?jitorii ?i fermec?tori, o nou? categorie de pl?titori de taxe

n continuare sunt defini?i, n n?elesul legii, termenii de „vr?jitorie”, „ghicitor”, „practici oculte”, ?i „farmece”. Astfel, vr?jitoria reprezint? „ritualuri magice prin care se invoc? realit??i spirituale demonice, cu scopul de a nl?tura anumite boli, de a reface sau destr?ma leg?turi ntre oameni”, practicile oculte sunt „activit??i de ghicit ?i vr?jitorie, prin invocarea unor realit??i spirituale demonice, ezoterice”, ghicitorul este „persoan? care se ndeletnice?te cu prezicerea viitorului”, iar farmecele sunt „leg?turi de vr?jitorie”.

Proiectul stabile?te dreptul de practic? ?i organizarea activit??ilor oculte, preciznd c? activit??ile de ghicit trebuie s? fie ncadrate n nomenclatorul profesiilor liberale, iar persoanele care exercit? aceste activit??i trebuie s? fie obligate s? posede autoriza?ie de liber? practic?. n acela?i context, practicianul din domeniul ocult va fi obligat s? adere la o organiza?ie profesional? de profil, iar organiza?iile din domeniu vor trebui s? ndeplineasc? o serie de criterii pentru a se putea nfiin??.

Dar proiectul nu prevede doar crearea cadrului legal de func?ionare a profesiilor oculte, dar stabile?te ?i sanc?iuni penale pentru abateri de la lege. Asadar, „inducerea ?i men?inerea n eroare sau am?gire a unei persoane n scopul de a ob?ine un folos patrimonial injust pentru ?ine sau pentru altul se pedepse?te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani, conform Codului penal”. „De asemenea, n func?ie de form? de vinov??ie cu care este s?vr?it? fapt?, se sanc?ioneaz? cu amend? penal?”.

n final „se interzice amplasarea cabinetelor de ghicit ?i vr?jitorie, sau desf??urarea activit??ilor oculte, dar ?i publicitatea de orice fel n proximitatea l?ca?urilor de cult, a institu?iilor publice, a institu?iilor de nvatamant sau a unor institu?ii de interes public”.

Grupul de ini?oativ? arat? n expunerea de motive, c? vr?jitoria a devenit un fenomen de mas?, iar „efectele sale sunt devastatoare pentru vie?ile multor oameni”. „Pragul palatelor aurite, n care s?l??luiesc a?a-zisele vr?jitoare, este trecut zi de zi de oameni naivi, dispu?i s? lase sute ?i chiar mii de euro, n speran?a c? persoan? iubit? va reveni n via?? lor, copilul se va ns?n?to?i, n ciud? faptului c? sufer? de o boal? incurabil?, sau c? nu ?i vor pierde slujba”, un important argument n favoarea adopt?rii legii.

Comments

comments

About the Author