Aquatim grabeste lucrarile la Statia de epurare

Posted on nov. 11 2010 - 4:08pm by petre

Conducerea Aquatim vrea s? gr?beasc? finalizarea construc?iei Sta?iei de epurare a Timi?oarei. ncepnd din aceast? lun?, societatea timi?orean? a preluat calitatea de autoritate contractant? n cadrul contractului de lucr?ri ncheiat cu firma german? de construc?ii a sta?iei.

n noul context, Aquatim a cerut Antreprenorului s? stabileasc? un nou program de lucru ?i un grafic de accelerare a lucr?rilor pentru a putea finaliza lucr?rile de la sta?ia de epurare n cel mai scurt timp posibil. ntrzieri n execu?ia sta?iei de epurare au ap?rut ?i din cauza unui litigiu interna?ional, aflat pe rolul Cur?ii de Arbitraj Paris, ntre fosta autoritate contractant? ?i antreprenor.

Amintim c? n anul 2002, Aquatim a reu?it s? atrag? un proiect european ISPA de 45,36 milioane de Euro, din care 32,27 milioane fonduri nerambursabile, iar 13 milioane asigurate de Aquatim pentru cofinan?are. Banii sunt destina?i reabilit?rii Sta?iei de epurare Timi?oara, reabilit?rii ?i extinderii sistemului de canalizare ?i asisten?ei tehnice pentru supervizarea lucr?rilor ?i regionalizarea serviciilor de alimentare cu ap? ?i canalizare. Pentru reabilitarea sta?iei de epurare sunt aloca?i 27,76 milioane de Euro. Pn? n acest moment, stadiul de realizare al proiectului este de aproximativ 80 %.

Comments

comments

About the Author