Vrei bonăla copil? Trebuie să-i faci contract de muncă

Posted on feb. 18 2014 - 3:52pm by petre

Senatul a adoptat, marți, în plen, o inițiativălegislativăprivind exercitarea profesiei de bonă, care stabilește situațiile în care o persoanănu poate fi angajatăca bonă, dar și faptul căfamilia este obligatăsăîncheie un contract de muncăpentru aceasta.
Senatul a votat raportul de admitere la propunerea legislativăprivind reglementarea profesiei de bonă, cu amendamente, cu 87 de voturi „pentru”.Baby Sitter

Propunerea legislativăa fost adoptatăcu 89 de voturi „pentru” și douăabțineri.

Proiectul, semnat de mai mulți parlamentari PSD, PNL, PDL, PPDD, PC, reglementeazăexercitarea profesiei de bonă, în scopul serviciilor specializate de îngrijire și supraveghere a copilului. Serviciile furnizate de bonăsunt servicii pentru armonizarea vieții de familie cu viața profesională, așa cum sunt reglementate de legea 292/2011 a asistenței sociale.

Comisia de învățământ din Senat a adoptat mai multe amendamente la propunerea legislativă, adoptând un raport de admitere în acest sens.

Întimpul dezbaterilor, inițiatorii au arătat căpropunerea legislativăreglementeazăprofesia de bonă, arătând căsituația din România invocăo astfel de lege, ținând cont de lipsa de locuri din creșe și grădinițe și de nevoia părinților de a se întoarce la muncă.

Senatorul Elena Fedorovici (PSD) a precizat că, de cele mai multe ori, aceste bone nu au contract de muncăînregistrat la instituțiile competente, iar în acest fel se perpetueazămunca la negru.

Senatorul PSD Gabriela Firea a ținut săaprecieze, la rândul său, căpropunerea legislativăeste susținutăde parlamentari din toate grupurile politice, adăugând căsituația copiilor se bucurăde toatăatenția parlamentarilor, fie căsunt la putere sau în opoziție.

„Acest proiect urmărește dreptul fundamental și suveran al copiilor”, a mai spus Gabriela Firea, apreciind că, prin acest proiect, copiii beneficiazăde asistențăcalificată.

Ea s-a adresat președintelui Senatului, Crin Antonescu, spunând căfiica acestuia, Irina, este destul de mare, nu mai trebuie săbeneficieze de bonă, dar, la rândul ei, va avea copii și poate va apela la aceste servicii ale unei bone calificate.

Crin Antonescu i-a răspuns: „M-ați convins. Ar trebui săvorbiți mai des în numele PSD”.

Potrivit amendamentelor Comisiei de învățământ, inițiativa legislativăprevede căpoate fi bonăorice cetățean român sau străin, cu domiciliul sau reședința legalăîn aceeași localitate cu domiciliul/reședința părinților și orice persoanăstrăinăcu drept de muncăîn România sau dacăposedădiplomărecunoscutăsau echivalatăpentru domeniul de activitate.

Persoanele care vor exercita aceastăprofesie trebuie săfie apte din punct de vedere medical și psihologic, aceastăcondiție urmând a se dovedi cu un raport eliberat în condițiile legii și sunt obligate sănu aibăantecedente penale dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Prin titlul oficial de calificare a bonelor se înțelege certificatul de calificare, diploma sau un alt titlu de bonărecunoscute sau echivalate, documentele care atestăîndepinirea acestei profesii urmând a fi actualizate anual.

Inițiativa menționeazăși condițiile în care o persoanănu poate fi bonă, și anume persoana care a fost condamnatădefinitiv pentru o faptăpenală, persoana care, în exercitarea profesiei de bonă, a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătoreascădefinitivă, dar și persoana care locuiește cu alte persoane condamnate definitiv pentru fapte penale sau persoana decăzutădin drepturile părintești prin hotărâre judecătorească.

Nu poate fi bonănici persoana care suferăde boli cronice transmisibile, persoana care este dependentăde alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope sau persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal.

Potrivit proiectului, bona poate oferi simultan servicii de îngrijire și supraveghere pentru cel mult patru copii, cu vârste între 3 luni și 4 ani. Pentru copiii de peste 4 ani, bona poate oferi, simultan, servicii de supraveghere pentru cel mult 6 copii.

Îndesfășurarea activității, bona îndeplinește cel puțin următoarele atribuții: îngrijirea și supravegherea copilului, hrănirea copilului, acordarea primului ajutor, în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului, informarea reprezentanților legali cu privire la evoluția copilului precum și informarea de urgențăa angajatorului cu privire la apariția unor situații deosebite în privința copilului, însoțirea copilului la activități recreative, culturale, artistice, sportive și școlare proprii vârstei.

Exercitarea acestor atribuții se face în baza unui plan de activități, stabilit de comun acord cu părinții, în funcție de nevoile copilului și ale familiei acestuia.

Un alt articol menționeazăfaptul căbona răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor acestei legi și ale reglementării legale privind activitatea persoanei juridice unde este angajată. Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia și sancțiunile sunt prevăzute în statutul profesiilor și, dupăcaz, în reglementarea specificăpersoanei juridice în slujba căreia se aflăbona.

Bona care nu este angajatăa unei persoane juridice răspunde, conform legii, pentru activitățile pe care le desfășoarăîn exercitarea profesiei.

Proiectul mai prevede căangajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligația de a încheia un contract de muncăpentru bone.

Propunerea legislativăface parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind prima camerăsesizată.

Comments

comments

About the Author