Telemaratonul Sperantei, la cea de-a XVII-a editie

Posted on dec. 2 2010 - 10:46am by petre

Organizatorii ac?iunii caritabile Maratonul Speran?ei, Funda?ia Lauren?iu Ciucur, Inspectoratul ?colar al Jude?ului Timi?, Funda?ia Jude?ean? pentru Tineret Timi?, Cons Electrificarea Instal Timi?oara, Clubul Rotary Timi?oara Cetate ?i Televiziunea Europa Nova au decis ca n perioada 3 4 decembrie 2010, la Casa Tineretului, s? se desf??oare a XVlIa edi?ie a acestei mari manifest?ri a ora?ului Timi?oara, unic? n Romnia.

Astfel, Telemaratonul Speran?ei se va desf??ura vineri, 3 decembrie, ntre orele 19 24, ?i smb?t?, 4 decembrie, ntre orele 9 24 ?i va oferi posibilitatea timi?enilor s? fie al?turi de tinerii suferinzi de distrofie muscular? ?i neuromuscular? progresiv? din jude?ul Timi?. Ca n fiecare an, va fi un program special de televiziune organizat pentru strngerea de fonduri n sprijinul copiilor ?i tinerilor cu handicap, ce sufer? de boli musculare ?i neuromusculare progresive. Pe parcursul Telemaratonului va avea loc, n direct, spectacolul Noi suntem prietenii vo?trii, organizat de Inspectoratul ?colar al Jude?ului Timi? ?i sus?inut de cei mai buni tineri arti?ti din ?colile timi?ene.

De asemenea, vor participa interpre?i cunoscu?i ?i ndr?gi?i de pe meleagurile timi?ene, ?i nu numai, personalit??i de marc?. Men?ion?m c? an de an fondurile provenite din aceast? manifestare au stat la baza programelor de sprijinire a acestor copii si tineri suferinzi.

Principalele obiective ale Telemaratonului sunt: oferirea de ajutoare materiale ?i b?ne?ti cu ocazia sfintelor s?rb?tori din acest an ?i anul viitor, organizarea Taberei de Distrofie Muscular? n anul 2011, consolidarea fondului special pentru ajutorarea familiilor din care fac parte ace?ti copii ?i tineri, ajunse n situa?ii sociale dificile, cump?rarea de piese de schimb, consumabile, revizii pentru aparatele medicale din cadrul funda?iei, alocarea de fonduri pentru achizi?ionarea de medicamente ?i proteze pentru membrii funda?iei, informarea opiniei publice asupra gravelor probleme cu care se confrunt? suferinzii de boli musculare ?i neuromusculare.

Telemaratonul Speran?ei ofer? oric?rei persoane fizice sau juridice posibilitatea de a ne fi al?turi, prin contribu?ii materiale ?i b?ne?ti, dup? posibilitatea ?i bun?voin?a fiec?ruia.

Comments

comments

About the Author