Simpozion international de Ziua Romaniei

Posted on dec. 2 2010 - 6:35pm by petre

Edi?ia jubiliar? cu num?rul 20 a Simpozionului Interna?ional Columna 2000 a avut dou? conota?ii diferite, ns? strns legate ntre ele: s?rb?torirea Zilei Sfntului Apostol Andrei, ocrotitorul romnilor, ?i 1 Decembrie Ziua Na?ional?.

Organizat? de Asocia?ia Na?ional? Cultul Eroilor din Romnia filiala Timi?oara, Funda?ia pentru Cultur? ?i nv???mnt Ioan Slavici Timi?oara, cu sprijinul Consiliului Jude?ean Timi?, a Centrului de Cultur? ?i Art? al jude?ului, Desp?r??mntul Ioachim Miloia Timi?oara al Astrei, Societatea Cultural? Patrimoniu Timi?oara ?i Sindicatul Independent al nv???mntului Preuniversitar Timi? Federa?ia Spiru Haret, manifestarea a avut ca invita?i personalit??i de seam? din zona noastr? geografic?, dar ?i din Serbia.

n deschiderea lucr?rilor simpozionului a fost oficiat? o slujb? religioas?, de c?tre Prea Onoratul P?rinte dr. Ioan Bude, protopop al Protopiatului Timi?oara 1, consacrat? Sfntului Apostol Andrei, ocrotitorul romnilor. Apoi, organizatorii au adresat salutul lor participan?ilor.

Au vorbit R?zvan Hrenoschi, ?eful serviciului rela?ii publice al CJ Timi?, profesorul Virgil Popescu, Aurel Turcu?, prof. dr. Tiberiu Ciobanu, care a dat citire ?i mesajului trimis, cu acest prilej, de Mircea B?cal?, prefectul jude?ului Timi?.

Printre invita?i s-au num?rat ?i Vasile Barbu, pre?edintele Societ??ii Literar-Artistice Tibiscus din Uzdin, Serbia, generalul de brigad? n rezerv? Mircea Chiril?, prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, rectorul Universit??ii Ioan Slavici, istoricul Ioan Ha?egan (care a sus?inut ?i o prelegere consacrat? momentului), prof. univ. dr. ?tefan Buz?rnescu, prof. Petru ?andor, prof. dr. Ludwig Holczinger, Stelu Iordache, directorul postului de televiziune Europa Nova ?i mul?i al?ii.

Tot cu acest prilej, au avut loc ?i o serie de lans?ri editoriale: Cartea Istoriografia romneasc? din secolul al XIX-lea ?i prima jum?tate a secolului XX referitoare la Banatul medieval, apar?innd lui Tiberiu Ciobanu, revista de cultur? Columna 2000, num?rul 43-44, revista de cultur? istoric? Clio ?i a putut fi vizionat? ?i o expozi?ie documentar? dedicat? Zilei Na?ionale a Romniei. Invita?ii au putut participa apoi la comunic?rile ?tiin?ifice pe sec?iuni de istorie ?i de istorie cultural? moderate de istorici ?i profesori.

Comments

comments

About the Author