Sfinții 40 de Mucenici – istorie, tradiție și obiceiuri

Posted on mart. 9 2024 - 12:14pm by petre

Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă, în fiecare an, pe data de 9 martie. Acești mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius (308-324), prigonitor al creștinilor. Sfinții 40 de Mucenici erau soldați creștini și făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia.

Aceștia nu erau doar romani de origine, ci și greci, amestecați cu armeni.

Aflând despre credința lor, Agricolă, guvernatorul Armeniei, i-a silit săse închine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost întemnițați timp de opt zile și bătuți cu pietre. Prin semne divine au fost însăîntăriți în dreapta credință. Dupăaceste chinuri, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghețare, în lacul Sevastiei. La miezul nopții, unul dintre cei 40 de mucenici, a ieșit din apădin cauza gerului. Alergând spre baia caldă, pusăde cei ce slujeau idolilor, a murit. Cei rămași săîndure gerul au început săse roage: “Ajută-ne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, ușurează-ne sarcina și alina iuțimea văzduhului, căspre Tine nădăjduim, ca sănu ne rușinăm și săcunoascătoți căne-am mântuit strigând către Tine„. Înurma acestei rugăciuni s-au petrecut mari minuni: apa lacului s-a încălzit, gheațăs-a topit și 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra mucenicilor. Unul dintre soldații de pază, uimit căîn miezul nopții o luminădin cer încălzește apăși căo cununădin cele 40, pogorâte peste mucenici, nu are peste cine săse așeze, s-a aruncat în apă, mărturisind ca și el este creștin.

Pentru căau fost scoși vii din lac, comandanții au poruncit săli se zdrobeascăpicioarele cu ciocanele. Toți martirii au trecut la cele veșnice în urma acestui supliciu. Trupurile lor au fost puse într-un car, ca săfie duse spre ardere și apoi săfie aruncate în lac. Numai Meliton, un tînăr soldat, a supraviețuit torturii. Pentru cămai respiră, ostașii nu l-au pus în car. Mama sa, știind căcei 39 de confrați în suferința aveau pregătităîmpărăția cerurilor, își ia fiul în brațe și merge cu el să-l punăîn car. Dacăîi dorea salvarea, trebuia săfie lipsit de credința în Hristos. Meliton moare pe drum, în brațele mamei sale.

Cei patruzeci de Sfinți Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie.

SĂƒrbătoarea creștinăa Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului agricol tradițional și a generat o sărbătoare tradiționalăromânească, Mucenicii sau Măcinicii. Încredințăpopularăîn ziua mucenicilor se încheie zilele babelor, lăsând loc zilelor moșilor. De aceea, în aceastăzi se fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi: lovirea pământului cu bâte sau maiuri, rostind descântece, pentru ca săiasăcăldura și săintre gerul, sau jocul copiilor peste foc.

Înziua de 9 martie, în toate comunitățile rurale era obiceiul de a se scoate plugul la arăt.

Dupăce plugul era trecut prin foc de către fierarul (faurul) satului, era reparat, curățat și purificat. ÃŽntre plugari se încheiau înțelegeri pentru întovărășire la arăt, iar în dimineața acestei zile plugul era scos în fața casei în mod festiv. Acesta era momentul ce deschidea, de fapt, ciclul sărbătorilor de primăvară, presărat cu numeroase obiceiuri.

Patruzeci sau patruzeci și patru de mucenici?

Dupătradiția cea geto-dacica au fost 44 de mucenici, atâtea fiind și zilele dintre 9 Martie și 23 Aprilie. Înunele zone, exista pânăastăzi credință, căacești sfinți au fost 44. Folcloristul Simion Florea Marian a tipărit o legendă, din Fratautul Vechi – Moldova, unde se vorbește de ziua celor 44 de Sfinți. ÃŽnsă, tradiția creștinăafirma căau fost 40 de mucenici.

ÎnBucurești, părticele din moaștele Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia se afla la Mănăstirea Antim, la Schitul Dârvari, la Biserica Icoanei, la BisericăMihai Vodă, la BisericăDichiu de pe Strada Icoanei și la Biserică“Sfântul Alexie„ de pe Calea Șerban Voda.

Testamentul Sfinților 40 de Mucenici

Testamentul Sfinților 40 de Mucenici a fost dictat de aceștia atunci când erau în lac Sfântului Meletie, episcopul Antiohiei. “Așadar, săvădepărtați de orice poftăși rătăcire lumească. Căci mărirea lumii este înșelătoare și neputincioasă, înflorește pentru puțin și îndatăse vestejește căiarba grădinii. Primind sfârșitul mai repede căînceputul. Mergeți mai degrabăla iubitorul de oameni Dumnezeu, care dăruiește bogăție neîmpuținata celor ce aleargăla El și da ca răsplatăviața veșnicăcelor ce cred în El. Timpul acesta este folositor celor ce voiesc săse mântuiască, oferind prilejul potrivit pentru pocăință, pentru practicarea adevăratei viețuiri celor ce nu amâna nimic pentru viitor. Căci schimbarea vieții este neprevăzută. Și chiar de ai cunoaște-o, vezi ceea ce este de folos și arata în modul acesta curăția credinței, pentru căprin aceasta săștergi urma păcatelor făptuite mai ÃŽnainte. Căci în starea în care te voi găsi, zice Domnul, în aceea te voi și judecă. Sarguiti-vă, deci, săfiți fărăgreșealăîn poruncile lui Hristos, ca săscăpați de focul cel nestins și veșnic. Căci glasul cel dumnezeiesc strigă: Timpul s-a scurtat. Mai presus de toate, cinstiți iubirea, căci numai ea singurărespecta datoria iubirii frătești și se supune legii lui Dumnezeu. Căci prin fratele cel văzut se cinstește Dumnezeu Cel nevăzut.„

Tradiții și obiceiuri de Mucenici

Potrivit tradiției, în ziua de 9 martie, gospodinele preparămucenici, care pot fi pregătiți ca o prăjiturăcu miez de nucăși miere sau un aluat în forma cifrei opt, fiert în apăcu mirodenii și nucă. Mucenicii se împart la rude, vecini, oameni sărmani, pentru pomenirea celor morți, dar și pentru belșugul viitoarelor recolte.

Se mai spune că, în aceastăzi, poarta cerului se deschide și moșii se întorc între cei din care s-au ridicat. Situarea acestei sărbători în preajma echinocțiului nu este întâmplătoare, pentru că, în viziunea populară, trecerea între cele douălumi se poate face numai urmând drumul Soarelui.

SĂƒrbătoarea mucenicilor trebuie pusăși în legăturăcu pregătirea pământului pentru noul an agricol și a uneltelor necesare.

Tot în 9 martie se încheie perioada cunoscutăca „zilele babelor” și începe săptămâna moșilor.

SĂƒrbătoarea Măcinicilor sau Mucenicilor, a cărei zi centralăeste 9 martie, începe de fapt cu o zi înainte, cu Focurile de Măcinici, și se încheie în 11 martie, cu Beția rituală. Incinerarea simbolicăa spiritului iernii și renașterea spiritului verii se realizează, simbolic, prin aprinderea focurilor rituale, în dimineața zilei de Măcinici, 9 martie, echinocțiul de primăvarăpe stil vechi.

ÎnBanat, copiii scormoneau și băteau cu „botele” (bețele) în foc, iar mamele lor împrăștiau cenușa rămasădupăstingerea jarului în jurul caselor și adăposturilor de animale și păsări. Focurile de Măcinci erau considerate purificatoare – curățau spațiul de forțele malefice în ultima zi a anului vechi și în prima zi a anului nou, profilactice – preveneau neplăcerilor aduse oamenilor de șerpi și de insecte pe timpul verii, fertilizatoare pentru grădini, livezi și vii prin împrăștierea cenușii pe pământ.

Înziua Mucenicilor se traseazăhotarul dintre iarnăși vară, dintre zilele aprige ale Dochiei și cele călduroase ale Moșilor. Înaceastăzi s-au suprapus douăsărbători de înnoire sezonierăa timpului: ultima zi a Babei Dochia când, conform tradiției, aceasta moare și se preface în stanăde piatră, și prima zi a Moșilor, jertfiți și transformați în cenușăpe rugul funerar, pentru dreapta lor credință.

Obiceiul de a bea de Mucenici 40 sau 44 de pahare cu vin, la începutul anului agrar, este o reminescențăa sărbătorilor bahice ale Antichității. Oamenii credeau căvinul băut de Măcinici se transformă, de-a lungul anului, în sânge și putere de muncă. Dacăcineva nu putea săbea 40 de pahare cu vin, trebuia săguste sau cel puțin săfie stropit cu vin. Numărul paharelor de vin băute ar corespunde cu numărul Sfinților Mucenici din Sevastia, care poartădiferite nume, în funcție de zonă- Moși, Sfinți, Sfințișori sau Măcinici.

Sursă: CrestinOrtodox. ro – Adrian Cocosila

Comments

comments

About the Author