Semnarea istoricăa Pactului de la Amsterdam pentru orașe mai durabile

Posted on mai 27 2016 - 8:09am by petre

Statele membre ale UE se vor întâlni pe 30 mai pentru a semna Pactul de Amsterdam și pentru a stabili Agenda urbanăa UE, aceasta din urmăavând săreuneascăguverne, municipalități și părți interesate în vederea stimulării durabilității urbane.

Luni, 23 mai 2016 — Semnarea istoricăa Pactului de la Amsterdam cu ocazia ediției din 2016 a SĂƒptămânii verzi va plasa părțile interesate de la nivel local în centrul politicii urbane. Totodată, vor crește investițiile în domeniile cheie ale Agendei urbane a UE, printre care economia circulară, exploatarea durabilăa terenurilor și soluțiile oferite de natură, adaptarea la schimbările climatice, tranziția energetică, calitatea aerului și mobilitatea urbană.

Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a afirmat:

„Peste douătreimi din populația UE locuiește în zonele urbane ale Europei, acestea generând aproximativ 80 % din consumul total de energie și pânăla 85 % din PIB. Aceste zone concentreazăoameni, finanțe, comerț și industrie, prezentând totodatăcel mai ridicat potențial de creștere durabilă. Odatăcu semnarea Pactului de la Amsterdam, Agenda urbanăa UE poate orienta investițiile către domenii cheie, în vederea creării de locuri de muncăși a transformării orașelor în spații mai adecvate pentru locuit.„

Fondul european de dezvoltare regională(FEDR) va efectua investiții în soluții ecologice, acesta dispunând de o alocare de 15 miliarde de euro pentru dezvoltare urbanădurabilăpânăîn anul 2020. Volumul total al investițiilor direcționate către orașe este mult mai ridicat, estimându-se la 50 % din FEDR, aproximativ 80-90 miliarde de euro. Promovarea transportului durabil și a soluțiilor inovatoare este, de asemenea, un domeniu cheie al programului Orizont 2020, care dispune de 6,3 miliarde de euro în acest sens.

O componentăimportantăa Agendei urbane a UE va fi cea a energiei. Înprezent, zonele urbane din Europa sunt responsabile de 80 % din consumul de energie, cea mai mare parte din aceasta provenind din combustibilii fosili. Învederea atingerii țintei obligatorii de reducere cu 30 % a consumului energetic al clădirilor pânăîn anul 2030, Agenda urbanăa UE va contribui la progresul uniunii energetice prin implementarea de investiții în rețele electrice, energie din surse regenerabile și eficiențăenergetică, în special în sectorul clădirilor. Aceasta va genera o scădere a costurilor pentru cetățeni și întreprinderi și va conduce la crearea de locuri de muncăîn sectoarele ecologice.

Investițiile în orașe mai ecologice presupun totodatăinvestiții în bunăstarea publică. Parcurile, acoperișurile verzi sau barierele de zgomot ecologice sunt exemple de măsuri care, pe lângăbeneficiile pentru sănătate care decurg din îmbunătățirea calității aerului, pot asigura spații publice de recreere mai adecvate.

Ljubljana, capitala verde a Europei în anul 2016, a arătat care sunt posibilitățile de acțiune, transformând centrul orașului în spațiu pietonal, creând zone verzi și stabilind un obiectiv de reducere la zero a deșeurilor. Mollet del Vallès și orașul portughez Torres Vedras au câștigat în acest an concursul „Frunza verde europeană„, în parte grație strategiilor lor în materie de mobilitate.

Multe orașe pot urma exemplul oferit de Ljubljana, Mollet del Vallès și Torres Vedras, cu condiția săbeneficieze de investițiile adecvate. Agenda urbanăa UE va asigura un cadru accesibil tuturor părților implicate, dedicat accelerării tranziției spațiilor urbane către un viitor mai curat, mai sănătos și mai viabil din punct de vedere economic.

Comments

comments

About the Author