România a fost exclusăde la Eurovision!

Posted on apr. 22 2016 - 11:56am by petre

Potrivit agențiilor naționale de presă, Televiziunea Română(TVR) a fost retrasădintre membrii EBU (European Broadcasting Union) din cauza datoriilor acumulate încădin 2007, a anunțat, vineri, EBU pe site-ul oficial, una dintre consecințe fiind eliminarea din competiția muzicalăEurovision.

Televiziunea Română(TVR) a fost retrasădintre membrii EBU (European Broadcasting Union/ Uniunea Europeanăde Radio și Televiziune) din cauza datoriilor acumulate încădin 2007, în valoare totalăde 16 milioane de franci elvețieni.

TVR nu va mai putea participa în ediția din 2016 a Concursului Muzical Eurovision și va pierde accesul la alte servicii acordate membrilor EBU printre care se numărăEurovision News și Sports News Exchanges, precum și drepturile de a transmite evenimente sportive, servicii de expertizălegală, tehnicăși de cercetare, precum și servicii de lobby.

Decizia a fost luatădupăce a expirat termenul limitădat guvernului României pentru a face aranjamentele necesare în vederea efectuării plății datoriilor.

Directorul General EBU Ingrid Deltenre a declarat: „Este regretabil căam fost nevoiți săapelăm la aceastămăsură. Am fost dezamăgiți cătoate demersurile de a rezolva aceastăchestiune nu au primit niciun răspuns din partea guvernului României. Înultimele săptămâni, EBU a luat cunoștințăde sugestia Ministerului de Finanțe căTVR va intra în procedurile de insolvențăcare vor rezulta la o restructurare profundăa televiziunii. EBU este o asociație non-profit care reprezintă73 de Servicii Publice de Transmisiune a Programelor Audiovizuale din 56 de țări. Datoriile acumulate succesiv de TVR pun în pericol chiar stabilitatea EBU.„

EBU considerăcăstatul român este obligat legal săcontribuie la plata datoriilor TVR care au fost acumulate începând cu luna ianuarie 2007.

ÃŽncădin 2010 EBU a anunțat căau existat mai multe negocieri pentru reeÅŸalonarea plății datoriei conform unui plan de redresare financiar, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere fiscală. EBU a adresat o cerere scrisăGuvernului României în patru ocazii în 2016, dar demnitarii români nu au dat niciun răspuns.

ÃŽntr-o scrisoare oficialăadresatăMinistrului de Finanțe Anca Dragu, transmisăde EBU pe 15 aprilie, Uniunea Europeanăde Radio și Televiziune cerea plata a 10 milioane de franci elvețieni, sumăce ar fi trebuit viratăde statul român printr-un act de finalizare a plății pânăla 20 aprilie 2016. Uniunea ar fi trebuit săprimească, de asemenea, o garanție bancarăirevocabilăși necondiționatăpentru suma restantădin datorie, 6 milioane de franci elvețieni. Acest rest de platăar fi trebuit săfie plătit pânăla sfârșitul anului, conform unui act de previziune financiară.

Data limităpentru plata datoriei a fost extinsăpânăla 21 aprilie 2016, dar plata nu a fost efectuată.

Uniunea Europeanăde Radio și Televiziune a demarat o campanie în ultimii ani pentru un model sustenabil de finanțare pentru TVR. Reprezentații EBU s-au întâlnit oficial cu înați oficiali ai Statului Român, inclusiv cu Ministrul de Finanțe și Ministrul Culturii. Încadrul întâlnirilor, EBU a promovat insistent conceptul de „servicii media cu adevărat independente” pentru România, în vederea asigurării pluralismului în media pentru o informare corectăa cetățenilor și o coeziune informaționalăîn țară.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author