Punct de vedere al reprezentanților unui grup local de inițiativă privind întâlnirea cu echipa de monitorizare a activității Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 din partea Comisiei și Parlamentului European

Posted on iun. 12 2018 - 6:39pm by petre

Punct de vedere al reprezentanților unui grup local de inițiativă privind întâlnirea cu echipa de monitorizare a activității Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 din partea Comisiei și Parlamentului European

”Zilele acestea are loc in Timișoara vizita reprezentanților Comisiei Europene și a Ministerului Culturii și Identității Naționale, responsabili de monitorizarea activității Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021. Vizita are loc în contextul procesului de monitorizare a implementării proiectului de Capitală Europeană a Culturii, titlu care-i revine Timișoarei in 2021.

În urma memoriului adresat Comisiei Europene de către organizații, personalități culturale, profesioniști și intelectuali din zone și generații diferite, preocupați și ingrijorati de soarta și modul de gestionare a proiectului de către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, cu ocazia prezenței în oraș, autoritățile europene au inițiat un dialog direct cu reprezentanții grupului.

Memoriul înaintat autorităților și organismelor europene la inceputul lunii aprilie este susținut, printre alții de Robert Șerban, Andrei Ujică, Sorina Jecza, Ștefan Popa Popas, Ilie Stepan, Daniel Vighi, Marcel Tolcea, Călin Petcana, Dana Sarmeș, Ștefan Iordănescu, Sabin Popescu, Marius Giura sau Camil Mihăescu. 

Luni, 11 iunie, Jiri Suchanek și Agnieszka Wlazel, membrii echipei de monitorizare din partea Comisiei și Parlamentului European, Gerald Colleaux reprezentant al Comisiei Europene, Raluca Velisar și Valentina Iancu din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale au discutat pe marginea memoriului cu regizorul Florin Iepan, reprezentatul grupului de inițiativă. În calitate de observatori au mai participat Simona Neumann, director executiv Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și Andrea Reisz din partea secretarului de stat responsabil cu Capitala Europeana a Culturii Timișsoara 2021, Ion Ardeal Ieremia.

Au fost discutate teme ca lipsa de proceduri deschise și criterii în alegerea proiectelor, conflictele de interese de la nivelul consiliului director, lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici, nerespectarea obligațiilor asumate prin bidbook, importul de evenimente și expertiza din strainătate în detrimentul industriilor creative și sectorului independent local și propuneri pentru a recredibiliza asociația, în primul rând prin validarea de noi membri și alegerea unui consiliu director reprezentativ și implicat.

Întrevederea a fost constructivă și deschisă, informațiile îngrijorătoare cu privire la mersul proiectului Timișoara 2021 au fost însușite de reprezentanții instituțiilor europene și s-a decis o continuare a corespondenței între grupul de inițiativă și comisia de monitorizare. Urmează ca, după o analiză atentă, comisia să detalieze în următorul raport recomandările necesare către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 în așa fel încât implementarea acțiunii să fie readusă pe calea firească conformă cu proiectul inițial câștigător al prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii.

Comisia Europeană are responsabilitatea de a se asigura că toate acțiunile și evenimentele derulate sub titlul de Capitală Europeană a Culturii sunt organizate și puse în aplicare în mod corespunzător. Comitetul de monitorizare și Comisia Europeană au o funcție nescrisă, dar importantă, pentru a menține reputația mărcii ECOC. Angajamentul lor activ în perioada pregătitoare și în perioada de monitorizare este un factor important. Grupul de inițiativă al operatorilor culturali, profesioniștilor din domeniu și personalităților din oraș salută modul în care organismele europene se implică în repunerea proiectului pe un făgaș normal și conform cu aspirațiile comunității unui oraș cu adevărat european, desemnat capitală a culturii in 2021.

Persoane de contact:

Florin Iepan

Sorina Jecza”

Comments

comments

About the Author