Proclamația Regelui Mihai către Țară – 23 august 1944

Posted on aug. 23 2022 - 12:03pm by petre

Înseara de 23 August 1944, la ora 22, MSR Mihai I dădea citire la radioul public, Proclamației către țară:

ROMÂNI,
În ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit în deplină înțelegere cu Poporul Meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea Țării de la o catastrofă totală: ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite.
ROMÂNI,
Un nou Guvern de Uniune Națională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voința hotărâtă a Țării de a încheia pacea cu Națiunile Unite. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți pe soldații acestor armate cu încredere. Națiunile Unite ne-au garantat independența Țării și neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.
ROMÂNI,
Poporul nostru înțelege să fie singur stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre liber luate și care nu atinge drepturile nimănui este un dușman al Neamului nostru. Ordon Armatei și chem Poporul să lupte prin orice mijloace și cu orice sacrificii împotriva lui. Toți cetățenii săse strângăîn jurul Tronului și al Guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare Guvernului se opune voinței poporului și este un trădător de Țară.
ROMÂNI,
Dictatura a luat sfârșit și cu ea încetează toate asupririle. Noul Guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile și libertățile tuturor cetățenilor Țării sunt garantate și vor fi respectate.
Alături de armatele aliate și cu ajutorul lor, mobilizând toate forțele Națiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub dominația străină.
ROMÂNI,
De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independența împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul Țării noastre.
Cu deplină încredere în viitorul Neamului Românesc să pășim hotărîți pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice și fericite.
Mihai

Momentul 23 August 1944 reprezintă o etapă de cotitură în  istoria României și în istoria universală.

În istoriografia universală ziua de 23 August 1944 este cunoscutăca fiind o zi decisivă pentru al doilea război mondial, istoricul englez John Erickson scria referitor la această dată: „23 august 1944 s-a dovedit a fi una din zilele decisive ale întregului război„, iar publicistul german Siegfried Kogelfranz sintetiza astfel importanța actului de la 23 August 1944: „Niciodată, printr-un singur eveniment, nu s-au pierdut atât de mulți soldați și atât de mari teritorii (așa cum a pierdut Germania“ n.r.) ca în urma radicalei schimbări de orientare a regelui Mihai„.
În istoriografia românească, îndeosebi în istoriografia comunistă, actul de la 23 August a primit o semnificație deformată, lipsită de însemnătatea lui inițială, comuniștii numind acest moment prin formulările: insurecție armată, insurecție națională, revoluție de eliberare națională și socială, etc.

În istoriografia de după anul 1989, actul de la 23 August 1944 a fost considerat o „lovitură de stat„, formulare deloc în conformitate cu realitățile din vara acelui an.

Comments

comments

About the Author