Peste un miliard de euro evaziune fiscala numai la tigari * Eternul paradox romanesc

Posted on oct. 20 2010 - 6:29pm by petre

Nevoit? s? apeleze la FMI, UE, Banca Mondial? si BERD pentru un pachet de finan?are extern? n valoare de 19,95 miliarde de euro, Romnia se afl? ntr-o situa?ie paradoxal?. Anual, bugetul Romniei pierde circa 1 miliard de euro doar din evaziunea fiscal? din domeniul tutunului!

Cifra este una estimat? de speciali?ti din cadrul ANAF ?i reprezint? sume nencasate cu titlu de accize, TVA ?i impozite care ar trebui s? rezulte din comercializarea pe pia?a neagr? a ?ig?rilor de contraband?. Pe lng? buget, pierd ?i produc?torii autorit??i de ?igarete din Romnia, pierde ?i lan?ul comercial legal c?ruia i se face o evident? concuren?? neloial? dar pierd ?i consumatorii de ?ig?ri de contraband?, care ?i expun s?n?tatea unor riscuri majore consumnd produse f?r? o calitate verificat? de autorit??i competente.

?ig?rile de contraband? intr? n Romnia din trei direc?ii

Contrabanda cu ?ig?ri este un fenomen care dureaz? de 20 ani n Romnia ?i a fost baza de acumularea a unora dintre marile averi romne?ti. n anii 90, importul masiv al ?ig?rilor ?i distribuirea lor pe pia?? a constituit monopolul unor structuri organizate ale afaceri?tilor arabi, sprijini?i ?i controla?i de nal?i func?ionari ai statului. Voia bun? a miliardelor ncasate din ?ig?ri f?r? a contribui la buget s-a stins odat? cu intrarea pe pia?a romneasc? a marilor trusturi mondiale, BAT, JTI ?i PM, juc?tori globali care au condi?ionat statul romn cu luarea m?surilor anti-contraband?. M?suri care, ncet, ncet, au reu?it s? stopeze doi vectori ai afacerilor ilegale cu tutun, si anume filierele de mare import ?i produc?ia micilor ntreprinderi romne?ti. Din p?cate pentru bugetul de stat, balcanismul romnesc a tolerat n continuare cel de-al treilea vector, traficul de nivel mic ?i mediu cu ?ig?ri.
Direc?iile principale din care intr? n Romnia ?ig?rile netimbrate au r?mas trei, filiera estic?, din Republica Moldova ?i Ucraina, poarta maritim? Constan?a ?i traficul din fosta Iugoslavia, prin frontiera cu Serbia.

Statul combate contrabanda cu o eficien?? de 20%

n lupta mpotriva fenomenului de evaziune fiscal? sunt angrenate mai multe organisme ale statului. Primul front l constituie Vama ?i Poli?ia de Frontier?, care ar trebui s? stopeze la intrarea n Romnia, deci pe teritoriul Uniunii Europene, transporturile de ?igarete. Al doilea front este acoperit de Garda Financiar? ?i de Poli?ie, dar ?i de organele legislative care trebuie s? armonizeze legisla?ia n domeniu cu cea comunitar? ?i s? creeze cadrul pentru eficientizarea ac?iunilor primelor dou? fronturi.
Un pas important n acest sens a fost interzicerea comercializ?rii de ?igarete ?i de alcool n magazinele duty-free din punctele de frontier?, ceea ce a f?cut mai grea munca unora dintre contrabandi?ti. Au r?mas ns? antrena?i n activitatea de contraband? mul?i ntreprinz?tori care intoxic? pia?a neagr? de ?ig?ri la un pre? de circa 50% din cel al ?ig?rilor supuse acciz?rii ?i tax?rii. n jude?ul Timi?, una dintre por?ile de intrare n ?ar?, ?ig?rile ntr? att pe cale rutier?, prin punctele de frontier? Stamora-Moravi?a ?i Jimbolia, pe cale feroviar? sau ocolind v?mile.
Rezultatele ac?iunilor de combatere a contrabandei exist? ?i sunt mediatizate periodic, Poli?ia ?i Garda Financiar? raportnd capturi importante de ?ig?ri, dar ponderea acestora nu dep??e?te, deocamdat?, 20% din volumul estimat al contrabandei. Pie?ele Timi?oarei sunt, nc?, pline de ?ig?ri f?r? timbru, la care sunt abona?i foarte mul?i dintre fum?torii locali.

Comments

comments

About the Author