Ministrul Justiției din Spania viziteazăRomânia

Posted on mai 14 2014 - 5:30pm by petre

Ministrul Justiției Robert Marius CAZANCIUC a primit, joi 14 mai, la sediul Ministerului Justiției vizita unei delegații spaniole, conduse de domnul Alberto RUIZ GALLARDO , ministrul justiției al Regatului Spaniei.
Vizita SPania
Evenimentul se înscrie în politica generalăa celor douățări de a intensifica relațiile bilaterale în domeniul justiției, în cadrul reformelor legislative din ambele state.

Încursul discuțiilor au fost abordate în mod constructiv aspecte legate de evoluția sistemului judiciar în contextul creat de intrarea în vigoare a codurilor fundamentale și de aplicare a acestora, cu un accent special pe bunele practici privind dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar și asigurarea resurselor necesare, ținând cont de sprijinul pe care sistemul judiciar trebuie săîl aducădezvoltării economice generale.

ÃŽntâlnirea a constituit, totodată, un prilej pentru  schimbul de vederi  legate de relansarea  cooperării între miniștrii justiției din Statele Membre ale Uniunii Europene într-o rețea care sădezvolte dialogul comun pe teme de interes major, dar și săsusținăproiecte comune de dezvoltare a sistemelor judiciare din statele membre și de identificare a soluțiilor practice de finanțare din surse europene și implementare a acestora.

Totodată, a fost remarcatăcontribuția românilor din Spania la dezvoltarea și consolidarea  relațiilor dintre cele douăstate, precum și percepția pozitivăa părții spaniole în acest sens.

Comments

comments

About the Author