„Lotul” Ciuhandu, trimis în judecatăde către DNA! Orza, Cojocari, Miuț și alții vor fi judecați pentru …

Posted on apr. 7 2016 - 4:13pm by petre

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CIUHANDU GHEORGHE-CORIOLAN, la data faptelor primar al municipiului Timișoara,

COJOCARI IOAN, secretar al Consiliului Local Timișoara,

DUMITRU DELIA-ILEANA, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,

HARACICU SMARANDA MARIA, director al Direcției Economice din cadrul Primăriei Timișoara,

MIHALACHE VIOLETA-TEODORA, la data faptelor director al Direcției Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului TimiÅŸoara,

în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu dacăfuncționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

ORZA ADRIAN ROMIÅ¢Ă, la data faptelor viceprimar al municipiului TimiÅŸoara,

MUNTEANU MIREL FLORIN și DIMITRIU MARIANA, la data faptelor economiști în cadrul Direcției Economice a Primăriei Timișoara,

STAIA MARTIN, la data faptelor șef Serviciu Administrare Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului TimiÅŸoara,

MIUÅ¢ NICUȘOR CONSTANTIN, la data faptelor director al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului TimiÅŸoara,

în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu dacăfuncționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

PINTILIE ALINA, funcționar public în cadrul Primăriei Timișoara, în sarcina căreia s-au reținut douăinfracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacăfuncționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

Înrechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Încursul anului 2008, inculpatul Ciuhandu Gheorghe, la acea datăprimar al Municipiului Timișoara și inculpatul Cojocari Ioan, secretar al Consiliului Local Timișoara, uzând de prerogativele conferite de funcțiile ce le îndeplineau, au încălcat normele legale în vigoare ce reglementeazăposibilitatea virării unor sume de bani de la bugetul Consiliului Local Timișoara în contul S.C. Politehnica Timișoara S.A. (fostăS.C. Fotbal Club Timișoara S.A., fostăS.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.).
Înacest context, edilul, împreunăcu inculpații Dumitru Delia-Ileana, Haracicu Smaranda Maria și Mihalache Violeta-Teodora, a semnat un „Contract de asociere„, în baza căruia a fost alocatăanual, pe o perioadăde 3 ani, suma de 9.000.000 lei, „pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica Știința Timișoara„, iar secretarul Consiliului Local Timișoara a avizat pentru legalitate H.C.L. nr. 127/2008 în baza căreia era alocatăanual suma menționatămai sus.
De fapt, prin aceastăconduitănu se urmărea “sprijinirea„ activității sportive, întrucât banii intrau direct în contul S.C. Politehnica 1921 Știința TimiÅŸoara & Invest S.A., ci „sprijinirea„ efectivăa acestei firme pentru redresarea financiară, împrejurare dovedităși de faptul că, dupăîncetarea finanțării de către Consiliul Local TimiÅŸoara și Consiliul Județean TimiÅŸ, în anul 2011 S.C. Politehnica 1921 Știința TimiÅŸoara & Invest S.A. a intrat în insolvență, în lipsa sumelor necesare desfăÅŸurării în continuare a activității.
Datoriile restante erau cunoscute de factorii de decizie din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, atât la data semnării contractului de asociere, cât și la momentul semnării actelor adiționale de prelungire a acestuia pentru următoarele perioade bugetare, cum rezultădin actele de la dosar.
Înacelași context, inculpații menționați mai sus au beneficiat de sprijinul celorlalte persoane care au avizat din punct de vedere al realității, legalității și regularității și au semnat, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și a dispozițiilor legale, un număr de 40 de ordonanțări de plată.
Potrivit Legii sponsorizării, acordarea unei sume de bani unei persoane juridice de drept privat ce are scop lucrativ și urmărește obținerea unui profit nu se putea efectua cu titlu de sponsorizare.
Pentru a da o formăaparentăde legalitate intenției de acordare a unor sume de bani echipei de fotbal Politehnica 1921 Știința Timișoara (denumirea din acel moment a entității sportive) s-a procedat la aplicarea. în mod nelegal, indirect, a Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000 și a normelor de aplicare ale acesteia..
Acordarea unor sume de bani în mod abuziv și contrar prevederilor legale în vigoare, în perioada 2008-2011, din bugetul local al municipiului Timișoara, către S.C. Politehnica Timișoara S.A. (fostăS.C. Fotbal Club Timișoara S.A., fostăS.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.), sume acordate cu încălcarea principiului oportunității ce guverneazăderularea și funcționarea activităților circumscrise normelor dreptului administrativ, nu au servit intereselor comunității, ci doar pe acelea ale unui grup privat de interese organizat în jurul S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A., finanțarea fiind astfel ilegală.

Primăria Municipiului TimiÅŸoara a comunicat căse constituie parte civilăcu suma de 31.669.417,71 lei.

Încauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Miuț NicuÅŸor Constantin, Cojocari Ioan, Ciuhandu Gheorghe Coriolan, Staia Martin, Munteanu Mirel Florin, Pintilie Alina, Dimitriu Mariana și Haracicu Smaranda Maria.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea căaceastăetapăa procesului penal reprezintă, conform Codului de procedurăpenală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanțăspre judecare, situație care nu poate săînfrângăprincipiul prezumției de nevinovăție.

Comments

comments

About the Author