Lansarea strategiei culturale a Timișoarei – vrei săîți spui părerea?

Posted on oct. 7 2014 - 2:01pm by petre

Marți, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara a fost lansată, oficial, strategia culturalăa municipiului, pentru perioada 2014-2024. DSC_0043 (721x366)

Strategia culturalăa municipiului Timișoara 2014-2024 reprezintăun document de politicăpublicăcare va fundamenta și va orienta direcțiile de dezvoltare ale sectorului cultural din Timișoara pe parcursul următorilor 10 ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui proces vast de consultare și planificare participativă, ghidat de o viziune transversalăasupra culturii și de o abordare sustenabilă, plecând de la potențialul, nevoile și capacitatea operatorilor culturali din Timișoara. Cultura este abordatăîn strategie ca formăde expresie artistică, dar și ca important factor de creștere al capitalului social, economic și democratic al Timișoarei.

Miza strategiei culturale a municipiului Timișoara o reprezintădezvoltarea pe termen lung a orașului prin cultură, cu accent pe dinamica locală, în cooperare cu alte orașe din țară, din regiune și din străinătate. Strategia s-a construit în jurul a 5 axe prioritare: Timișoara Creativă, Timișoara Implicată, Timișoara Conectată, Timișoara Responsabilăși Timișoara Deshisă, ca axătransversalădedicatăbunei guvernări în domeniul culturii. Obiectivele generale și măsurile propuse urmăresc aceastăstructură, fiind însoțite de o previziune în timp a implementării, de instrumente și indicatori de evaluare, precum și de cadrul de responsabilități și roluri ale Primăriei municipiului Timișoara, alături de alte organizații și instituții publice.

Cu ocazia evenimentului de lansare, Strategia culturalăa municipiului Timișoara 2014-2024 va intra în consultare publică, conform Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizionalăîn administrația publicăși va disponibilăpe site-ul Primăriei municipiului Timișoara, alături de indicații privind contribuțiile pe care toți cei interesați le pot trimite în termen de 30 de zile.

Comments

comments

About the Author