Începerea implementării proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” COD SMIS 126783

Posted on apr. 26 2020 - 10:24pm by petre

Comunicat-de-presa timisoara avizat PDF-1

Comunicat de presă
Aprilie 2020
Începerea implementării proiectului
„Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” COD SMIS 126783

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism intermediar şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanţare nr. 4619/23.07.2019 pentru proiectul: „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” COD SMIS 126783, proiect finanţat prin Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul specific 8.1 – creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și isolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
Valoarea totală a proiectului este de 10.592.285,49 lei, valoarea totală eligibilă este de 10.591.749,99, din care finanţarea nerambursabilă este de 10.379.914,99 lei.
Data de început a proiectului: 23.07.2019
Data de finalizare a proiectului: 30.09.2023.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și a calitații actului medical prin reabilitarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale specifice a ambulatoriului de ORL. Obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporție din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mica etc.) si/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor.
Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistența în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea inegalitaților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai usoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.
Obiectivele specifice ale proiectului
⦁ Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L.
⦁ Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate
⦁ Reorganizarea și îmbunătățirea structurii funcționale a ambulatoriului O.R.L.
⦁ Creșterea calității serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu

Comments

comments

About the Author