Imagini istorice de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia – VIDEO FOTO

Posted on oct. 15 2019 - 12:43pm by petre

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, cetate simbol a națiunii române, a avut loc ultimul episod prin care se consfințea unirea tuturor provinciilor românești sub sceptrul Casei Regale a României.

Încoronarea solemnă a MSR Ferdinand I Întregitorul și a MSR Maria cea Mare, în Catedrala cu hramul Sfintei Treimi din Alba Iulia, a conferit perechii suverane a Regatului Unit al României consacrarea religioasă ca suverani ai statului unitar român, în fața lui Dumnezeu și a întregii națiuni române de pretutindeni.

Incoronarea-de-la-Alba-Iulia-defilare 1

Incoronarea de la Alba Iulia defilare

După ce Principele Ferdinand I a depus jurământul de Rege în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, în 13 octombrie 1914 (calendarul gregorian), la 8 ani de la acest eveniment, întreaga suflare românească și-a îndreptat atenția către Alba Iulia, acolo unde Dumnezeu avea să își dea binecuvântarea Sa pentru existența în veșnicie a Regatului Unit al României.


Încoronarea perechii regale a României Unite, din 15 octombrie 1922, a fost o continuare a ritualului încoronării suveranilor din Micul Regat al României, MSR Carol I și MSR Elisabeta, a căror încoronare a avut loc în 10/22 mai 1881, la câteva luni după ce România a fost proclamată Regat, în Catedrala Mitropolitană din București.

ÎncoronareaIncoronare de la Alba Iulia baldachin

 

 

Înainte de amiaza din ziua solemnității de încoronare, la Alba Iulia a sosit familia regală. Au fost prezenți, principele moștenitor Carol, prințul Nicolae și reginele Maria a Iugoslaviei și Elisabeta a Greciei. Sosirea perechii regale, care se urcase în trăsura încoronării, a fost vestită de un vuiet de aclamații venit din piepturile celor prezenți la această ceremonie festivă. Trăsura încoronării, trasă de 4 cai negrii, avea să ducă perechea regală, în ovațiile și gesturile prietenești ale mulțimii prezente aici, la Biserica Încoronării din Alba Iulia.

Aici, mitropolitul primat, Miron Cristea, a ținut o liturghie solemnă și a sfințit coroanele regale gata pregătite. Înfața clopotniței a fost aranjată o scenă îmbrăcată în pânzăroșie.
Aici, pe un larg soclu roșu a fost întins baldachinul încoronării întrețesut cu brocart roșu și galben pe fond alb. După terminarea solemnității religioase, care a durat cam jumătate de oră, întregul alai al încoronării, în frunte cu perechea regalăcu fiii și fiicele ei, se îndreaptă spre baldachin.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, îmbrăcați în frac, ajung în fața perechii regale, care a îmbrăcat între timp mantiile țesute din purpură, tivite cu blană de hermină, și dau citire formulelor de jurământ. Regele Ferdinand I își pune pe cap coroana de oțel, iar regina se așează în genunchi în fața soțului ei. Suveranul îi așează coroana de aur pe cap, iar regina Maria, cu lacrimi în ochi, se ridică în picioare și își îmbrățișează și sărută soțul. Minute în șir uralele celor prezenți vor răsuna puternic, iar din turnul Bisericii Încoronării se aude solemnitatea clopotului, care se îmbină cu bubuitul salvelor de tun, vestind încheierea solemnității încoronării perechii suverane a Regatului Unit al României.

Coroana de Otel a Regilor Romaniei Mari

Coroana de Otel a Regilor Romaniei Mari

După aceste momente, regele dă citire proclamației sale de încoronare, intitulată, „Chemarea regelui Ferdinand către poporul său cu prilejul încoronării sale ca suveran al României Mari„.

Coroana de aur a Reginei Maria

Coroana din aur a Reginei Maria

„Cu inima plină de dragoste și credință, mărturisesc dorințele sufletului meu. Vreau ca țărănimea, stăpînă pe veci pe ogoarele ce le-a dobândit, să le dea toată puterea de rodire, în folosul ei și al binelui obștesc.
Vreau ca muncitorimea, credincioasă patriei, să-și afle soarta tot mai prosperă, într-o viață de armonie și de dreptate socială.
Vreau ca în hotarele României Mari toții fiii buni ai țării, fără deosebire de naționalitate, să se folosească de drepturi egale, cu ale tuturor românilor, ca să ajute cu toate puterile statul, în care Cel de sus a rânduit să trăiască împreună cu noi.
Vreau ca românii din toate straturile sociale însuflețite de năzuința unei depline înfrățiri naționale, să se folosească toți de legitima ocrotire a statului.
Vreau ca în timpul domniei mele, printr-o întinsă și înaltă dezvoltare culturală, patria noastră să-și îndeplinească menirea de civilizație, ce-i revine în renașterea orientului european, după atâtea veacuri de cumplită zbuciumare. Sunt sigur că în îndeplinirea marei noastre datorii, voi avea sprijinul tuturor bunilor fii ai țării, nedespărțiți în gând și în faptă în jurul Tronului.
Acestei sfinte misiuni, în neclintită unire cu poporul nostru, voi închina toate puterile mele de om și de Rege și asupra-i chem, în această zi solemnă, de înălțare sufletească, binecuvântarea celui Atotputernic.„

După acest moment urmează banchetul festiv dat de guvern, banchet la care participă toți cei prezenți la această încoronare solemnă. Izvoarele vremii consemneazăcă la acest banchet au fost ospătați 20.000 de țărani din toate regiunile Regatului Unit al României, fripturile la proțap, făcute ca urmare a tăierii unui mare număr de boi, conform tradiției, au îndestulat pe toți cei prezenți.

Punctul culminant al acestui moment l-a constituit parada militară, paradă care a reunit un număr de 40.000 de oameni de la toate armele, și a durat timp de două ore și jumătate. Marele moment al paradei militare, cel care a entuziasmat întrega prezență de aici, făcând-o să se dezlănțuie într-o furtună de chiote și aplauze, a fost momentul când regina Maria a preluat în uniforma regimentului ei de gardă conducerea unei brigăzi și a trecut în galop prin fața regelui. În șaua unui focos cal sur, regina Maria i-a dat salutul militar regelui Ferdinand I, după care și-a strunit calul cu multă îndemânare, stârnind admirația tuturor generalilor de cavalerie.

A doua zi, încoronarea a fost sărbătorită și la București, perechea regalăfiind omagiată de autoritățile civile. Profesorul Nicolae Iorga a dedicat perechii regale o scriere omagialăîn două volume bogat ilustrate. Poșta Romînă a emis timbre care oglindesc evenimentul încoronării.

Astăzi, la 92 de ani de la acel eveniment, păstrăm cu sfințenie în suflete importanța lui istorică și de tradiție națională. Este de datoria noastră să ne aducem aminte de momentele înălțătoare din timpul Regatului Unit al Românie, pentru a putea păstra vie în conștiința noastră, însemnătatea jertfei depuse de întreaga națiune romînă în timpul primului război mondial, pentru a fi în unitate teritorialăși spirituală și pentru a propăși libertatea și democrația cucerite de-a lungul veacurilor.

Inteligența națiunii române de a ridica la cel mai înalt rang sărbătoresc această solemnă încoronare, precum și solidaritatea pentru acest moment înălțător, solidaritate care s-a manifestat între locuitorii Regatului Unit al României, a adus respect și recunoaștere pentru noul stat, din partea întregii lumi democratice, Monarhia conferind României o existență internațională, demnă și liberă între statele lumii.

Cornel Florin Seracin

Comments

comments

About the Author