Drept la replica! Primarul Gheorghe Ciuhandu ii raspunde prefectului referitor la autorizatiile de constructie prin aprobarea tacita

Posted on oct. 14 2010 - 9:34am by petre

Primarul Timi?oarei i r?spunde prefectului Mircea B?cal? printr-un drept la replic?, cu privire la acuza?iile pe care acesta le-a f?cut miercuri, referitor la faptul c? Prim?ria Timi?oara nu ofer? r?spuns n mod inten?ionat pentru autoriza?iile de construc?ie prin OUG 27/2003.

Am aflat cu stupoare de declara?iile prefectului Mircea B?cal?, f?cute la conferin?a de pres? de ieri (n.r. miercuri), referitoare la ?mecheriile birocratice care s-ar face n Prim?ria Municipiului Timi?oara pentru ob?inerea autoriza?iilor de construire ?i de incriminarea ntre alte cazuri, f?r? s? nominalizeze, firma fiului meu, care ar fi ob?inut n instan??, desp?gubiri b?ne?ti n valoare de 22.000 lei, de la Prim?ria Municipiului Timi?oara.
Pentru informarea juristului Mircea B?cal?, legisla?ia privitoare la aprobarea tacit? nu permite acordarea de desp?gubiri b?ne?ti reclaman?ilor, ci doar poate obliga prim?ria la plata cheltuielilor de judecat? ?i la emiterea autoriza?iei de construire sau a certificatului de urbanism.
Vreau s? men?ionez ct se poate de clar c? firma fiului meu nu a avut niciodat? niciun fel de proces intentat Prim?riei Municipiului Timi?oara, nici pe procedura aprob?rii tacite, nici pe alte cauze ?i nu a ob?inut niciun fel de desp?gubiri b?ne?ti de la Prim?ria Municipiului Timi?oara.
n perioada 2008-2009, la nivelul Direc?iei de Urbanism au fost emise 13.126 de documente supuse procedurii aprob?rii tacite (certificate ?i autoriza?ii de construire), din care doar 10 au f?cut obiectul unor procese. n cazurile n care s-a constatat c? instan?a a dat c?tig de cauz? petentului din cauza inspectorilor de la Direc?ia de Urbanism care au instrumentat dosarele, fa?? de ace?tia s-a luat m?sura trimiterii n comisia de disciplin? ?i sanc?ionarea lor.
Este ru?inos ?i alarmant faptul c? prefectul jude?ului Timi? transmite opiniei publice informa?ii false ?i calomnioase, n loc s?-?i respecte calitatea de prefect ?i s? verifice veridicitatea informa?iilor pe care le transmite n spa?iul public. Acuzele la adresa Prim?riei Municipiului Timi?oara trebuie nti verificate ?i apoi transmise pe cale oficial? ?i nu prin intermediul mass-media.
Luni de zile nu m-am l?sat angrenat n declara?iile prefectului, dar avnd n vedere prejudiciul de imagine provocat, i solicit prefectului Mircea B?cal? retractarea afirma?iilor f?cute ieri ?i exprimarea de scuze publice.
Gheorghe CIUHANDU
Primarul Municipiului Timi?oara

Comments

comments

About the Author