Doua milioane de lei pentru sistemul informatic al Consiliului Judetean Timis

Posted on ian. 28 2011 - 4:51pm by petre

Sistemul informatic al Consiliului Jude?ean Timi? va fi „upgradat” cu aproape dou? milioane de lei, bani care vor veni de la Uniunea European?. Vineri, pre?edintele CJT, Constantin Ostaficiuc, ?i ministrul Telecomunica?iilor, Valerian Vreme, au semnat contractul de finan?are prin intermediul c?ruia vor fi eficientizate serviciile publice oferite de CJT prin implementarea serviciilor de e-guvernare.

Este vorba despre un program care i va pune la treab? pe cei care lucreaz? n IT din Consiliul Jude?ean Timi? ?i n Timi?. Perioada de implementare este de 18 luni, iar cet??enii din Timi? vor putea s? simt? beneficiile date de societatea informa?ional?. Din 200 de proiecte depuse, 20 au fost declarate c?tig?toare, a declarat ministrul Telecomunica?iilor la Timi?oara. ?i ?eful CJT prive?te cu optimism noul proiect, pe care l-ar putea implementa ?i la nivelul regiunii, n pa?i.

Cu banii de la Uniunea European? se va realiza un sistem informatic care s? permit? mai multe func?ionalit??i. Este vorba despre transmiterea n mod automat de notific?ri pe e-mail cu hot?rrile CJT c?tre cet??enii care ?i doresc s? le vad?, centralizarea informa?iilor primite zilnic de la ?coli cu privire la programul Cornul ?i laptele, nregistrarea ?i gestionarea cererilor privind emiterea licen?elor de transport ?i plata on-line a acestora, programarea on-line a audien?elor sau chiar despre realizarea unui forum de discu?ii. Pre?edintele CJ Timi? ?i-ar dori ?i implementarea unui proiect pilot Data-center, pentru care s? ob?in? finan?are pe POS, proiect care ar putea s? permit? o mai bun? comunicare ntre popula?ie ?i administra?ia jude?ean? ?i chiar plata de taxe on-line.

Comments

comments

About the Author