Dezvoltarea unei rețele transfrontaliere de Telediagnostic și Teleconsultare în instituțiile de sănătate

Posted on mai 21 2014 - 2:44pm by aaevfzauf

Biroul Regional pentru Cooperare TransfrontalierăTimișoara este onorat săanunțe căunul dintre proiectele implementate în zona de frontierăromâno-sârbăa fost ales pentru a fi prezentat la Bruxelles, în perioada 19-20 mai 2014, în cadrul ÃŽntâlnirii anuale a autorităților de management ale programelor de cooperarea teritorialăeuropeană(CTE).

Dintre cele peste 8.000 de proiecte implementate ce au primit finanțare din partea Uniunii Europene în perioada 2007-2013, au fost selectate 4 proiecte de succes pentru a prezenta rezultatele obținute și beneficiile aduse comunităților locale din zona transfrontalieră. Unul dintre cele 4 proiecte de succes prezentate de Comisia Europeanăeste Dezvoltarea unei rețele transfrontaliere de Telediagnostic și Teleconsultare în instituțiile de sănătate, proiect ce a permis medicilor de la Spitalul General Vârșeț, Spitalul Județean de UrgențăReșița și de la Centrul de SĂƒnătate Zitiște (Serbia) săcolaboreazăprin intermediul unui sistem medical unic în cele douățări. Datorităsprijinului sub formăde investiții din partea UE spitalele implicate au fost dotate cu aparaturămedicalăperformantă.

Proiectul implicăutilizarea în comun a unui sistem de telemedicină, ce permite medicilor săfoloseascătehnologiile inovatoare din domeniul datelor electronice pentru a oferi pacienților asistențămedicalăla distanță. Acest lucru a redus costurile medicale, a oferit servicii de diagnosticare mai bune, mai rapide și mai sigure, cu o îmbunătățire realăa serviciilor de asistențămedicalăla granița româno-sârbă. ÃŽntâlnirea anualăa autorităților de management ale programelor de cooperarea teritorialăeuropeanăreunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de implementare și beneficiari ai proiectelor pentru a dezbate, analiza și a oferi soluții la problemele comune existente în zonele de granițăde pe teritoriul UE și al țărilor vecine BRCT Timișoara implementeazăProgramul IPA de Cooperare TransfrontalierăRomânia – Republica Serbia în calitate de Secretariat Tehnic Comun și Unitate de Control de Prim Nivel pentru beneficiarii români.

Anca Lolescu,
Director executiv al BRCT Timișoara

Comments

comments

About the Author