„Crescând împreună„ – săptămâna europeanăa orașelor și regiunilor

Posted on oct. 6 2014 - 12:10pm by petre

Luni, 6 octombrie, începe la Bruxelles întâlnirea anualăa reprezentanților regiunilor și orașelor europene. Astfel, între 6 și 9 octombrie 2014, peste 5000 de trimiși ai diferitelor regiuni și orașe din Europa se vor reuni la Bruxelles pentru cea de-a 12-a ediție anualăa evenimentului Zilelor Deschise, pentru a face schimb de puncte de vedere privind modul de a transforma politica reformatăde coeziune a UE într-o realitate pentru crearea de locuri de muncăși pentru creșterea economică. Reforma a fost lansatăși condusăde comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn. Bruxelles, Conitetul Regiunilor

Reforma a transformat politica într-un instrument de investiții modern și axat pe rezultate pentru toate regiunile europene și a concentrat cea mai mare parte a resurselor în sectoare-cheie, cum ar fi inovarea, competitivitatea IMM-urilor, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon.

Bruxelles 2014 Open Days CoR

Zilele Deschise – SĂƒptămâna europeanăa regiunilor și orașelor, eveniment organizat în comun de Comisia Europeanăși de Comitetul Regiunilor, reprezintăo platformăfoarte utilăpentru discuții și dezbateri privind modul în care strategiile de investiții ale statelor membre vizând finanțarea regiunilor de către UE vor contribui la atingerea obiectivelor europene și vor determina reluarea creșterii economice a regiunilor. Acordurile de parteneriat și programele operaționale sunt în prezent analizate de serviciile Comisiei pentru a se asigura căexistăun plan realist și eficient pentru a obține rezultate maxime din aceastăfinanțare.

ÃŽnainte de eveniment, comisarul Hahn a declarat:

„Ediția din acest an a evenimentului OPEN DAYS este o ocazie importantăpentru regiuni și orașe de a analiza modalitățile prin care pot săprofite cel mai bine de oportunitățile pe care le oferăpolitica noastrăreformatăde coeziune. Trebuie săne asigurăm căutilizarea planificatăa fondurilor investite de UE în statele membre va contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, astfel cum s-a preconizat. Înacordurile de parteneriat și în programele operaționale pentru perioada 2014–2020 pe care le-am văzut pânăîn prezent, este evidentăîn mod clar o trecere la realizarea de investiții în „economia reală”. Aceasta înseamnăsprijin pentru IMM-uri, cercetare și dezvoltare, inovare, pentru măsuri vizând piața muncii, educație, lupta împotriva sărăciei și, bineînțeles, pentru o economie cu emisii reduse de carbon. Trebuie săne asigurăm cătoate regiunile din întreaga Europăcresc într-adevăr „împreună„ și căaceastăcreștere se bazeazăpe strategii atent planificate și favorabile incluziunii, care săpregăteascăterenul pentru competitivitatea viitoare.„

Președintele Comitetului Regiunilor, domnul Lebrun, a afirmat:

„Regiunile și orașele din UE au fost responsabile pentru o treime din cheltuielile publice în ultimii cîțiva ani. Evenimentul OPEN DAYS va oferi celor care aplicăpolitica de coeziune prilejul de a face schimb de cele mai bune practici, permițându-le săsupunăatenției factorilor de decizie punctele lor de vedere. Aceastăabordare face parte din angajamentul nostru de a preveni orice întârziere în punerea în aplicare a măsurilor care sunt de cea mai mare relevanțăpentru comunitățile noastre și de a promova partajarea celor mai eficiente soluții în întreaga Europă„.

Sub deviza „Crescând împreună– Investiții inteligente în slujba cetățenilor„, reprezentanți ai autorităților locale și regionale din UE se vor întâlni cu experți, cu factori de decizie și cu practicieni din sectoarele public și privat. Un subiect-cheie în cadrul evenimentului va fi consolidarea capacității instituționale a autorităților naționale, care, potrivit celui de-Al șaselea raport privind coeziunea publicat în iulie 2014, va beneficia în perioada 2014–2020 de o creștere a investițiilor cu 70 %, reflectând importanța crescândăa bunei guvernanțe, pentru a se asigura utilizarea eficientăa resurselor publice.

Înacordurile de parteneriat – dintre care 16, dintr-un total de 28, au fost deja adoptate – se pot identifica tendințe încurajatoare în ceea ce privește investițiile planificate ale UE pentru a sprijini inovarea și întreprinderile mici, precum și o creștere a utilizării instrumentelor financiare. Deosebit de important, se estimeazăcăinvestițiile vizând eficiența energeticăși sursele regenerabile de energie vor ajunge pânăla 38 de miliarde de euro, ceea ce reprezintămai mult decât dublul sumelor investite în economia cu emisii reduse de carbon în perioada 2007–2013.

Cu un buget total de circa 352 de miliarde de euro pentru perioada financiară2014–2020, politica de coeziune va juca un rol vital în domenii-cheie pentru creștere sustenabilăși pe termen lung, cum ar fi inovarea, sprijinirea IMM-urilor, îmbunătățirea calificărilor profesionale, incluziunea socialăși energia. Evenimentul OPEN DAYS contribuie la continuarea dezbaterilor și transformăobiectivele ambițioase în realități.

Context

Domnul Lebrun, președintele CoR, și domnul comisar Hahn vor susține o conferințăde presăîn 6 octombrie, la ora 13:00, la sediul Comitetului Regiunilor.

Domnul Angel Gurría, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, va susține o conferințăde presăîn 6 octombrie, ora 16:00, în sala de conferințe de presăa Parlamentului European, cu ocazia lansării a douărapoarte speciale:

un rezumat al „Perspectivei OCDE asupra regiunilor, ediția 2014„, care include informații privind impactul crizei asupra regiunilor, situația finanțelor la nivel subnațional și reformele administrațiilor centrale;

o imagine de ansamblu asupra setului de indicatori care stau la baza „Raportului OCDE privind bunăstarea la nivel regional„, incluzând unele aplicații pentru regiunile și orașele din UE.

De asemenea, va fi lansat și prezentat în cadrul evenimentului un raport privind guvernanța și parteneriatele la mai multe niveluri, întocmit de consilierul special al comisarului Hahn, domnul Luc Van den Brande, fost președinte al Comitetului Regiunilor.

Câștigătorilor ediției din 2014 a concursului de fotografie „Europa în regiunea mea„, proveniți din Insulele Azore (Portugalia), Letonia și Lituania, le vor fi înmânate premiile de către comisarul Hahn, miercuri 8 octombrie, ora 11:45, în clădirea Berlaymont.

Dupăo primăediție-pilot încununatăde succes în 2013, în acest an, în cadrul evenimentului OPEN DAYS, va fi organizat un nou Master Class, care va reuni 30 de doctoranzi și cercetători aflați la începutul carierei în domeniul politicii regionale și urbane.

Pe lângăseminariile de la Bruxelles, pânăîn decembrie 2014 se vor desfășura peste 300 de evenimente sub egida „Europa în regiunea mea/orașul meu„.

Comments

comments

About the Author