Carnetele de munca, scanate si inventariate

Posted on nov. 25 2010 - 8:21am by petre

Conform prevederilor unei hot?rri de guvern, din carnetele de munc? ale persoanelor care nu au calitatea de pensionar se preiau, n vederea punctajelor anuale, stagiile de cotizare realizate pn? la data de 1 aprilie 2001, lucru necesar ?i pentru crearea unei arhive electronice.

Procesele de preluare de date ?i scanare vizeaz? ?i persoanele fizice domiciliate n jude?ul Timi? care nu sunt angajate n munc? ?i de?in la domiciliu carnetele de munc?, ale c?ror date nu au fost preluate ?i/sau scanate n opera?iunile impuse de actul normativ emis de guvern.

Pentru culegerea stagiilor de cotizare realizate de persoanele aflate n astfel de situa?ii ?i scanarea carnetelor de munc? este necesar? predarea acestora, nso?ite de copii dup? actul de identitate al titularului, din care s? rezulte codul numeric personal.

Carnetele de munc? se preiau la sediul Casei Jude?ene de Pensii Timi?, str. Andrei ?aguna bl. U6 sau la sediul Casei Locale de Pensii Lugoj, Calea Timi?orii, nr. 29-33, n fiecare zi lucr?toare, ntre orele 8,30 14. Carnetele de munc? vor fi preluate pn? n data de 30 noiembrie inclusiv.

Comments

comments

About the Author