Calitatea apei, dezbatuta la masa rotunda

Posted on nov. 8 2010 - 5:29pm by petre

Cu ocazia celei de-a X-a edi?ii a S?pt?mnii Calit??ii Timi?orene, Administra?ia Bazinal? de Ap? Banat n colaborare cu Asocia?ia Inginerilor din Romnia sucursala Timi? organizeaz? mar?i, 9 noiembrie, ora 10.00-11.30, o mas? rotund? cu tema Calitatea apei ?i a vie?ii.

n lucr?rile prezentate de speciali?ti din domeniul gospod?ririi apelor vor fi atinse probleme legate de monitoringul calitativ al apelor subterane n Spa?iul Hidrografic Banat, calitatea lucr?rilor hidrotehnice pe rurile Bega ?i Timi?, colaborarea bilateral? romno-srb? n domeniul gospod?ririi apelor, dar ?i preocup?rile operatorului de ap? Aquatim pentru respectarea standardelor de calitate a apelor uzate deversate n emisari naturali n jude?ul Timi?.

n ceea ce prive?te modernizarea ?i dezvoltarea sistemului de monitoring integrat al apelor, aceasta are ca scop evaluarea corect? ?i cuprinz?toare a st?rii corpurilor de ap? ?i a evolu?iei acesteia n timp, pentru a fi stabilite programele de m?suri ?i eficien?a lor. Sistemul Na?ional de Monitoring Integrat al apelor subterane presupune mai multe tipuri de programe de monitoring: monitoring de supraveghere, monitoring opera?ional, monitoring a zonelor protejate pentru apele subterane, programul pentru conven?ii interna?ionale. Sistemul na?ional de monitoring cuprinde n Spa?iul Hidrografic Banat 363 puncte de monitorizare.

Colaborarea romno – srb? privind gospod?rirea apelor transfrontaliere se desf??oar? cu succes de mai bine de jum?tate de secol (1955), n vederea implement?rii Acordului pe probleme hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice ?i cursurile de ap? de pe frontier? sau ntret?iate de frontiera de stat, prin membrii celor trei subcomisii pe domenii de specialitate, care se ntlnesc de cte ori este necesar, pentru o gospod?rire eficient? a apelor transfrontaliere din sectorul de interes comun.

Comments

comments

About the Author