BCR Pensii – 1 miliard de lei active nete în administrare

Posted on apr. 29 2014 - 12:17am by aaevfzauf

bcr sediu bucurestiBCR Pensii a depășit, la începutul acestei luni, pragul de un miliard de lei active nete ale fondurilor de pensii private pe care le administrează, având totodată575.000 de participanți ce dețin conturi de pensie administrate privat sau facultative.

Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, fond din categoria celor cu grad de risc Mediu, a înregistrat în Decembrie 2013 o ratăde rentabilitate anualizatăde 11,3054%, comparativ cu rata medie ponderatăde rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private cu același grad de risc pentru ultimele 24 de luni care a fost de 10,4535% (sursa: site-ul ASF), iar Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, ocupăîn prezent locul 2 pe piațăpensiilor facultative din punct de vedere al activelor administrate și al numărului de participanți*.

“Scăderea populației și îmbătrânirea acesteia produc trei efecte economice majore – încetinirea creșterii economice, menținerea dependenței României de capitalurile străine și creșterea presiunii asupra bugetului de stat pe termen lung. Evoluția atipicăa numărului de nașteri din perioada 1967-1970 va amplifica presiunea asupra sistemelor publice de sănătate și pensii în jurul anului 2035, ceea ce impune reformarea  sistemului de sănătate și menținerea reformelor cheie deja implementate în cadrul sistemului de pensii“, a declarat Lucian Anghel, Presedinte Directorat al BCR Pensii.

Conform studiilor făcute de Comisia Europeană rata de înlocuire a caștigului salarial prin pensia publica în 2010 a fost de 41,6% și se estimeazăcăse va reduce la 28,6% pânăîn anul 2060. (Sursa: Raportul privind îmbătrânirea populației în 2012, Proiecții economice și bugetare pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europeene, 2010-2060).

„Înaceste condiții economisirea individualăa fiecăruia dintre noi devine o necesitate majorăpentru asigurarea resurselor financiare la bătrânețe. Încaz contrar, ne vom confrunta cu o reducere abrupta a resurselor financiare dupămomentul pensionarii și implicit o schimbare a standardului de viață, pe care nu multe persoane sunt dispuse săo accepte. Soluția în aceastăsituație, pentru stabilitate financiarăla bătrânețe, o reprezintăsistemul de pensii private“, a declarat Melania Mirea, Director Executiv al BCR Pensii.

Statul încurajeazăeconomisirea prin scutirea contribuției la pensia facultativăde la plata taxelor, acordând astfel pentru angajatori deducere de la impozitul pe profit și de la plata taxelor de asigurari sociale, în limita a 400 de Euro/an/angajat. Înaceeași limită, de 400 de Euro/an, beneficiazăde scutire de la plata impozitului pe venit și angajatul care contribuie individual în vederea obținerii unui venit suplimentar la pensie.

„De la lansarea sistemului de pensii facultative, prin nefructificarea avantajelor fiscale acordate de stat, potențialii beneficiari ai acestor avantaje au piedut o sumăcumulatăde aprox. 2 miliarde lei, sumăcare a fost viratăla stat sub formăde impozit și nu în conturile individuale de pensie facultativăale acestora. (calcul bazat pe urmatoarele estimari: 1.500.000 de potentiali participanti la sistemul de pensii facultative, avand un  salariu mediu pe economie)„, a precizat Lucian Anghel, Presedinte Directorat al BCR Pensii.

Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS si Fondul de Pensii Administrat Privat BCR sunt administrate de BCR PENSII, SAFPP SA, iar depozitarul celor doua fonduri este BRD GSG SA., site www.pensiibcr.ro

Comments

comments

About the Author