Administrațiile locale din Europa doresc săpunăcapăt gestionării ineficiente a deșeurilor

Posted on apr. 20 2015 - 7:12pm by petre

Planurile UE de a îmbunătăți utilizarea eficientăa resurselor în sectorul construcțiilor poate avea succes numai cu implicarea administrațiilor locale și cu sprijin pentru regiunile mai slab dezvoltate. Ca reacție la propunerile Comisiei Europene, Comitetul Regiunilor (CoR) și-a exprimat îngrijorarea că„rolul autorităților locale și regionale a fost trecut cu vederea„, în pofida faptului căele sunt responsabile pentru construcția de locuințe și utilizarea eficientăa resurselor la nivel local. Elaborat de Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, avizul CoR adoptat astăzi solicităinvestiții mai mari din partea UE pentru depășirea provocărilor legate de dezvoltarea clădirilor durabile și extinderea infrastructurii ecologice la nivel local.Comitetul Reiunilor aprilie 15

Sectorul construcțiilor din Europa produce circa jumătate din totalul materialelor extrase și genereazăaproximativ o treime din totalitatea deșeurilor. Revizuirea de către Comisie a ciclului de viațăal construcției de clădiri urmărește săîmbunătățeascăeficiența utilizării resurselor. Înintervenția sa de la Bruxelles, președintele Borboly salutăpropunerile prezentate, dar își exprimăpreocupări serioase cauzate de faptul căautoritățile locale și regionale au fost ignorate, în ciuda faptului căsunt responsabile pentru punerea în aplicare a legislației UE și naționale, sprijinirea întreprinderilor locale și furnizarea de informații investitorilor și cetățenilor.

„ÃŽmbunătățirea eficienței în utilizarea resurselor în acest sector este o chestiune mondialăde o enormăimportanță, iar Europa trebuie săfie deschizător de drumuri în promovarea utilizării mai eficiente a materialelor, energiei și apei, precum și în ameliorarea gestionării deșeurilor. Comisia are dreptate săreuneascăpoliticile existente și săelaboreze planuri de promovare a eficienței utilizării resurselor în sectorul construcțiilor„, a adăugat Borboly.

Elaborarea la nivelul UE a unor indicatori-cheie pentru a măsura și a stimula utilizarea eficientăa resurselor în sectorul construcțiilor este piatra de temelie a actualelor propuneri ale Comisiei. Comitetul – Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – este de părere căar putea stimula economiile locale și aduce o contribuție considerabilăla angajamentul UE de a crea o economie durabilă, dar este necesarăo claritate mult mai mare în definirea orientărilor. UE trebuie, de asemenea, săaibăîn vedere utilizarea metodelor și materialelor tradiționale – cum ar fi lemnul – completate cu noi tehnologii pentru a sprijini reciclarea deșeurilor provenite din construcție și demolări, și săofere stimulente mai eficiente pentru clienți, contractanți și dezvoltatori în sectorul construcțiilor. Borboly a afirmat în continuare:

 

„Indicatorii nu sunt singura modalitate de ecologizare a sectorului construcțiilor. Clădirile ecologice și durabile vor economisi bani, însăpentru a maximiza performanța, ele trebuie sprijinite, la nivel local și regional, printr-o exploatare solidă, gestionare eficientăși colaborare între proprietari și locatari.„

 

Comitetul recunoaște potențialul economic, social și de mediu al orientărilor europene pentru ecologizarea sectorului construcțiilor, o mai bunăgestionare a resurselor și crearea de noi locuri de muncă. Cu toate acestea, având în vedere diferențele regionale considerabile și presiunea tot mai mare asupra surselor de finanțare a administrațiilor locale, Comitetul invităUE săelaboreze un mecanism de compensare pentru a ajuta regiunile mai puțin dezvoltate sărăspundăprovocărilor legate de construcția unor clădiri durabile și extinderea infrastructurii verzi în regiunile cele mai afectate de schimbarea destinației terenurilor. Zonele rurale și orașele mici și mijlocii trebuie sprijinite prin investiții adecvate și cercetare în domeniul noilor tehnologii prin surse de finanțare din partea UE, cum ar fi cele din cadrul programului Orizont 2020.

sursa: CoR/CdR press office

Comments

comments

About the Author