A fost stabilităprogramarea evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a – vezi CALENDARUL testelor

Posted on ian. 9 2014 - 1:25pm by petre

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, ale căror note nu se trec în catalog, vor avea loc în intervalul 6 – 29 mai, în douăsesiuni, a doua fiind rezervatăelevilor care au absentat, din motive întemeiate, la prima sesiune, informeazăMinisterul Educației.

Potrivit calendarului făcut public de Minister, joi, pe site-ul www.edu.ro, prima sesiune este programatăîn perioada 6 – 15 mai, iar a doua, între 20 și 29 mai.

Înprima sesiune, elevii de clasa a II-a vor fi evaluați în 6 mai la limba română(scris și citit), în 7 mai la limba maternă(scris și citit) și în 8 mai la matematică.

Evaluarea la clasa a IV-a are calendarul 13 mai (limba românăși limba maternă) și 14 mai (matematică), iar cea la clasa a VI-a, 14 mai (limbăși comunicare) și 15 mai (matematicăși științe).

Însesiunea a doua, elevii de clasa a II-a vor fi evaluați la 20 mai (limba română- scris și citit), 21 mai (limba maternă- scris și citit) și 22 mai (matematică).

Evaluarea celor de clasa a VI-a este programatăîn 27 mai (limbăși comunicare) și 28 mai (matematicăși științe), iar a celor de clasa a IV-a, în 28 mai (limba romînă, limba maternă) și 29 mai (matematică).

Testele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, fiind formulate clar, precis și în strictăconcordanțăcu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplinăde studiu, astfel încât săpermităadministrarea în câte douăsecvențe de evaluare, precizeazăMinisterul Educației.

„Aceste evaluări nu sunt o invenție de acum, ci sunt prevăzute în Legea educației din 2011. Se dorește doar verificarea pregătirii elevilor și familiarizarea lor cu examenele, dupăce în anul școlar 2012-2013 s-au făcut pilotări ale acestor evaluări”, a explicat, pentru MEDIAFAX, ministrul Educației, Remus Pricopie.

Potrivit ministrului Educației, prin aceste evaluări se dorește „o evaluare a întregului sistem”, astfel încât peste șase ani, când examenele vor fi de tipul testelor PISA, cei care sunt acum în clasa a II-a săfie deja obișnuiți cu acest gen de verificare. „Modele de subiecte vor fi făcute publice pe site-ul ministerului”, a mai spus Pricopie.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstăde 10-12 ani.

Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obținute la EN-2014 nu se înregistreazăîn catalogul clasei și sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Potrivit Ministerului, responsabilitatea administrării la clasăa evaluărilor naționale aparține administratorului de test, care poate fi învățătorul, institutorul sau profesorul de la clasă. Pe toatădurata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de președintele comisiei de organizare și de administrare a EN-2014 din unitatea de învățământ.

Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unități școlare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către douăcadre didactice, pentru fiecare disciplinăîn parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictăa baremului și a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

 

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author