Vezi cât te costăși cum poți salva un câine din adăpost! Cât costăcazarea și masa unui câine pe zi

Posted on feb. 6 2014 - 12:14pm by petre

Intrarea în vigoare a  H.G. nr.1059 din data de 11.12.2013  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fărăstăpân, aduce o serie de reglementări metodologice pentru activitatea de  gestionare a câinilor fărăstăpân, autorității  publice locale revenindu-i obligația de a aproba reglementări locale privind activitatea de revendicare a câinilor, a adopției la distanțăși asupra posibilității de vizitare a adăpostului pentru câinii fărăstăpâni care deservește Municipiul Timișoara.

Interesul deosebit pe care problematica gestiunii câinilor fărăstăpân îl suscităîn rândul timișorenilor ne obligăla informarea  cetățenilor cu privire la acțiunile întreprinse în vederea conformării cu cerințele legale și prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.27/28.01.2014 privind unele reglementări privind gestionarea câinilor fărăstăpân.

Accesul publicului în adăpostul pentru câini fărăstăpân gestionat de operatorului serviciilor de  gestiune a câinilor fărăstăpân – S.C. „DANYFLOR„ S.R.L., situat pe raza comunei  Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș, se va face cu un program extins, dupăcum urmează: zilnic, de luni pânăvineri, în intevalul orar 12.00-18.00 și în zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu  prima săptămânăa fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 – 14.00, ocazie cu care se vor organiza „Târguri de adopție canină„. Duminica și în sărbătorile legale, adăpostul va fi închis publicului vizitator.

Învederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantum de 11,57 lei cu TVA, pentru un câine, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost.

De asemenea,  cheltuielile de întreținere pentru un câine adoptat la distanțăsunt în cuantum de 11,57 lei cu TVA, pentru un câine/zi.
La aceste sume, se vor adăuga, dupăcaz, următoarele elemente de cost:
– Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip și realizarea unei baze de date, dacăeste cazul – 57,97 lei cu TVA/câine;
– Operațiunile de  sterilizare chirurgicală, dacăeste cazul, prin ovario-histerectomia femelei – 158,36 lei cu TVA/câine, respectiv orhidectomia (castrarea) masculilor – 131,36 lei cu TVA/câine;
– ÃŽngrijire post-operatorie dupăsterilizarea câinelui, dacăeste cazul – 38,66 lei cu TVA/câine;

Cuantumul tarifelor de mai sus menționate nu constituie un element de noutate, acestea fiind aprobate în anul 2009, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.451.

Termenul  pentru achitarea sumelor cheltuite pe perioada staționării câinilor în adăpost este de 14 zile lucrătoare. Revendicarea câinilor va fi condiționatăde plata cheltuielilor pe perioada de staționare a câinelui în adăpost.  Plata se va putea face numerar, la sediul adăpostului sau prin virament, într-un cont deschis cu aceastădestinație specială.

Adopțiile la distanțăse vor putea realiza prin completarea Declarației–angajament și achitarea cheltuielilor de întreținere pentru un câine adoptat la distanțădin adăpostul situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, Județul Timiș. Plata se va face inițial pentru 30 de zile, urmând ca prin Hotărâre a Consiliului Local săfie stabilite și alte elemente de cost, potrivit legii.

Invităm pe aceastăcale timișorenii dornici săadopte un  câine fărăstăpân să  viziteze adăpostul situat pe raza comunei Șag,  D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș. Menționăm că, adopția câinilor din adăpost este gratuită. Câinii din adăpost sunt identificați deja prin microcipare, vaccinați și sterilizați.

Comments

comments

About the Author