Propunere de REGULAMENT privind deţinerea animalelor de companie şi accesul persoanelor însoţite de acestea, în municipiul Timişoara

Posted on apr. 12 2021 - 2:10pm by petre

 

REGULAMENT
privind deţinerea animalelor de companie şi accesul persoanelor însoţite de acestea, în municipiul Timişoara

Prezentul regulament urmăreşte asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalităţii de drepturi între locuitorii municipiului Timişoara, precum şi asigurarea bunăstării şi protecţiei animalelor de companie, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în actele normative interne și europene în materie.

ART. 1 – DEFINIREA NOŢIUNILOR
în sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

(1) Animal de companie – orice animal deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie (câini, pisici, iepuri, păsări de colivie, porci de Guineea, dihori, şoareci, şobolani şi alte animale mici, permise a fi ţinute ca animale de companie);
(2) Deţinătorul animalului de companie- orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, asociaţie înregistrată legal sau persoană juridică, ce deţine în îngrijire un animal de companie;
(3) Proprietarul câinelui–deţinătorul pe numele căruia câinele este înregistrat în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân;
(4) Foster – deţinerea temporară a unui animal de companie abandonat, făcută cu titlu gratuit de către o persoană fizică, la domiciliu/reşedinţă, în baza unui contract scris cu o asociaţie de protecţie a animalelor;

(5) Câine de rasă – orice câine care provine din monta a doi câini din aceeaşi rasă, şi a cărui origine şi identificare se poate face printr-un certificat de origine eliberat de o asociaţie membră a Federaţiei Chinologice Internaţionale (pedigree);
(6) Câine metis – orice câine care provine din monta a doi câini din rase diferite sau cel puţin a unui câine de rasă;
(7) Câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

(8) Câine cu potenţial periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează (conform O.U.G. nr.55/2002):

a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;

(9) Câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, cu excepţiile prevăzute O.U.G. nr. 55/2002;

(10) Câine identificat – orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este înregistrat la Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (RECS);
(11) RECS – Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân, bază de date naţională pusă la dispoziţia medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii şi gestionată de către Colegiul Medicilor Veterinari;
(12) Animal de companie fără stăpân – orice animal de companie care, fie nu are adăpost, fie se găseşte în afara proprietăţii stăpânului său sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deţinător.
(13) Animal sterilizat – orice animal care a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma căreia a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce;
(14) Tatuaj- marcaj în interiorul urechii stângi, aplicat prin lezarea uşoară a ţesutului şi aplicarea unei paste speciale de tatuaj, efectuat sub obligatoriu anestezie doar de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii;tatuajul este folosit în programele de sterilizare a pisicilor, ca mijloc de marcare a animalului sterilizat;
(15) Abandonarea unui animal- lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea unei persoane, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;
(16) Dispariţia animalului de companie – pierderea, furtul sau lipsa animalului de companie survenite fără voia deţinătorului, de la locul unde este deţinut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai mult de 24 de ore;

(17) Condominiu: imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar celelalte sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmeşte o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz;
(18) Talie mică – sub 50 cm; talie medie, între 50-65 cm; talie mare – peste 65 cm, înălţimi măsurate la nivelul greabănului;

(19) Câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;
(20) Câine de terapie – câine ce a absolvit examenul de atestare pentru câini de terapie;

(21) Câine de salvare – câine atestat de organizaţiile abilitate (membre FCI-Federaţia Chinologică Internaţională sau IRO – International Rescue Dog Organisation) pentru căutarea persoanelor dispărute, prinse sub dărâmături sau în avalanşe; atestarea (RH) se menţionează în carnetul de performanţă al câinelui;
(22) Câinele-ghid- câine care asistă oamenii cu dizabilităţi fizice, fie că este vorba de probleme de auz, văz sau mobilitate;
(23) Bunăstarea animalului de companie – nivelul bunăstării se apreciază în funcţie de:
– starea de sănătate, confort, îngrijire,
– condiţiile de siguranţă şi igienă şi
– posibilitatea exprimării comportamentelor fireşti şi
– dacă nu suferă de stări neplăcute precum durere, frică sau stres;
(24) Cruzimea – prin cruzime faţă de animale se înţelege:
– omorârea animalelor cu intenţie,
– practicarea tirului pe animale domestice sau captive,
– organizarea de lupte între animale sau cu animale,
– folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea,
– folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri,
– abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului,
– administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului,
– maltratarea şi schingiuirea animalelor,
– intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul dinţilor,
– provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace,
– despărţirea puilor de mamă până la vârsta recomandată în funcţie de specie (recomandare câini şi pisici: 8 săptămâni),
– capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege,
– folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea lor;
(25) Rău tratament – comportament brutal, abuz în utilizarea animalelor, eforturi inutile, precum şi neasigurarea hranei, a unui adăpost corespunzător, posibilitatea de mişcare suficientă, îngrijire, atenţie şi asistenţă medicală;
(26) Înstrăinarea animalelor – schimbarea deţinătorului animalului de companie, fie prin vânzare în condiţiile impuse de lege, fie prin oferirea spre adopţie cu titlu gratuit;
(27) Poliţia Animalelor – Serviciul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Poliţiei Române.

ART. 2 – REGLEMENTĂRI GENERALE
(1) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a respecta normele sanitar-
veterinare, de igienă şi curăţenie, de siguranţă şi linişte publică şi de a lua toate măsurile posibile şi legale în vederea respectării orelor de linişte, a siguranţei publice, şi pentru a înlătura orice disconfort ce poate fi adus vecinilor.
(2) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a le asigura acestora, ţinând cont de nevoile etologice, în funcţie de specie, rasă, sex, vârstă şi talie următoarele: – un adăpost corespunzător;
– hrană şi apă suficiente;
– posibilitatea de mişcare suficientă; – îngrijire şi atenţie;
– asistenţă medicală.
(3) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a asigura acestora următoarele: – verificarea stării de sănătate a animalului şi menţinerea acesteia la un nivel optim,
– tratament antiparazitar (intern/extern) regulat,
– profilaxie şi vaccinuri periodice,
– tratament medical adecvat, în funcţie de necesităţi, asigurat exclusiv de către personal calificat în domeniu,
– carnet de sănătate în care să fie evidenţiate toate tratamentele uzuale.
(4) Proprietarul, fosterul, respectiv deţinătorul animalului de companie, răspund civil, contravenţional şi penal pentru faptele acestuia.
(5) În conformitate cu Ordinul nr. 31/2008, art. 4, numărul de animale de companie deţinute de o persoană fizică sau juridică nu poate fi restricţionat, cu condiţia respectării normelor de sănătate, protecţie şi bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(6) Decizia de a deveni deţinătorul unui animal de companie trebuie cântărită cu responsabilitate şi se va lua doar atunci când se ajunge la concluzia că se pot asigura toate condiţiile impuse de reglementările legale.
(7) Abandonarea unui animal de companie, inclusiv a puilor din monte accidentale, este strict interzisă; deţinătorii de animale de companie care întâmpină probleme cu animalele lor de companie, vor contacta entităţi şi instituţii capabile să îi ajute la găsirea soluţiilor pentru a putea păstra animalul; în cel mai defavorabil caz vor face toate demersurile pentru a găsi animalului un nou deţinător responsabil, în condiţiile legii.
(8) Cruzimea îndreptată împotriva animalelor, precum şi aplicarea de rele tratamente, indiferent de forma şi scopul acestora, sunt interzise. Cruzimea constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Se adaugă interdicţia de a deţine animale de companie (minim 3 ani). Animalele de companie se confiscă, în conformitate cu O.U.G. 175/2020.
(9) Reproducerea intenţionată a două animale, este permisă doar dacă ambele animale au certificat de origine (pedigree) eliberat de o asociatie agreata (sau membra) de federatii internationale, fac parte din aceeaşi rasă şi sunt respectate normele de selecţie pentru reproducere în vigoare.
(10) Deţinerea animalelor de companie la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private se face cu respectarea reglementărilor de deţinere, ca pentru orice deţinător de animale de companie, şi în plus asigurând că pe
timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii animalele să nu deranjeze, chiar şi cu limitarea, la nevoie a spaţiului de mişcare în condiţiile legii. Se interzice accesul liber, pe domeniul public, al câinilor deţinuţi la sediile şi punctele de lucru ale socităţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private; în acest scop, terenurile pe care sunt deţinuţi câinii, vor fi împrejmuite şi salubrizate corespunzător.
(11) Deţinerea de animale sălbatice este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, şi doar pe o perioadă limitată şi cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.
(12) Transportul animalelor de companie, precum şi ţinerea acestora în vehicule staţionate se vor face astfel încât să se asigure temperatura şi ventilaţia corespunzătoare nevoilor animalelor, în funcţie de factorii meteorologici.
(13) Consiliul local al municipiului Timişoara poate aloca fonduri pentru desfăşurarea unor programe sau campanii informative/educative privind conştientizarea cetăţenilor cu privire la interacţiunea om-câine, deţinerea responsabilă a animalelor de companie, aspecte privind bunăstarea şi protecţia animalelor şi alte asemenea.
(14) Cabinetele Veterinare/Pet Shop-urile care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului
Timişoara trebuie să afişeze/distribuie materiale informative cu privire la obligaţiile legislative ale deţinătorilor de animale de companie (în conformitate cu Anexa).
(15) Se interzice aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de animale pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara; cadavrele vor fi predate firmelor specializate în neutralizarea deşeurilor de origine animală.
(16) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a achita costurile daunelor pricinuite de animal sau costurile necesare cazării, îngrijirii şi tratării animalelor abandonate sau pierdute.
(17) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin reglementări legale speciale.
(18) În cazul în care animalul de companie a agresat sau muşcat alte persoane sau animale domestice, deţinătorul are obligaţia de a anunţa urgent şi de a prezenta animalul autorităţilor competente.
(19) În cazul în care animalul a muşcat sau zgâriat o persoană şi nu se poate face dovada vaccinării anuale antirabice, animalul va fi ţinut sub observaţie 10 zile de către personal calificat prin suportarea cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă cheltuielile necesare imunizării şi tratării persoanei muşcate.

ART. 3 – REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA O CONVIEŢUIRE ARMONIOASĂ
(1) Reclamaţiile se vor face către:
– Poliţia Animalelor;
– Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş; – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara;
– Primăria Timişoara – (Direcţia de Mediu – Biroul Gestiune Populaţie Canină D.D.D.).
(2) Reclamaţiile către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara şi Primăria Timişoara, care vizează animalele de companie vor fi tratate cu responsabilitate, ca orice reclamaţie din celelalte domenii, astfel:
a) vor fi verificate ca fiind fondate,
b) se vor consulta ambele părţi implicate,
c) se vor aplica sancţiuni acolo unde au fost încălcate reglementările legale,
d) se vor propune măsuri chiar şi acolo unde nu este vorba de reglementări legale, e) se vor oferi soluţii şi sfaturi,
f) se vor recomanda tipuri de entităţi capabile să ajute la rezolvarea problemei,
g) dacă e cazul se vor implica şi alte instituţii abilitate,
h) se va verifica dacă în urma sancţiunilor au fost remediate neregulile,
i) se va verifica dacă măsurile s-au pus în practică.
(3) Reclamaţiile nu pot constitui motivul abandonului animalului de companie şi nici supunerii acestuia la rele tratamente ori cruzimi.
(4) Reclamaţiile şi obiecţiile vecinilor, cu condiţia să fie fondate, nu pot fi ignorate de către deţinătorii de animale de companie.
(5) Orice reclamaţie trebuie făcută în scris, în primul rând deţinătorului de animale, iar apoi dacă situaţia nu se remediază, autorităţilor competente, menţionate la (1).
(6) Deţinătorii de animale de companie pot reclama vecinii în cazul în care aceştia din urmă recurg la hărţuire, intimidare şi tentative de vătămare a animalelor (otrăvire, lovire ş.a.) autorităţilor competente: Poliţia animalelor, Secţia de Poliţie de care aparţin deţinătorii animalelor, D.S.V.S.A., autorităţilor cu competenţe în domeniu.
(7) Vecinii deţinătorilor de animale de companie vor manifesta o atitudine tolerantă şi civilizată faţă de proprietarii sau locatarii care deţin în condiţii legale, temporar sau definitiv, unul sau mai multe animale de companie.
(8) Deţinătorii de animale de companie vor manifesta o atitudine calmă, înţelegătoare şi civilizată faţă de vecinii care şi-au manifestat orice nemulţumire privind prezenţa animalului şi vor depune toate eforturile pentru a asigura condiţii civilizate de vecinătate.
(9) Deţinătorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curăţenie şi igienizare a spaţiilor în care sunt deţinute animalele, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive şi sonore a celorlalte persoane;
(10) Persoanele care deţin animale de companie în imobile cu spaţii comune vor asigura protecţia şi siguranţa celorlalţi locatari, în raport cu aceştia. Această obligaţie le revine, de asemenea, şi în timpul plimbării acestora pe domeniul public.
(11) Orice cetăţean este obligat să sesizeze autorităţilor competente orice încălcare sau suspiciune de încălcare a legislaţiei în vigoare privind protecţia animalelor: cruzime, abuzuri, activităţi suspecte (lupte de câini, monte ilegale, vânzări ilegale, ş.a.), pentru orice specie, nelimitat la animalele de companie, chiar şi în cazul capturării animalelor de către instituţiile / firmele abilitate.

ART. 4 – DEŢINEREA CÂINILOR
(1) Reglementări generale:
a) Este obligatorie identificarea şi înscrierea la un medic veterinar a tuturor câinilor cu stăpân în RECS, iar dovada înscrierii va fi ataşată carnetului de sănătate.
b) Toţi câinii metişi şi de rasă comună trebuie obligatoriu sterilizaţi; deţinătorii câinilor metişi şi de rasă comună au obligaţia să îi sterilizeze astfel: femelele la vârsta de 4-6 luni, iar masculii la vârsta de 6-8 luni, excepţie făcând câinii a căror stare de sănătate sau vârstă nu permite această intervenţie precum şi a câinilor utilitari; sterilizarea, respectiv motivul exceptării de la sterilizare, se va consemna în carnetul de sănătate al câinelui şi în RECS.
c) Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara fătările, precum şi numărul de pui fătaţi medicului veterinar în termen de 10 zile.
d) Costurile privind sterilizarea câinilor cu stăpân metişi şi de rasă comună deţinuţi pe raza municipiului Timişoara pot fi subvenţionate total sau parţial, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru persoanele cu venituri reduse; această subvenţionare poate constitui obiectul unei reglementări separate, dependent de bugetul local alocat anual.

(2) Accesul pe domeniul public şi păstrarea curăţeniei
a) Este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al municipiului condiţia ca aceştia să fie ţinuţi în lesă care să permită controlul câinelui în orice situaţie.
b) Câinii cu potenţial periculos sau agresivi vor fi ţinuţi în lesă şi vor purta în mod obligatoriu botniţă.
c) Însoţitorii de câini au obligaţia de a păstra curăţenia spaţiului public prin colectarea de îndată a dejecţiilor câinelui însoţit; colectarea excrementelor va fi tăcută utilizând articole sanitare de tipul pungilor de unică folosinţă. După utilizare, pungile vor fi aruncate în coşurile de gunoi stradale. Însoţitorii de câini au obligaţia de a avea suficiente pungi de unică folosinţă asupra lor pe toată durata plimbării.
d) La ieşirea pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, deţinătorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate sau paşaportul cânelui, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum vaccinări, deparazitări,eliberat de un cabinet veterinar autorizat, identificarea şi înregistrarea în RECS (original sau copie).
e) Este permis accesul cu câini în spaţiile special amenajate pentru aceştia (canisite, parcuri pentru câini) respectând regulamentul de funcţionare a acestora.
f) Primăria Timişoara va publica şi actualiza numărul şi locaţiile canisitelor şi a parcurilor pentru animale de companie pe care le are în îngrijire, astfel ca deţinătorii animalelor de companie să aibă acces facil la acestea.
g) Nu este permis accesul animalelor de companie în spaţiile de joacă amenajate pentru copii.
h) Câinii utilitari aflaţi în misiune, câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, câinii terapeuţi şi câinii-ghid sunt exceptaţi de la prevederile prezentului articol.

(3) Dispariţie, găsire, vagabondaj:
a) Este interzis accesul câinelui cu deţinător, atât ziua cât şi noaptea, nesupravegheat pe domeniul public.
b) Dispariţia câinelui trebuie declarată imediat la medicul veterinar pentru a fi consemnată RECS, cât și la asociația din care face parte (dacă este cazul) pentru a spori șansele de a-l găsi.
c) În cazul găsirii unui câine pe domeniul public de către o persoană fizică sau juridică, acesta va proceda astfel:
– va verifica dacă acesta este identificat la un cabinet veterinar, dacă este vorba despre un câine identificat declarat „pierdut” în RECS, acesta va fi înapoiat proprietarului de drept, câinele fiind trecut „Regăsit” în RECS;
– dacă este vorba despre un câine identificat, nedeclarat ”pierdut” în RECS, trebuie anunţate instituţiile abilitate în vederea constatării şi aplicării măsurilor necesare în conformitate cu legfislaţia specifică.
– în cazul unui câine neidentificat, acesta fiind un câine fără stăpân, va intra sub incidenţa reglementărilor pentru animalele fără stăpân.
d) În cazul furtului unui animal de companie, acest fapt va fi imediat sesizat organelor competente (Poliţia Animalelor Timiş, Secţia de Poliţie de care aparţine) şi medicului veterinar pentru a fi consemnat în RECS. Medicii veterinari au obligaţia de a anunţa autorităţile în cazul în care descoperă un câine furat şi de a încerca, pe cât posibil, să reţină animalul până la sosirea autorităţilor.

(4) Câinii deţinuţi în apartamente sau alte locuinţe condominiale

a) Deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi să respecte normele de igienă şi curăţenie, de siguranţă şi linişte publică, în permanenţă;
b) Deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi să păstreze curăţenia în spaţiile comune;
c) Circulaţia liberă a animalelor de companie deţinute, atât ziua cât şi noaptea, în curţile de folosinţă comună este permisă numai cu acordul tuturor locatarilor;
d) Pentru câini, dacă nivelul de zgomot produs de aceştia este exagerat (reclamaţii sau obiecţii repetate), deţinătorul este obligat să ia măsuri pentru a rezolva acest disconfort (eventual să consulte un dresor sau un specialist în comportamentul canin).
e) Deţinătorii de câini sunt obligaţi să respecte reglementările pentru accesul în spaţiul public şi în spaţiile comune.

(5) Câinii deţinuţi în aer liber
Persoanele fizice sau juridice care deţin câini în grădinile sau curţile imobilelor sau în alte perimetre îngrădite, folosite cu titlu legal, sunt obligaţi să le asigure animalelor următoarele:
a) adăposturi individuale, construite în funcţie de caracteristicile animalului, pentru protecţia împotriva intemperiilor: adăpostul va fi construit din materiale care nu sunt dăunătoare câinilor şi care pot fi întreţinute cu uşurinţă: în perimetrul accesibil câinelui, trebuie să nu existe margini ascuţite sau proeminente care pot duce la rănirea acestuia; cuşca/adăpostul trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru a-i permite acestuia să stea în picioare şi să se întoarcă.
b) în cazul câinilor legaţi, zgarda va fi confecţionată dintr-un material care să nu dăuneze sănătăţii animalului şi va avea o formă şi dimensiuni care să nu permită strangularea sau rănirea acestuia.
c) limitarea mişcării câinilor deţinuţi în aer liber poate fi realizată exclusiv într-unul din următoarele două moduri:
– utilizând un lanţ din zale metalice, nu mai scurt de doi metri; acesta poate să fie fixat la un capăt sau culisant pe un cablu şi va avea, obligatoriu, la capete dispozitive tip vârtej, sau
– într-un ţarc, având o suprafaţă de cel puţin şase ori mai mare decât cuşca, a cărui împrejmuire nu permite evadarea sau rănirea animalului.
d) Orice alte metode pentru limitarea mişcării animalului sunt interzise.
e) Durata maximă de limitare a mişcării câinelui este de 12 ore din 24.
f) Împrejmuirea (curţii sau a ţarcului) care împiedică câinele de a ieşi pe spaţiul public trebuie să fie construită astfel încât câinele să nu poată evada, să fie de grosime potrivită şi să existe minimcentura de beton care va împiedica câinele să sape şi să iasă pe sub gard.
g) adăpostirea animalelor de companie pe un teren proprietate privată se face cu respectarea distanţei de minim 5 m a adăpostului/punctului de legare/ţarcului faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile apartamentelor din curţile de folosinţă comună, salubrizarea şi împrejmuirea corespunzătoare a terenului, astfel încât să nu se permită accesul liber şi nesupravegheat, pe domeniul public, sau evadarea animalelor de companie.

(6) Deţinerea câinilor cu potenţial periculos sau agresiv
a) Proprietarii sau deţinătorii câinilor cu potenţial periculos ori agresivi trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnaţi pentru comiterea vreunei infracţiuni contra persoanei (conform O.UG. nr.
55/2002.)
b) Persoanele care deţin câini cu potenţial periculos sau agresivi sunt obligate să depună la sediul local al poliţiei de proximitate fotocopia adeverinţei eliberate de către Asociaţia Chinologică Română, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria periculos sau agresiv, dar şi o declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând: numărul microcipului, date despre efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor anuale, efectuarea sterilizării câinilor de luptă şi de atac, asigurarea de răspundere civilă pentru daunele eventuale produse de către aceşti câini.
c) Proprietarii câinilor cu potenţial periculos sau agresivi trebuie ca, în cazul schimbării domiciliului, să depună în termen de 48 de ore documentele mai-sus-menţionate la sediul poliţiei de proximitate în a cărei rază se găseşte noua adresă şi efectuarea modificării in RECS.
d) Pierderea, furtul, decesul, dispariţia sau înstrăinarea câinilor cu potenţial periculos sau agresivi trebuie declarate în termen de maximum 48 de ore la sediul poliţiei de proximitate în a cărei rază se găseşte imobilul de deţinere a animalului;
e) Este interzisă comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe raza municipiului Timişoara, a câinilor periculoşi sau agresivi, definiţi ca atare de O.U.G. nr. 55/2002, care nu au valoare chinologică atestată de Asociaţia Chinologică Română. Este interzisă reproducerea exemplarelor din rasele canine cuprinse in O.U.G. 55/2002 categoria I: câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; precum si a celor din categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională. Vor fi obligatoriu sterilizaţi, indiferent de sexul lor.
f) Deţinătorii de câini cu potenţial periculos sau agresivi trebuie să pună, într-un loc vizibil (pe poarta, pe uşa, etc) un semn de avertizare –Atenţie câine periculos.

ART. 5 – DEŢINEREA PISICILOR:
(1) Se recomandă sterilizarea tuturor pisicilor, astfel: femelele între 5 şi 6 luni, motanii între 7 şi 8 luni; sterilizareava fi consemnată în carnetul de sănătate al pisicii de către medicul veterinar, iar pentru cele cu acces pe domeniul public se recomandă aplicarea unui tatuaj în interiorul urechii stângi de către medicul veterinar în timpul intervenţiei.
(2) Accesul nesupravegheat pe domeniul public al pisicilor cu deţinător, ne-sterilizate, este interzis.
(3) Pentru pisicile care nu au acces în interior se vor asigura posibilităţi de adăpostire adecvate.
(4) Toate pisicile trebuie să aibă la dispoziţie litiere (două pisici la o litieră, plus o litieră adiţională la un număr mai mare de trei pisici), care vor fi curăţate zilnic.
(5) La introducerea unei noi pisici în gospodărie, se va lua în considerare ca pisicile sunt animale foarte sensibile la schimbarea mediului şi perioada lor de acomodare este de multe ori de durată, de ordinul săptămânilor.
(6) Aflarea unei pisici pe domeniul public, chiar şi ne-tatuate sau fără microcip, nu presupune în mod obligatoriu că este o pisică fără stăpân, existând şi pisici cu stăpân care au acces pe domeniul public. În cazul în care un cetăţean doreşte să preia o pisică găsită pe domeniul public pentru a-i oferi îngrijiri medicale sau pentru a o adopta, va face obligatoriu demersuri în vederea identificării posibilului stăpân.

ART. 6 – ACCESUL PERSOANELOR ÎNSOŢITE DE ANIMALE DE COMPANIE, ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC:
(1) Câinii de talie medie şi mare vor fi ţinuţi în lesă, prinsă de zgardă sau ham şi vor purta botniţă;
(2) Cânii de talie mică vor fi ţinuţi în lesă, prinsă de zgardă sau ham, ţinuţi în braţe sau în cuşcă/geantă de transport;
(3) Pisicile sau alte animale mici vor fi ţinute în cuşcă/geantă de transport;
(4) O persoană va fi însoţită de maxim un animal de companie de talie medie sau mare, iar cele de talie mică în funcţie de capacitatea permisă de cuşcă/geantă de transport şi cu respectarea cerinţelor etologice în funcţie de specie/rasă;
(5) Deţinătorul achită şi compostează şi pentru câine/pisică bilet de călătorie;
(6) Animalul trebuie să fie îngrijit, socializat şi însoţit de carnetul de sănătate care să ateste efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, deparazitări şi vaccinări la zi, avizat de către medicul veterinar curant (precum şi identificarea şi înregistrarea în sistemul naţional RECS, pentru câini);
(7) Persoana însoţită de animalul de companie trebuie să aleagă cea mai liberă zonă a mijlocului de transport în comun şi să evite orele de vârf şi mijloacele de transport aglomerate, spaţiul trebuie să permită o distanţare de minim un metru faţă de celelalte persoane;
(8) Conducătorul de bord sau controlorii titlurilor de călătorie au dreptul să solicite persoanei însoţite de animal părăsirea mijlocului de transport în situaţia în care nu sunt respectate aceste prevederi, iar acesta refuză să se conformeze.
(9) Câinele-ghid şi câinele terapeut au acces liber şi gratuit în toate locurile publice si în mijloacele de transport.

ART. 7 – ÎNSTRĂINAREA ANIMALELOR
(1) Este interzisă comercializarea animalelor de companie fără certificat de origine eliberat de asociaţiile afiliate federaţiilor specifice speciei.
(2) Înstrăinarea animalelor poate fi făcută doar după ce s-au îndeplinit toate obligaţiile impuse prin lege, corespunzătoare speciei, sexului, rasei şi vârstei animalului: a) carnet de sănătate;
b) identificarea câinilor prin microcipare şi înregistrarea RECS;
c) vaccinarea şi deparazitarea la zi conform vârstei animalului, consemnate în carnetul de sănătate;
d) sterilizarea câinilor metişi şi de rasă comună, care au împlinit vârsta necesară (femele: 4-6 luni, masculi: 6-8 luni), consemnată în carnetul de sănătate.
(3) Este interzisă comercializarea animalelor de companie pe domeniul public al municipiului Timişoara, cu excepţia locurilor special amenajate şi autorizate în acest scop de autorităţile de reglementare.
(4) Înstrăinarea se va face în mod responsabil, cu verificarea condiţiilor viitoare de deţinere, şi cu înmânarea celui căruia i se înstrăinează a instrucţiunilor scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protecţie şi de bunăstare ale animalului înstrăinat.
(5) Pentru câini, noul deţinător este obligat să prezinte animalul de companie medicului veterinar pentru a fi transferat în RECS de pe numele fostului deţinător, pe numele noului deţinător.
(6) Niciun animal de companie nu va putea fi înstrăinat, prin vânzare sau adopție, unei persoane sub 18 ani fără acordul expres al părinţilor sau a tutorelui legal.

ART. 9 – CONTRAVENŢII
(1) Constituie contravenții faptele prevazute în Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara și se sancționează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
(2) În măsura în care faptele constituie contravenţii stabilite prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului, acestea se constată de către persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează fapta, denumite în mod generic agenţi constatatori.

ART. 10 Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri de consiliu local şi încheierea somaţiilor/ proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţii constatatori care sunt: primarul municipiului Timişoara, persoanele împuternicite de către acesta, poliţiştii locali.

ART. 11
Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se reţine în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.

ART 12
Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 15 zile conform OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor de la înmânare sau de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii contravenţionale, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

ART. 13
Dispoziţiile prezentei hotărâri de consiliu local se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/
2002 cu modificările ulterioare.

Comments

comments

About the Author