Ziarul Timisoara, 21 de ani – consecvent pentru un stat de drept, adevar si democratie

Posted on ian. 23 2011 - 10:32am by petre

n urm? cu 21 de ani, n cl?direa care ast?zi ad?poste?te Consiliul Jude?ean ?i Prefectura Timi?, avea s? ia fiin?? primul ziar liber din Romnia. Primul num?r al ziarului Timi?oara a ap?rut pe pia?? la 23 ianuarie 1990, n peste 50.000 de exemplare care se distribuiau n toat? Timi?oara.

Acestea erau distribuite chiar ?i de redactori ?i sute de numere ajungeau pn? ?i la Bucure?ti. Pe lng? promovarea statului de drept ?i a democra?iei, ziarul Timi?oara a fost o ramp? de lansare ?i pentru sute de jurnali?ti. Conducerea ?i echipa redac?ional? a men?inut ntotdeauna linia ziarului, consecven?a fiind cuvntul care ar putea descrie activitatea din cei 21 de ani. Asta o spun pn? ?i cei mai importan?i oameni din Timi?, fie prieteni de-ai ziarului Timi?oara, fie oameni care nu cred n acelea?i idealuri.

Gheorghe Ciuhandu, primarul Timi?oarei

M? gndesc cu drag la ziarul Timi?oara ?i la cei care l-au fondat ?i cei care de-a lungul anilor l-au sus?inut n condi?ii foarte grele ?i apreciez d?ruirea celor care lucreaz? n momentul de fa?? la ziarul Timi?oara pentru a men?ine aceast? idee de sus?inere a ideilor cuprinse n Proclama?ia de la Timi?oara, pentru c? acesta este ?elul declarat al ziarului dumneavoastr?. Din p?cate, multe din aceste idealuri nu s-au ndeplinit nici ast?zi, a?a c? ceea ce face ziarul Timi?oara, eu zic c? face n folosul societ??ii timi?orene ?i, n ultim? instan??, n folosul poporului romn, promovnd n continuare aceste valori, pe care nici la dou?zeci ?i unu de ani de la Revolu?ie nu am reu?it s? le ndeplinim. Sper s? dep??im aceast? situa?ie critic? ?i grea n care ne afl?m ?i s? vin? vremuri mai bune.

Maria Barna, parlamentar UNPR de Timi?

V? doresc s? fi?i stindardul presei din Timi?oara, a?a cum am avut ncredere exact? dup? Revolu?ie, fiind primul ziar liber din ?ar?. La mul?i ani! A? putea spune, din punct de vedere al colabor?rii noastre, cred c? toate articolele sau informa?iile pe care le-a?i prezentat au fost ntotdeauna cele mai transparente ?i prezentate exact a?a cum am vrut eu s? spun. Deci chiar am apreciat pozi?ia pe care ziarul Timi?oara a avut-o ntotdeauna.

Marin Popescu, inspector ?colar general

Este o veste frumoas? pentru mine, pentru c? Timi?oara reprezint?, din punct de vedere jurnalistic, la nivelul Timi?oarei ?i al Timi?ului, un reper n ceea ce nseamn? jurnalistic? ?i atitudine. Pentru c? asta am perceput eu, atitudinea pe care au ncercat s? o transmit? urbei ntregi. Le urez ani mul?i, cu acela?i sprijin critic, cu aceea?i atitudine care s? ne schimbe cumva, pe noi, pe cet??enii Timi?oarei. La mul?i ani ?i succes!

Sorin Grindeanu, viceprimarul Timi?oarei

V? doresc mul?i ani de acum nainte ?i s? v? face?i meseria a?a cum trebuie s? o fac? orice ziarist. Sigur c? cei dou?zeci ?i unu de ani reprezint? un reper pentru presa din Timi?oara. Pot s? spun, din punct de vedere personal, c? ziarul Timi?oara se num?r? printre cele pe care le citesc. Nefiind tot timpul sau niciodat? apropiat de convingerile mele sau de ceea ce cred eu, e bine ntotdeauna s? vezi ?i celelalte puncte de vedere. Dar din aceast? cauz? este democra?ie. V? doresc s? vorbim ?i peste al?i dou?zeci ?i unu de ani.

Ioan B?la, directorul Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor

mi pare r?u c? nu mai sunt acolo. Eu am avut o colaborare excelent? profesional? ?i personal?, att cu directorul ziarului, ct ?i cu oamenii din echip?. Aceast? colaborare nu s-a referit numai la aspectele jurnalistice, ci ?i la dezvoltarea unor proiecte sociale. Dac? mi amintesc bine, prin 1997, 1998, cea mai spectaculoas? ?i nebuneasc? idee a prins contur de Ziua Interna?ional? a Copilului, la Opera Romn?. To?i copiii din penitenciar, cu familia, ?i al?i copii de la 16 ?coli au avut o expozi?ie de pictur? ?i diverse spectacole, cu foarte mul?i invita?i, cu Angela Similea ?i oaspe?i importan?i. Totul a fost organizat de ziarul Timi?oara, de Societatea Timi?oara ?i de Penitenciarul Timi?oara. Au dat tonul unor numeroase ie?iri n comunitate. A fost un punct de plecare foarte important, nu numai pentru noi, ci ?i pentru restul institu?iilor similare din sistem. Urez gnduri bune ?i mul?i ani cu dezvolt?ri pe toate planurile, ?i pentru ziar, ?i pentru cei care trudesc n beneficiul lui.

Ferencz Halasz, pre?edinte UDMR Timi?

P?i noi le ur?m tradi?ionala urare de La mul?i ani ziarului Timi?oara! ?i sper?m c?, n continuare, va p?stra aceea?i linie corect? pe care a avut-o ?i pn? acum. i ur?m n primul rnd s? revin? mai citit, s? revin? la stadiul de ziar zilnic, de ziar cotidian.

Viorel Marineasa, profesor universitar, scriitor

Presa scris? trece acum printr-o criz? ?i trebuie s? gndeasc? o formul? de supravie?uire. Este greu s?-i dore?ti unui ziar s? revin? la o formul? mai veche. i doresc s? g?seasc? o formul? care s?-l fac? s? nu-?i piard? cititorii fideli. Sigur c? nu o s? mai aib? at?ia ca n anii 1990, cnd era citit ?i n capital?, pentru c? cei de acolo nu prea aveau o pres? care s? le plac?. i urez totu?i s?-?i g?seasc? o formul? pentru a-?i men?ine acel nucleu de cititori ?i oameni care mai cred n principii ?i nu n conjuncturi politice.

Adrian Orza, viceprimarul Timi?oarei

n primul rnd, v? urez La mul?i ani! ?tiu de ziarul Timi?oara de la nceput. n perioada aceea am cochetat ?i eu cu presa. Eram student ?i g?seam ?pal?urile de la ziarul Timi?oara n tipografie, unde se f?ceau toate ziarele. Cred c? este printre pu?inele ziare din ?ara asta care a fost f?cut cu sufletul ?i cred c? a r?mas la fel. Asta ?i datorit? lui Oscar Berger. Este un lucru deosebit pentru societatea n care tr?im noi. Partea asta de care vorbeam s-a estompat aproape complet, n toate domeniile.

Maria Grapini, pre?edinte PC Timi?

La mul?i ani n primul rnd ziarului Timi?oara! A? vrea s? reziste ?i s? existe. Are un nume care sigur duce ?i numele ora?ului mai departe. Am apreciat ntotdeauna modul tran?ant n care prezint? problemele urbei. Deci este un ziar necesar pentru locuitorii Timi?oarei, de aceea i doresc s? existe ?i s? reziste mult timp de acum nainte.

Ion R?ducanu, pre?edinte UNPR Timi?

Eu v? doresc s? ave?i un tiraj mult mai mare, s? v? men?ine?i verticalitatea n continuare, s? ap?ra?i interesele oamenilor, asta n primul rnd, n politica redac?ional? pe care o face?i. ?i v? mai doresc s? deveni?i tot mai puternici.

Mircea B?cal?, prefect de Timi?

n primul rnd, v? urez s? beneficia?i de acea popularitate de care a?i beneficiat nainte. ?i poate mult mai mult?. Sunt sigur c? timi?enii au fost obi?nui?i cu informa?ii importante pe care le-a?i oferit. V? urez la mul?i ani dumneavoastr?, colegilor dumneavoastr? ?i conducerii manageriale care se chinuie n aceste vremuri s? scoat? ziarul pe pia??.

Viorel Coifan, vicepre?edinte PNL Timi?

Ziarul Timi?oara a fost ?i este un fidel ap?r?tor al demnit??ii timi?orenilor ?i un atent observator al vie?ii politice locale. i urez, la cei dou?zeci ?i unu de ani, care marcheaz? deja maturitatea acestui ziar, s?-?i men?in? verticalitatea ?i spiritul specific timi?orenilor. La mul?i ani, Timi?oara!

Georgic? Cornu, pre?edinte Camera de Comer? Timi?

P?i n primul rnd, dac? este aniversare, v? doresc La mul?i ani! Ziarului Timi?oara i doresc s? r?mn? pe pia?? mul?i ani de acum ncolo. Sigur c? este legat pn? la urm? de Revolu?ia romn?. Ziarul Timi?oara este cel care a ap?rut imediat dup? Revolu?ia din decembrie 1989, care, ntr-un fel, a dus mai departe idealurile pentru care ne-am luptat la revolu?ie, care s-au cristalizat pe parcurs.

Dorel Cojan, director adjunct Poli?ia Local?

La dou?zeci ?i unu de ani v? doresc tot binele de pe lume! V? doresc tiraje ct mai mari, s? continua?i ceea ce a?i nceput, s? ave?i succes cu ceea ce v-a?i planificat n acest an ?i n urm?torii ani ?i s? r?mne?i consecven?i liniei pentru care a?i luptat.

?tefan Dr?gulescu, parlamentar PDL de Timi?

A?a cum consider c? mass-media, ntr-un stat de drept, reprezint? o putere adev?rat?, mai ales cnd spune adev?rul a?a cum este, ?i ziarul Timi?oara, de-a lungul timpului, a avut un rol deosebit de important, att imediat dup? Revolu?ia din decembrie 1989, ct ?i n continuare, prin faptul c? a fost ?i este un ziar care a ap?rat ntotdeauna principiile statului de drept.

Ovidiu Gan?, parlamentar FDGR de Timi?

Citesc ziarul dumneavoastr? la fiecare apari?ie. V? felicit pentru consecven?a cu care a?i promovat acelea?i idei ?i valori ?i pentru faptul c? a?i reu?it s? nfrnge?i o serie de greut??i, r?mnnd o prezen?? constant? ?i de interes pe pia?a media timi?orean?. V? mul?umesc pentru interesul ar?tat ?i pentru modul n care a?i reflectat, o perioad? bun? de timp, societatea multietnic? specific? Timi?oarei ?i Banatului, n apari?ia paginilor n limbile minorit??ilor na?ionale. V? urez la mul?i ani!

Petre Ehegartner, pre?edinte PNL Timi?oara

I-a? dori ziarului Timi?oara s? ajung? la tirajul din 1990. Ce i-a? putea dori mai mult? La modul sincer, n afar? de cele mai bune gnduri pentru cei care au ?inut s? duc? mai departe spiritul Timi?oarei prin acest ziar, i-a? dori, dac? ar fi posibil, s? ajung?, chiar dac? nu la tirajul, la impactul pe care l-a avut atunci, n 1990. Cred c? a fost singurul suport material care a transmis spiritul timi?orenilor ?i l-a perpetuat pn? n prezent. Le doresc mul?i ani ?i fericire celor care fac eforturi extraordinare pentru ca acest ziar s? existe, chiar dac? apari?ia lui este oarecum simbolic?. Dar ar fi o pierdere dac? ar disp?rea, pentru c? ziarul Timi?oara se confund? cu fenomenul 1990.

Cristian Bu?oi, europarlamentar PNL Timi?

Le urez din tot sufletul colaboratorilor celor care trudesc la ziarul Timi?oara, dar ?i cititorilor, un num?r ct mai mare de apari?ii n continuare. Ziarul a nsemnat o voce distinct? ?i binevenit?, critic?, n peisajul presei timi?orene, pres? de calitate care, n mod evident, a f?cut mult bine dezbaterilor publice.

Marius Giura, organizator G?rna Jazz Festival

Eu mi doresc s? redevin? cotidian ?i s? r?mn? aceea?i platform? de noutate ?i de democra?ie, acela?i exponent al spiritului Timi?oarei care ne-a animat pe to?i n anii 90. Este un ziar necesar ?i i doresc aceea?i cititori de calitate n continuare.

Marcel Tolcea, profesor universitar, scriitor

Timi?oara nseamn? pentru mine mai multe Timi?oare. De la ziarul ncropit la etajul al doilea al actualului Consiliu Jude?ean n ianuarie 1990, la prima redac?ie n frunte cu Ion Monoran de la Rena?terea B?n??ean?, apoi la perioada lui Harry Zimmerman, Lucian Vasile Szabo, Bebe Costina?, George ?erban ?i, nu n ultimul rnd, publica?ia miracol pe care Oscar Berger o men?ine vie printr-un gest de Don Quijotism asem?n?tor cu ideea ilumin?rii unui ora? de la o baterie de ceas.

Daniel Vighi, profesor universitar, scriitor

Caut ni?te cuvinte care s? nu fie conven?ionale, ntruct cei 21 de ani nu au fost deloc a?a, mai ales n ceea ce prive?te istoria acestei publica?ii care s-a n?scut dintr-o urgen?? a ora?ului. Aceasta nu s-a rezolvat nici pn? ast?zi, ?i anume, secretul tenebros al mor?ilor din Revolu?ie. Asta a fost una dintre dorin?ele cu care am nfiin?at, n ianuarie 1990, publica?ia. Am fost unul dintre cei care am participal la un fel de decizie la Consiliul Jude?ean, luat? din partea unor reprezentan?i ai unui ora? care era n fierbere. Au spus c? dac? noi credem c? trebuie s? ne scoatem o publica?ie, pe atunci ocupasem Rena?terea, atunci merit?. Sunt 21 de ani de atitudine ?i de expresie politic? ?i civic?.

Vasile Docea, profesor universitar

Eu i doresc ziarului Timi?oara s? r?mn? ceea ce a fost ntotdeauna. El a avut perioade de cre?tere, de sc?dere, de n?l?are, de pr?bu?ire, dar eu i doresc s?-?i p?streze ceea ce a avut ntotdeauna, un lucru pe care nu l-a pierdut niciodat?, ?i anume, onestitatea. Altfel, directorului ziarului i doresc din toat? inima La mul?i ani! ?i la multe alte sute de edi?ii pe care s? le scoat? el nsu?i. Cititorilor le urez s? l citeasc? mai departe, pentru c? prin asta se pot numai mbog??i spiritual.

Viorel Sasca, vicepre?edinte PN?CD Timi?

i urez tradi?ionalul La mul?i ani!, pentru c? este o voce important? n ora?, continu? s? fie, mai ales n aceste condi?ii cnd via?a politic? este deteriorat?, trebuie s? r?mn? o voce a adev?rului. La mul?i ani ?i s? r?mne?i o voce a adev?rului.

Titu Bojin, pre?edinte PSD Timi?

n primul rnd, m? bucur pentru c? a?i reu?it s? aduna?i n buchet 21 de ani. Este un lucru deosebit, pentru voi n primul rnd, pentru cei care a?i muncit ?i munci?i acolo. M? bucur pentru faptul c? scrie?i nc? ?i c? pute?i s? fi?i al?turi de oameni, s? i informa?i, chiar dac? informa?iile nu sunt cele pe care ei ar vrea s? le citeasc? n aceste vremuri. M? bucur ?i n numele meu, ?i n numele colegilor mei din partid, ai celor care lucr?m la Ape. ntotdeauna am avut n voi un prieten ?i sper s?-l avem ?i n continuare. Vom fi ?i noi al?turi de voi, a?a cum ?i voi a?i fost al?turi de noi. nc? o dat? La mul?i ani!

Comments

comments

About the Author