Workshop cu tema „Restructurarea inovatoare a curriculei educaționale – analizăfeedback și corecții„ la UVT

Posted on dec. 2 2014 - 11:57am by petre

Îndata de 26 noiembrie, de la ora 10, la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de  Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara, str. Pestalozzi, nr.16., în ADM, s-a desfașurat workshop-ul „Restructurarea inovatoare a curriculei educaționale – analizăfeedback și corecții„ în cadrul proiectului „Inovarea educației universitare la nivelul ciclului de licența a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabila a organizațiilor din România în economia bazatăpe cunoaștere – INOVMAN „, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Scopul workshop-ului a fost prezentarea către studenți și cadre didactice din FEAA, UVT a curriculei pentru douăspecializări din cadrul facultății: Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Încadrul workshop-ului s-au prezentat noile planuri de învățământ pentru cele douăspecializări,  concluziile desprinse din rapoartele internaționale realizate în urma vizitelor de lucru desfășurate la instituții de învățământ superior de prestigiu din Europa, vizite efectuate de experții din proiect și colegi din conducerea UVT și FEAA, precum și unele sugestii pedagogice de inovare a curriculei.

Studenții și cadrele didactice care predau la cele douăspecializări au analizat curricula prezentată, oferind idei și propuneri de îmbunătățire a curriculei. Înscopul obținerii unui feedback din partea studenților cu privire la aspectele dezbătute, la finalul întâlnirii s-a administrat un chestionar celor 50 de studenți prezenți, urmând ca rezultatele obținute dupăprelucrarea informațiilor săpermităintroducerea de corecții în curricula specializărilor Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor.
Managerul de proiect este dl. prof. univ. dr. Bibu Aurelian Nicolae – Director departament Management

Comments

comments

About the Author