Vrei săte angajezi la Muzeul Viu al Satului Bănățean? Vezi ce condiții trebuie săîndeplinești

Posted on nov. 11 2014 - 1:53pm by petre

Muzeul Satului Bănățean Timișoara organizeazăîn data de 16 decembrie 2014 de la ora 11:00 concursul pentru ocuparea unui număr de patru posturi de supraveghetor muzeu, în cadrul Secției Expoziționale în Aer Liber, pentru proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad–Timiș, Tradiție și Multiculturalitate. Termenul limităde înscriere la concurs este data de 17 noiembrie 2014, ora 15:30. Concursul va consta dintr-o probăscrisă(conform bibliografiei) și un interviu cu comisia de examinare. La interviu vor participa doar candidații care au promovat proba scrisă.

Bibliografia cuprinde: Legea  311 din 08.07.2003, cu modificările și completările ulterioare (legea muzeelor și a colecțiilor); Legea 182/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare (legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil); Evoluția așezărilor rurale din Banat, Editura WALDPRESS, Timișoara 2003.

Dosarul de înscriere trebuie săcuprindăo cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile documentelor care săateste nivelul studiilor, copia carnetului de muncă, conformăcu originalul, sau dupăcaz o adeverințăcare săateste vechimea în muncărespectiv în specialitatea studiilor, cazier  judiciar sau o declarație pe proprie raspundere cănu are antecedente penale, adeverințămedicalăcare săateste starea de sănătate, curriculum vitae.

Dintre cerințele postului amintim: constituie un avantaj studiile liceeale cu diplomăsau universitare cu licență, constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internaționalăși a uneia din limbile maghiară, germanăsau sârbă, experiențăîn domeniul lucrului cu publicul, aptitudini privind modul de viațădin mediul rural tradițional.
Pentru relații suplimentare privind concursul, cei interesați se pot adresa  Muzeului Satului Bănățean Timișoara, strada Avram Imbroane, nr.31, Compartimentul Resurse-Umane, telefoane 0356.715.595, 0733.313.579. Persoana de contact: Marius Apostu.

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate presupune refacerea la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a condițiilor de viațăale satului bănățean din secolul al XIX – lea. Partenerii proiectului Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate sunt Agenția de Dezvoltare Economico – SocialăTimiș, Municipalitatea din Csongrad și Muzeul Satului Bănățean Timișoara.

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate este implementat prin Programul de Cooperare TransfrontalierăUngaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) și este finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea naționalăa celor doua state membre participante în program, Ungaria și România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane și comunități, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitățile oferite de dezvoltarea comunăa zonei de frontieră.

Comments

comments

About the Author