Vrei săajungi polițist?

Posted on apr. 29 2015 - 12:10pm by petre

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș recruteazăși selecționeazăcandidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ proprii și subordonate Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza„- București, Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr„- Câmpina și Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan„ -Cluj – Napoca.

CONDIÅ¢II DE RECRUTARE

a) săaibăcetățenia româna și domiciliul în România;
b) săcunoascălimba românăscris și vorbit;
c) săaibăcapacitatea deplinăde exercițiu;
d) săfie declarați apt medical, fizic și psihic;
e) săaibăvârsta de minim 18 ani împliniți sau să-i împlineascăîn cursul anului 2015;
f) săfie absolvenți de liceu, cu diplomăde bacalaureat;
g) săaibăun comportament corespunzător cerințelor de conduităadmise și practicate în societate;
h) sănu aibăantecedente penale sau sănu fie în curs de urmărire penalăori de judecatăpentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) sănu fi fost destituiți dintr-o funcție publicăîn ultimii 7 ani;
j) sănu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) săaibăvârsta de pânăla 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;
l) săfii obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 8.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evalueazăprin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) sănu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ;
n) săaibăînălțimea de minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile.

Recrutarea se realizeazăîn raport de locul de domiciliu al candidaților, înscris în cartea de identitate, potrivit opțiunii acestora.

Cifrele de școlarizare aprobate pentru sesiunea 2015 sunt:

a) 350 locuri la Academia de Poliție “A.I. Cuza„ București, din care:
– specializarea “drept„ – 100 locuri
– specializarea “ordine si siguranțăpublicㄠ– 250 locuri ( 5 locuri pentru romi, 3 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități/etnii).

b) 505 locuri la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr„ Câmpina, din care 5 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorități;

c) 125 locuri la Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan„ Cluj – Napoca, din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități;

d) 10 locuri la Academia Naționalăde Informații “Mihai Viteazul„ :
– Științe militare, informații și ordine publică- 5 locuri
– Psihologie-informații – 5 locuri.

Femeile și bărbații candideazăpe aceleași locuri.

Nu se admit derogări de la nici o condiție legalăsau criteriu specific pentru recrutarea candidaților la concursul de admitere – sesiunea 2015.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se vor depune la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș – Serviciul Resurse Umane – Timișoara, bd. Take Ionescu nr. 44 – 46, în perioada:
•    21.04.2015 – 29.05.2015 (pentru Academia de Poliție),
•    21.04.2015 – 07.08.2015 (pentru Școlile de Agenți de Poliție),
dupăurmătorul program:

LUNI, MARÅ¢I, MIERCURI și JOI : între orele 09:00 – 15:00, în serii, începând cu orele 09:00, 11:00, 13:00, 15:00.

VINERI : între orele 09:00-13:00, în serii, începând cu orele 9:00; 11:00, 13:00.

Pentru înscriere, candidații se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu aceastăocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicalăși pentru obținerea foii matricole de la liceul absolvit.

La înscrierea la instituțiile de învățământ pentru concursul de admitere participăcandidații care au promovat evaluarea psihologică/psihotehnicăși au fost declarați „apt medical„.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, la numerele de telefon 0256/402122, 0256/402123, 0256/402124; 0256/402219 și 0256/402129 sau/și pe pagina de internet a instituțiilor de învățământ mai sus menționate.

Comments

comments

About the Author