VIDEO! CATEDRALA NEAMULUI, menităsăreziste peste 500 de ani la cutremure de 8,5 grade

Posted on iun. 4 2015 - 7:38pm by petre

Catedrala Neamului, proiectatăsădăinuie mai bine de 500 de ani și săreziste la cutremure de peste 8,5 grade, este finalizatăaproximativ 60 la sută, iar în 2017 ar putea fi gata pentru a fi ținute slujbe, costurile pentru lucrările „la roșu” fiind sub 100 de milioane de euro.Îndecembrie 2011 se turna prima cifăde beton la Catedrala Neamului, dupăaproape trei ani și șase luni, construcția a fost ridicatămai bine de jumătate, iar în alți doi ani ar trebui săaibăuși și ferestre, catapeteasma pictatăși săpermităsăse facăslujbe.Consilierul patriarhal Vasile Crăcăoanu spune cădurabilitatea și siguranța au fost cuvintele de ordine de la care au pornit toate lucrările acestui obiectiv, iar la proiectare s-a ținut cont de cele douăaspecte, soluțiile alese îndeplinind aceste criterii. Durabilitate pentru cătrebuie sădăinuie minim 500 de ani și siguranțăpentru căîntr-o perioadăatât de mare de timp trebuie săreziste și la eventuale cutremure de peste 8,5 grade pe scara Richter.

„Clădirea catedralei este proiectatăsăreziste la toate cutremurele de peste 8,5 grade pe scara Richter ce pot apărea într-o perioadăde 500 de ani. ÃŽntr-o perioadăde 500 de ani putem avea opt-nouăcutremure de peste șapte grade pe scara Richter”, explicăVasile Crăcăoanu alegerea celor mai bine soluții de siguranțăși durabilitate.

La Catedrala Neamului se vor folosi 100.000 de metri cub de beton, 45.000 de tone de armăturărigidăși aproximativ 25.000 de tone de armăturăflexibilă, de zece ori mai mult decât la un bloc de zece etaje. Eficiența energeticăeste asiguratăde zidurile masive de rezistențăși de cărămida plinăfolosităpe interiorul și exteriorul acestora.

„Pânăacum s-au utilizat 65 la sutădin aceste cantități La un bloc de zece etaje, cu tot cu fundație, intrăaproximativ 10.000 de metri cubi. Noi avem 100.000 de metri cubi, adicăde zece ori mai mult. O mare parte, 25.000 de metri cubi de beton, 5.000 de tone de armătură, a fost folosităla fundație. Catedrala va fi gata la roșu în iunie 2017”, mai spus Vasile Crăcăoanu.

Înprezent se monitorizeazăfrecvent tasarea corpului catedralei, astfel încât săpoatăîncepe execuția subsolurilor clădirilor adiacente și sănu aparădiferențe de nivel între cele douăcorpuri, cu tasări diferite.

Despre costurile construcției a vorbit părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal, coordonator la sectorul monumente și construcții bisericești, care a arătat căvaloarea totalăar fi sub 100 de milioane de euro, pânăîn faza „la roșu”, și nu 400-500 de milioane, așa cum s-ar fi vehiculat, sume foarte deplasate fațăde realitate.

„Cheltuielile au fost pânăacum de aproximativ 46 de milioane de euro, în care sunt incluse absolut toate, de la taxe, facturile emise, salarii, avize, ceea ce reprezintăpeste 50 la sutădin valoarea totală. Pentru bisericăar mai trebui 45 de milioane de euro, astfel căvaloarea totalăar fi sub 100 de milioane de euro, «la roșu». Sperăm ca în 2017 starea ei săfie consacratăcultului, săfie închisă, acoperităcu ferestere și uși, săaibăcatapeteasmăpictată, iar starea construcției săpermităsăse facăslujbe”, spune părintele Nicolae Crîngașu.

Donațiile care susțin șantierul Catedralei vin lunar de la credincioși, la care se adaugăcolecta națională, dar și sumele alocate de Guvern, primării și consilii județene.

„Singurele cifre de care vorbim sunt cele prezentate azi, adicăsub 100 de milioane de euro. Donațiile care susțin acest șantier vin lunar de la credincioși, la care se adaugăcolecta națională. Peste acestea vin sumele alocate de primării, Guvernul, consiliile județene din țară. Un exemplu ar fi un părinte, de aproape 100 de ani, de la Cazane, Porțile de Fier, care doneazălunar aproape toatăpensia lui. Cele mai multe donații vin de la parohii și mănăstiri din țarăși străinătate, transmise lunar”, spune părintele Crîngașu.

sursa si articol complet: mediafax.ro

 

 

Comments

comments

About the Author