Vezi cum aratăParcul Justiției din Timișoara modernizat FOTO VIDEO

Posted on dec. 22 2015 - 9:34pm by petre

Proiectul „Modernizarea Parcului Justiției„, cod SMIS 43199, face parte din categoria de operațiuni ce are ca scop îmbunătățirea infrastructurii urbane a polilor de creștere, de a conduce la îmbunătățirea calității mediului și introducerea acestui parc în circuitul turistic al Polului de Creștere.

Parcul Justitiei reamenajat

Posted by Timisoara Capitala Culturala Europeana on Tuesday, December 22, 2015

Implementarea proiectului se desfăÅŸoarăpe parcursul a 8 luni, din 30.04.2015 pânăîn 29.12.2015, valoarea totalăa proiectului este de 2.096.732,65 lei, din care asistența financiarănerambursabilăeste de 2.042.691,46 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilăa proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității spațiilor publice urbane de recreere și agrement din Municipiul TimiÅŸoara – nucleul Polului de Creștere – în vederea creșterii calității vieții locuitorilor și a stimulării dezvoltării durabile în aceastăzonă.

Parcul Justitiei din Timisoara modernizat

Posted by Timisoara Capitala Culturala Europeana on Tuesday, December 22, 2015

Parc Primarie (800x501)
Rezultatele obținute în urma implementării proiectului Modernizarea Parcului Justiției sunt:
1. Reamenajarea și completarea spațiilor verzi pe o suprafațăde 20.550,00 mp: Plantări bulbi 109.300 buc, Plantări arbori și arbuști 53 buc, Refacere suprafețe gazonate 16.697,8 mp;
2. Realizarea unui sistem modern de irigare a Parcului Justiției, precum și a unei stații de pompare;
3.Refacerea iluminatului public utilizând energiile alternative (23 buc stâlpi de iluminat fotovoltaici);
4. Reabilitarea aleilor pietonale pe o suprafațăde 1.577 mp;
5. Dezafectarea gardului împrejmuitor
6. Reabilitarea conductei de apă
7. Dotarea parcului cu mobilier urban: Bănci odihnă38 buc, CoÅŸuri de gunoi: 35 buc

Îndata de 30.07.2015 s-a predat amplasamentul către executant cu Procesul verbal de predare amplasament nr. SC 2015-20302/30.07.2015. La predarea amplasamentului au participat: proiectantul S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAȘI, executantul S.C. LOVRINTIM S.R.L., dirigintele de ÅŸantier din partea S.C. ADAM`S CONSTRUCT S.R.L., echipa de implementare a proiectului: manager de proiect Adrian Bere Semeredi, asistent de proiect Daniela-Elena Burtic, responsabil tehnic Florin Ciaca și reprezentanții regiilor: Aquatim, E-on Gaz, RATT, Colterm.

Lucrările s-au desfăÅŸurat în baza contractului de execuție lucrări nr. 230/22.07.2015 cu S.C. LOVRINTIM S.R.L., în valoare de 1.157.449,44 lei la care se adaugăTVA, pe parcursul a 4 luni și s-au finalizat în 09.12.2015.

Comments

comments

About the Author