Vasile Docea este noul director al Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran

Posted on nov. 30 2010 - 5:31pm by petre

Una dintre cele mai importante biblioteci din Timi?oara are un nou director. Vasile Docea a c?tigat concursul pentru func?ia de director al Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din ora?ul de pe Bega ?i va conduce institu?ia pe o perioad? nelimitat?.

Timp de 17 ani, cea mai important? institu?ie cultural? a unui popor a fost condus? de profesorul Nicolae ?ra, ns? acesta a ie?it la pensie, a?a c? Ministerul Educa?iei a decis organizarea unui concurs pentru stabilirea viitorului manager.

Profesorul Vasile Docea a trecut cu brio de controversatul concurs ?i de acum nainte va conduce biblioteca, pe care o va face mai accesibil? publicului larg, nu numai pentru studen?ii ?i profesorii Universit??ii de Vest.

Biblioteca Central? Universitar? de?ine o mare comoar?. Aceasta se nume?te informa?ie, iar aceast? comoar? nu trebuie doar p?strat?, ea trebuie mbog??it? n permanen??, a declarat noul director.

Profesorul Docea vrea s? m?reasc? num?rul utilizatorilor, permi?nd ?i elevilor timi?oreni s? mprumute c?r?i, pe baza unor parteneriate cu ?colile din ora?. Utilizatorii bibliotecii centrale pot folosi ?i o baz? de date electronic?, care le permite acestora s? studieze la nivelul unor universit??i de prestigiu din lume, cum ar fi Oxford sau Cambridge.

Mai mult, directorul BCU vrea s? conecteze ntr-un fel toate universit??ile din ora?.Mi-am propus s? creez o re?ea de colaborare cu principalele institu?ii de cultur? ?i universit??ii, institu?ii de spectacol, n vedere organiz?rii unor ac?iuni comune, culturale. Vreau s? ncerc s? conectez toate bibliotecile din Timi?oara ntr-un singur sistem. (…) Mi-a? dori o conducere colectiv?. Am spus ntotdeauna c? mai multe capete gndesc mai bine dect unul singur, a explicat Vasile Docea.

De asemenea, pe viitor, n cadrul Bibliotecii Eugen Todoran se vor desf??ura conferin?e lunare pe tematice interdisciplinare, dar ?i conferin?e anuale de specialitate, pe teme de biblioteconomie sau pe teme conexe cu acest domeniu.

BCU Eugen Todoran are un patrimoniu de peste un milion de volume, la care se adaug? mii de colec?ii de pres?, unit??i audio-vizuale, dar ?i o colec?ie important? de carte veche. Noul director al BCUT se poate mndri ?i cu un num?r de 24.000 de abona?i care trec anual pragul bibliotecii.

Comments

comments

About the Author