UPDATE Mita pentru Fatuloiu*Comunicatul DNA

Posted on nov. 22 2010 - 7:20pm by petre

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie efectueaz? cercet?ri penale fa?? de inculpa?ii:

CHELU C?T?LIN CONSTANTIN n sarcina c?ruia s-au re?inut infrac?iunile de dare de mit? ?i cump?rarea a influen?ei,

CONSTANTINESCU GABRIEL, BUNU ANTONEL CRISTI ?i BADEA ?TEFAN NI?ACHE n sarcina c?rora s-a re?inut complicitate la infrac?iunea de dare de mit?.

Din Ordonan?a de punere n mi?care a ac?iunii penale ntocmit? de procurori a rezultat urm?toarea stare de fapt:
n perioada august 12 noiembrie 2010, inculpatul Chelu C?t?lin Constantin a promis secretarului de stat n Ministerul Administra?iei ?i Internelor, F?tuloiu Dan Valentin, denun??tor n cauz?, suma de un milion de euro pentru ca acesta s? ?i ndeplineasc? n mod necorespunz?tor ndatoririle sale de serviciu ce decurg din punerea n aplicare a Planului Na?ional de Combatere a Evaziunii Fiscale, document fundamentat pe cooperarea inter-institu?ional? dintre M.A.I., Ministerul Public, Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? ?i alte institu?ii ale statului, ?i pentru a mpiedica cercetarea n sistem integrat a cauzelor penale ce i vizeaz? pe inculpa?ii Chelu C?t?lin Constantin, Constantinescu Gabriel ?i Bunu Antonel Cristi, scopul final fiind solu?ionarea favorabil? a respectivelor dosare penale.
Promisiunea s-a realizat prin intermediul inculpa?ilor Badea ?tefan Ni?ache, Bunu Antonel Cristi ?i Constantinescu Gabriel, care au ac?ionat att direct ct ?i prin intermediul unei alte persoane.
n acest context, n data de 12 noiembrie 2010, Chelu C?t?lin Constantin a modificat promisiunea ini?ial? ?i a oferit chestorului ?ef de poli?ie F?tuloiu Dan Valentin, n scopul men?ionat mai sus, suma de 50.000 euro (n numerar) ?i foloase materiale n valoare de aproximativ 270.000 euro (reprezentnd contravaloarea unui teren ?i a unei case ce urma a fi construit? de Chelu C?t?lin Constantin).
n plus, cu ocazia ntlnirii din data de 12 noiembrie 2010, Chelu C?t?lin Constantin a mai oferit aceleia?i persoane cu func?ie de conducere din M.A.I. suma de 300.000 euro, n numerar ?i suportarea cheltuielilor pentru construirea unei case n valoare de aproximativ 120.000 euro, n scopul ca denun??torul, folosindu-se de influen?a ce deriv? din func?ia de secretat de stat n Ministerul Administra?iei ?i Internelor, s? intervin? pe lng? directorii din conducerea unei societ??i comerciale ?i s?-i determine s? ntreprind? demersurile necesare pentru nregistrarea oficial? a inculpatului Chelu C?t?lin Constantin n eviden?ele Registrului Comer?ului n calitate de ac?ionar al respectivei societ??i comerciale.
La data de 19 noiembrie 2010, Chelu C?t?lin Constantin a remis denun??torului F?tuloiu Dan Valentin suma de 212.850 lei (echivalentul a aproximativ 50.000 euro), pentru solu?ionarea favorabil? a dosarelor penale n care cel dinti ?i complicii s?i sunt cerceta?i, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infrac?iunii flagrante. Pentru remiterea acestei prime tran?e de bani, inculpatul Chelu C?t?lin Constantin a fost ajutat de inculpa?ii Badea ?tefan Ni?ache ?i Constantinescu Gabriel.

Inculpa?ilor li s-au adus la cuno?tin?? acuza?iile n conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedur? penal?. La data de 20 noiembrie 2010, procurorii anticorup?ie au dispus re?inerea acestora pe o perioad? de 24 de ore, iar la data de 21 noiembrie 2010, Tribunalul Bucure?ti a dispus arestarea preventiv? a inculpa?ilor Chelu C?t?lin Constantin, Constantinescu Gabriel, Bunu Antonel Cristi ?i Badea ?tefan Ni?ache pe termen de 29 de zile.

Facem precizarea c? punerea n mi?care a ac?iunii penale este o etap? a procesului penal reglementat? de Codul de procedur? penal? necesar? n vederea propunerii unor m?suri preventive, activitate care nu poate, n nicio situa?ie, s? nfrng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

Comments

comments

About the Author