Un avocat timișorean atacă în instanță noul regulament de parcare și cere prefectului să atace în contencios administrativ același regulament

Posted on apr. 4 2022 - 4:31pm by petre

Un cunoscut avocat timișorean, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, a decis să conteste în justiție noul regulament de parcare intrat în vigoare pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara.

Iată ce transmite, pe contul său de Facebook, avocatul Cristian Clipa:

 

„Am promis concetățenilor mei că voi analiza legalitatea H.C.L. al Municipiului Timișoara nr. 20/2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.
În urma analizei asumate – în interes propriu – am constatat că acest act administrativ unilateral cu caracter normativ încalcă următoarele prevederi:
(i) art. 7 alin. (1) fraza I, alin. (2), (3), (4), (5) și (8) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
(ii) art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul rutier);
(iii) art. art. 2 alin. (1) pct. 55 din Legea nr. 273/2006 (Legea privind finanțele publice locale);
(iv) art. 136 alin. (6) și (8) lit. de la a) la d) din C. adm.;
(v) art. 484 alin. (2) și (3) din Codul fiscal [Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal];
(vi) art. 285 lit. a) și d) din C. adm.;
(vii) art. 3 alin. (1) și (2) din C. muncii;
(viii) art. 86 alin. (1) și ale art. 227 alin. (1) C. civ. și
(ix) art. 45 din Constituția României;
(x) art. 23 alin. (1) și ale art. 36 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
(xi) art. 3 alin (1) lit. i), ale art. 36 alin. (1) și (2), ale art. 39 alin. (1) și (4) lit. a) și b) și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.
Mâine voi înregistra la Consiliul Local al Municipiului Timișoara plângerea administrativă prealabilă împotriva acestei hotărâri și, imediat dupa aceea, o cerere de suspendarea aceluiași act administrativ, la Tribunalul Timiș – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, în condițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.
Având în vedere cele constatate, îmi permit să cer Prefectului Județului Timiș ca, în condițiile art. 249 alin. (4), ale art. 252 alin. (1) și ale art. 255 alin. (2) din C. adm., să atace la instanța de contencios administrativ H.C.L.M. Timișoara nr. 20/2022, ceea ce ar antrena automat suspendarea de drept a acestui act administrativ. Eu o voi face, în interes personal.

Tuturor, o seară frumoasă!” conchide Cristian Clipa.

Comments

comments

About the Author