Ultima oră! Ce a decis Curtea Europeanăprivind taxa auto

Posted on apr. 15 2015 - 9:15pm by petre

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât căstatul român nu îi poate scuti de plata taxei auto pe cei care au plătit o taxăsimilarăîn vigoare anterior și care a fost declaratăincompatibilăcu dreptul UE.
Curtea de la Luxemburg a luat aceastăhotărâre marți, dupăce i s-a cerut o decizie preliminarăde către Curtea de Apel Brașov, în cauza Mihai Manea împotriva Prefecturii Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

La începutul anului 2013, Manea a solicitat înmatricularea în România a unui autovehicul rulat pe care l‑a achiziționat din Spania, unde mașina fusese înmatriculatăca nouăîn 2005. Autoritatea românăcompetentăa condiționat înmatricularea de plata taxei auto prevăzute de Legea nr. 9/2012.

ÃŽntrucât a considerat căLegea nr. 9/2012 este incompatibilăcu articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Manea a sesizat Tribunalul Brașov, pentru ca acesta săoblige autoritatea menționatăsăînmatriculeze mașina fărăa cere plata taxei auto.

Prin hotărârea din 24 septembrie 2013, Tribunalul Brașov a respins aceastăacțiune. ÃŽmpotriva hotărârii, reclamantul a formulat recurs la Curtea de Apel Brașov.

„Deși precizeazăcă, potrivit propriei jurisprudențe, Legea nr. 9/2012 este compatibilăcu articolul 110 TFUE, Curtea de Apel Brașov aratăcăo altăcurte de apel din România a pronunțat o hotărâre în sens contrar și că, în consecință, se impune o decizie preliminarăa Curții (CJUE, n.r.) pentru a se asigura aplicarea uniformăa dreptului Uniunii”, se aratăîn decizia CJUE.

Articolul 110 TFUE prevede că”niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice naturămai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naționale similare. De asemenea, niciun stat membru nu aplicăproduselor altor state membre impozite interne de naturăsăprotejeze indirect alte sectoare de producție”.

CJUE a hotărât căarticolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul „cănu se opune ca un stat membru săinstituie o taxăpe autovehicule care se aplicăautovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă” și „căse opune ca statul membru respectiv săscuteascăde aceastătaxăautovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătităo taxăîn vigoare anterior declaratăincompatibilăcu dreptul Uniunii”.

Astfel, potrivit deciziei CJUE, scutirea de o nouătaxăa autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei declarate incompatibilăcu dreptul Uniunii nu poate înlocui restituirea cu dobândăa acestei taxe.

Taxa de primăînmatriculare a fost introdusăde Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculatăîn funcție de datele tehnice ale fiecărei mașini în parte. Înianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouătaxăauto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop săfacătaxa pe poluare conformăcu articolul 110 din TFUE.

CJUE a stabilit, în februarie 2014, cătaxa auto instituităde Guvernul României în ianuarie 2012 contravine articolului 110 din TFUE.

De la 15 martie 2013, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, care se plătește o singurădatăla prima înmatriculare pe piața din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul mașinilor noi, cât și al celor second hand, pentru care nu a fost plătităfosta taxăauto.

Comments

comments

About the Author