UPDATE VIDEO!Tun de 11 milioane de euro cu telefoane prin internet

Posted on dec. 14 2010 - 8:11am by petre

n aceast? diminea??, ofi?erii Direc?iei de Combatere a Criminalit??ii Organizate au efectuat 42 de descinderi la locuin?ele membrilor unei grup?ri specializat? n atacuri informatice prin tehnologia Voice over IP – telefonie prin internet.

{youtube}QBWZBHRQCbo{/youtube}

Cei aproximativ 40 de membri ai grup?rii sunt suspecta?i c? au efectuat aproximativ 1.500.000 de apeluri ce totalizau 11.000.000 de minute de convorbiri frauduloase, crend, astfel, un prejudiu estimat la peste 11.000.000 de euro.

n luna ianuarie 2010, Direc?ia de Combatere a Criminalit??ii Organizate a demarat o investiga?ie privind un grup infrac?ional organizat, ini?iat ?i coordonat de Z.C. ?i C.C., care aveau ca principal? activitate infrac?ional? accesarea f?r? drept a numeroase sisteme informatice configurate n vederea folosirii tehnologiei VoIP (Voice over IP – telefonie prin internet).

VoIP este o tehnologie care realizeaz? conversia vocii n pachete de date ce se transmit prin Internet de la un utilizator la altul. Astfel, un utilizator pentru a folosi acest serviciu este suficient s? de?in? datele de identificare a contului (numele de utilizator, parola ?i adresa IP a serverului ce furnizeaz? serviciul). Acest serviciu poate func?iona fie prin intermediul unui calculator ce ruleaza anumite aplica?ii specifice ?i cu ajutorul unor ca?ti audio cu microfon fie printr-un telefon special configurat pentru folosirea unor astfel de servicii.

Pentru a ob?ine accesul f?r? drept la sistemele informatice configurate pentru folosirea tehnologiei VoIP, suspec?ii foloseau aplica?ii informatice prin intermediul c?rora lansau atacuri informatice, care aveau ca rezultat identificarea conturilor de utilizatori si parolelor aferente, date necesare pentru a accesa serverele.

Pentru efectuarea apelurilor, suspec?ii foloseau aplica?ii informatice care permiteau efectuarea simultan? a cel mult 100 de apeluri telefonice.

Ini?ial, suspec?ii au folosit astfel de conturi pentru efectuarea de apeluri frauduloase c?tre apropia?i. Observnd, ns?, faptul c? aceste conturi pot fi exploatate n vederea ob?inerii unor beneficii materiale substan?iale, liderii au nfiin?at la nceputul anului 2010 o societate comercial? n spatele c?reia se desf??urau activit??i frauduloase prin efectuarea de apeluri telefonice c?tre numere cu supratax?, numere alocate n ??ri precum Sierra Leone, Somalia, Austria, Letonia, Coreea de Nord, Zimbabwe, Madagascar, Belarus etc.

Ace?tia primeau n schimb, pentru fiecare apel telefonic efectuat, un bonus de aproximativ 10% din valoarea apelului, de la companiile de?in?toare ale numerelor cu supratax?.

Pentru a-?i m?ri beneficiile materiale ace?tia au recrutat ini?ial persoane apropiate pentru a desf??ura acest tip de activitate infrac?ional?. Ace?tia, la rndul lor, pe parcursul anului 2010 au recrutat alte 30 de persoane de cet??enie romn? pe care le-au instruit n vederea ob?inerii de date ale unor conturi VoIP ?i a efectuarii de apeluri frauduloase.

Pentru comunicare, liderii grupului infrac?ional organizat foloseau exclusiv aplica?ii de chat prin Internet, de multe ori vorbind n limba englez? cu membrii grup?rii nou-recruta?i, ace?tia din urm? necunoscnd faptul c? societatea este gestionat? de cet??eni romni.

Practic, n perioada februarie decembrie 2010, cei aproximativ 40 de membri ai grup?rii, prin intermediul societ??ii deschise de cei doi lideri, au efectuat aproximativ 1.500.000 de apeluri ce totalizeaz? 11.000.000 de minute de convorbiri frauduloase, crend, astfel, un prejudiu estimat la peste 11.000.000 de euro.

P?r?ile v?t?mate n cauz? sunt reprezentate de companii de telefonie att din Romnia ct ?i din ntreaga lume, fiind identificare peste 10.000 de numere de telefon de pe care au fost ini?iate apeluri frauduloase.

Ast?zi, ofi?erii D.C.C.O., sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucure?ti, cu sprijinul echipelor speciale ale Jandarmeriei, au efectuat 42 de descinderi la adresele suspec?ilor n jude?ele Constan?a, Neam?, Bra?ov, Cluj-Napoca, Maramure? ?i Craiova, fiind identificate 32 de persoane.

Membrii grup?rii urmeaz? a fi prezenta?i de c?tre poli?i?ti procurorilor D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucure?ti, n vederea audierii.

UPDATE!

Procurorii Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism Serviciul Teritorial Bucure?ti au efectuat, la data de 14 decembrie 2010, 42 de perchezi?ii domiciliare, din care 31 n jud. Constan?a, 4 n jud. Neam?, 3 n jud. Bra?ov, 1 n jud. Olt, 1 n jud. Maramure?, 1 n jud. Cluj ?i 1 n jud. Dolj, ocazie cu care au fost ridicate calculatoare ?i dispozitive de stocare a datelor informatice.
Imagini – versiunea pentru download

n fapt, se re?ine c?, n perioada octombrie 2009 februarie 2010, nvinui?ii ZLATE CATALIN ?i CIUVA? CRISTIAN au constituit un grup infrac?ional organizat, la care au aderat ?i pe care l-au sprijinit un num?r de peste 50 de persoane, specializat n s?vr?irea de infrac?iuni informatice prin atacuri asupra sistemelor informatice si folosirea frauduloasa a datelor informatice in scopul ob?inerii de sume substan?iale.
nvinuitul ZLATE CATALIN a ob?inut, prin intermediul unor aplica?ii informatice, datele unor conturi VoIP, pe care le-a folosit n interes personal pentru efectuarea de apeluri. Astfel, a putut apela numere cu supratax? din str?in?tate, ob?innd bonusuri, n func?ie de num?rul de minute si valoarea apelului pe minut(la un tarif pe minut de 1 euro, ob?inea 0,10 euro). Ulterior, pentru a ob?ine sume de bani mai mari, prin eliminarea intermediarilor, nvinuitul ZLATE Catalin a constituit o societate care a ncheiat contracte cu de?in?tori de numere cu supratax?, ob?innd astfel un procent mult mai mare din valoarea apelului.
Pentru ob?inerea datelor conturilor VoIP, nvinuitul ZLATE Catalin a folosit o aplica?ie care caut? pe Internet servere care au alocate numere VoIP, iar dup? identificarea acestora, prin atacuri informatice, identific? numele de utilizator si parola de conectare la server.
Cu datele conturilor VoIP, folosind o aplica?ie destinat? efectu?rii de apeluri telefonice de pe un calculator, denumita Zoiper, nvinuitul ZLATE Catalin efectua apeluri c?tre numerele cu supratax?. Folosind datele ob?inute n mod fraudulos (adresa IP a serverului VoIP, numele de utilizator ?i parola aferent?) acesta ini?ia apelul, care trecea prin serverul VoIP, iar prin Internet, ajungea la num?rul de destina?ie.
n acest mod, n perioada octombrie 2009 februarie 2010, nvinui?ii au efectuat aproximativ 23.500 de apeluri, cu o durat? total? de peste 315.000 minute, prejudiciind astfel societ??i din Romnia, Africa de Sud, Marea Britanie, Italia, S.U.A.
Ulterior, membrii grup?rii au efectuat, n perioada februarie 06.12.2010, prin intermediul companiei SHADOW COMMUNICATION Ltd., un num?r total de 1.541.187 de apeluri frauduloase, respectiv 11.094.167 minute de convorbiri.
Valoarea total? a prejudiciului creat dep??e?te suma de 11.000.000 de Euro. Din aceasta sum?, peste 1 milion de euro reprezint? beneficiul realizat de c?tre nvinui?i.
Procurorii efectueaz? cercet?ri pentru s?vr?irea infrac?iunilor de ini?iere, constituire, aderare ?i sprijinire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1,3 raportat la art. 2 lit b pct 18 din Legea nr. 39/2003, sp?lare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 656/2002 , acces f?r? drept la un sistem informatic n scopul ob?inerii de date informatice prin nc?lcarea m?surilor de securitate prev. de art. 42 alin. 1 2,3 din Legea nr. 161 /2003 , de?inerea f?r? drept a unui program informatic n scopul s?vr?irii uneia din infrac?iunile prev. de art. 42 – 45, prev. de art. 46 alin.2 din Legea nr. 161/2003 si cauzarea unui prejudiciu patrimonial prin introducerea de date informatice in scopul de a ob?ine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003.
Un num?r de 42 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucure?ti.
Cercet?rile au fost efectuate mpreun? cu ofi?eri de poli?ie din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O., BCCO Bucure?ti ?i lucr?tori din cadrul Jandarmeriei Romne.
Suportul informativ ?i tehnic al ac?iunii a fost asigurat de c?tre Serviciul Romn de Informa?ii.

Comments

comments

About the Author