TOPUL ÃŽNCREDERII! Încine au și în cine nu au încredere românii

Posted on dec. 23 2014 - 4:25pm by petre

SMURD, Pompierii, DNA, Biserica, diaspora, DIICOT, SRI, Justiția sunt pe primele locuri în topul încrederii românilor, ultimele locuri fiind ocupate de FMI, ONG-uri, sindicate, Parlament și partide, relevăun raport de cercetare IRES privind bilațul politic al anului 2014. [emailpetition id=”1″]

SMURD este creditat cu multă(48%) sau foarte multă(40%) încredere de 88% dintre subiecți, doar 10% spunând căau puținăîncredere în acest serviciu, iar 2% nu pot aprecia. Pompierii se bucurăde foarte multăîncredere din partea a 36% dintre cei chestionați și de multăîncredere din partea a 54%, procentul celor care spun căau puținăîncredere în ei fiind de 10%.

ÃŽncrederea în Armatăse situeazăla nivelul a 81% dintre subiecți, doar 18% având puținăsau foarte puținăîncredere.

Direcția NaționalăAnticorupție este consideratăde 66% dintre repondenți o insituție de încredere, iar 30% spun căau puținăsau foarte puținăîncredere.

ÎnBisericăau încredere multăsau foarte multă66% dintre subiecți, iar procentul celor care au puținăsau foarte puținăîncredere este de 33%.

Îndiaspora au încredere 60% dintre români, în timp ce 34% spun căau puținăsau foarte puținăîncredere.

Încazul DIICOT 58% au încredere iar pentru 35% aceasta este puținăsau foarte puțină. Înceea ce privește SRI, peste jumătate dintre cei chestionați (58%) au încredere în instituție, iar 32% au puținăsau foarte puținăîncredere.

ÃŽncrederea în Justiție, în general, este de 54%, cei care au încredere puținăsau foarte puținăreprezentând 44% din eșantion.

ÃŽncrederea în Jandarmerie este declaratăde 62% dintre cei chestionați, în timp ce 34% au puținăsau foarte puținăîncredere.

Procentul celor care au încredere în școala româneascăeste de 51%, aproape egal, 46%, fiind al celor care au încredere puținăsau foarte puțină.

ÃŽncrederea în Uniunea Europeanăeste multăși foarte multăpentru 63% dintre cei intervievați și puținăsau foarte puținăpentru 34%.

Jumătate dintre repondenți (52%) au încredere multăși foarte multăîn Poliție, dar și procentul celor care au încredere puținăși foarte puținăeste apropiat ca nivel (42%).

Mai mult de jumătate dintre cei chestionați au încredere multăși foarte multăîn Președinție, în timp ce 43% au încredere puținăși foarte puținăîn aceastăinstituție.

Și în cazul BNR, mai mult de jumătate dintre repondenți (55%) au multăsau foarte multăîncredere, 39% afirmând căau puținăsau foarte puțină.

Aproape jumătate dintre subiecți (49%) spun ca au multăsau foarte multăîncredere în mass media, același fiind și procentul celor care spun căau puținăsau foarte puținăîncredere în presă. Înceea ce privește Facebook 42 % au multăși foarte multăîncredere, iar 36% au puținăsau foarte puținăîncredere.

Academia Românăse bucurăde încrederea a 57% dintre subiecți, 31% spunând căau puținăsau foarte puținăîncredere în instituție.

Primăriile nu se bucurăde prea multăîncredere, 59% dintre repondenți spunând căau puținăsau foarte puținăîncredere, în timp ce 40% spun căau multăsau foarte multăîncredere în autoritatea locală.

Înceea ce privește încrederea în primul-ministru, 70% dintre cei chestionați spun căau puținăsau foarte puținăîncredere, 28% având multăsau foarte multăîncredere în șeful Executivului.

Încazul Avocatului Poporului, procentul celor care au multăși foarte multăîncredere (40%) este depășit de procentul celor care au încredere puținăsau foarte puținăîn instituție (49%).

ÃŽncrederea în sistemul de sănătate este puținăsau foarte puținăpentru 67% dintre subiecți, doar 32% spunând căau multăsau foarte multăîncredere.

ÃŽncrederea în FMI este puținăsau foarte puținăîn cazul a 52% dintre cei chestionați, doar 30% având încredere multăsau foarte multăîn aceastăinstituție.

ONG-urile beneficiazăde încrederea a 26% dintre cei chestionați, 62% spunând căau puținăsau foarte puținăîncredere în organizațiile neguvernamentale.

Ultimele locuri în topul încrederii sunt ocupate de sindicate, Parlament și partidele politice. Raportul multă/foarte multă- puțină/foarte puținăîncredere în cazul sindicatelor este de 25-57%.

Conform cercetării, 89% dintre români au încredere puțină(43%) și foarte puțină(46%) în Parlament, doar 9% declarând căau multă(7%) sau foarte multă(2%) încredere în forul legislativ. Nivelul încrederii în Parlament este comparabil cu cel al încrederii în partidele politice. Astfel, 87 % dintre repondenți au puțină(43%) sau foarte puținăîncredere (44%), doar 10% spunând căau multă(7%) sau foarte multă(2%) încredere în formațiunile politice.

Cerecetarea a fost realizatăîn perioada 18-19 decembrie, pe un eșantion multistratificat, probabilist, de 1.147 de subiecți cu vârsta peste 18 ani. Eroarea maximătoleratăeste de +/- 2,9%.

Comments

comments

About the Author