Timisorenii pot afla de pe internet care sunt electrocasnicele cele mai eficiente energetic

Posted on ian. 11 2011 - 11:10am by petre

Pentru a sc?dea nivelul de dioxid de carbon din ora?ul de pe Bega, municipalitatea implementeaz? Planul de ac?iuni privind combaterea, atenuarea ?i adaptarea la efectele schimb?rilor climatice n municipiul Timi?oara.

La sfr?itul anului trecut, reprezentan?ii prim?riei au ncheiat un protocol de colaborare cu Institutul de Cercet?ri ?i Moderniz?ri Energetice Bucure?ti, ce are ca scop punerea la dispozi?ie, n mod gratuit, a informa?iilor ?i rezultatelor proiectului EURO-TOPTEN PLUS, proiect finan?at de Programul Intelligent Europe, care pune la dispozi?ie informa?ii referitoare la cele mai eficiente energetic produse.

Portalul www.topten.info.ro i ndreapt? pe timi?oreni c?tre cele mai eficiente aparaturi electrocasnice, electronice sau automobile existente pe pia?? ?i eviden?iaz? cele mai performante produse din punct de vedere al performan?ei energetice, inclusiv costurile pe durata ciclului de via??.

Timi?orenii au posibilitatea de a compara ?i ierarhiza aceste produse pe baza criteriului de eficien?? energetic?, pentru adoptarea unei atitudini orientate c?tre protec?ia mediului, prin gestionarea corect? a resurselor.

Momentan, site-ul permite compararea a trei categorii de produse: frigidere, ma?ini de sp?lat rufe de uz casnic ?i automobile, prin instrumente de c?utare on-line, orientate c?tre consumator. Acesta va fi ns? actualizat pe parcursul derul?rii proiectului cu informa?ii referitoare la noi produse.

Portalul este lansat independent fa?? de produc?tori ?i furnizori ?i se bazeaz? pe teste ?i analize elaborate de institu?ii neutre, etichete energetice ?i declara?ii standardizate ale produc?torilor. Prin introducerea acestui portal n ?ara noastr?, Romnia se al?tur? n familia site-urilor TOPTEN, care num?r? 17 ??ri din Uniunea European?, SUA ?i China.

Comments

comments

About the Author