Timisoara va avea parc IT

Posted on nov. 29 2010 - 4:56pm by petre

Dup? ani buni de discu?ii, consilierii locali au aprobat n sfr?it un proiect de hot?rre care va aduce la Timi?oara cea mai modern? tehnologie IT. Este vorba despre un parc IT, f?r? de care ora?ul de pe Bega a fost ocolit de firme importante din domeniu, cum ar fi Oracle sau Microsoft, care au decis s?-?i deschid? centre de suport n capital?, n detrimentul Timi?oarei.

Proiectul numit Infrastructur? regional? de afaceri ?i inovare n sectorul IT&C urm?re?te crearea unei structuri clar delimitate, care s? asigure o serie de facilit??i ?i spa?ii pentru desf??urarea unor activit??i economice de produc?ie ?i de prestare de servicii.

n viitorul parc IT al Timi?oarei vor fi create 30 de spa?ii de g?zduire pentru microntreprinderi din domeniul IT&C, 24 de spa?ii de g?zduire pentru ntreprinderi mici, precum ?i un spa?iu pentru servicii de preincubare. De asemenea, vor mai fi create ?i o sal? de fitness ?i de aerobic, un restaurant, un spa?iu de birouri all inclusive, s?li de ?edin?? ?i de seminare ?i un spa?iu expozi?ional.

Sectorul Tehnologiei Informa?iei ?i Comunica?iilor este unul din sectoarele cele mai dinamice din Polul de Cre?tere Timi?oara, nregistrnd o cre?tere constant? ?i substan?ial? n ultimii zece ani. Tradi?ia industrial?, calitatea educa?iei ?i cercet?rii de specialitate din universit??ile Timi?oare, precum ?i proximitatea fa?? de pie?ele mari din Europa Central? au constituit elemente importante pentru dezvoltarea acestui sector, se arat? n referatul care nso?e?te proiectul de hot?rre.

Valoarea total? a proiectului se ridic? la aproape 20 de milioane de lei, din care jum?tate reprezint? bani de la bugetul de stat ?i de la Fondul European de Dezvoltare Regional?, iar cealalt? jum?tate de la bugetul local.

Parcul IT al Timi?oarei va fi finalizat ntr-un termen de doi ani de la semnarea contractului de finan?are. Potrivit reprezentan?ilor municipalit??ii, proiectul nu a fost nc? depus pentru finan?are, a?a c? speciali?tii IT din Timi?oara mai au de a?teptat pn? cnd vor avea propriul lor parc.

Comments

comments

About the Author