Timisoara si Timisul, la ora bilantului

Posted on dec. 20 2010 - 5:26pm by petre

n preajma s?rb?torilor de iarn?, la final de an, autorit??ile locale ?i jude?ene trag linie ?i se mndresc cu ceea ce au f?cut pentru timi?eni.

Fiecare cu ce poate, fie c? este vorba despre bani europeni, fie c? este vorba despre bani de la Guvern sau de la bugetul propriu, orice institu?ie se poate l?uda cu investi?iile f?cute n decursul unui an. Anul 2010 a adus, pe lng? necazuri, ?i bucurii pentru timi?oreni ?i pentru timi?eni.

De?i mai toate obiectivele au fost inaugurate la sfr?it de an, timi?orenii pot circula pe patru benzi pe Calea ?agului, vor putea traversa ?i Bulevardul Brncoveanu, pot participa la evenimente culturale deosebite n noua Sal? Baroc? a Muzeului de Arte sau se pot l?uda cu un Bastion Theresia modern ?i istoric. V? prezent?m mai jos cteva dintre mini bilan?urile f?cute de cei mai importan?i oameni din ora? ?i din jude?.

Gheorghe Ciuhandu, primarul Timi?oarei

Ne-am propus s? facem multe, poate nu am reu?it tot ce ne-am propus, dar am reu?it destule. Dac? ar fi s? discut?m despre lucr?rile de infrastructur?, despre proiectele europene, sunt realiz?ri notabile, cum ar fi sta?ia de sortare care e cea mai modern? din ?ar? ?i care am finalizat-o anul acesta. Sunt lucr?ri de infrastructur? mari cum ar fi podul de la Calea ?agului, penetra?iile n ora? la care lucr?m n momentul de fa?? Calea Torontalului, Calea Aradului s-a f?cut. n cartiere am investit n principal n lucr?rile de ap? canal ?i drumuri. Evident c? asta am putut-o face n func?ie de posibilit??i, de finan??rile pe care le-am avut ?i de documenta?iile care au putut fi aplicate. R?mne ca la anul s? continu?m. Am avut ?i o discu?ie cu cei din consiliile de cartier. Este un lucru pozitiv faptul c? avem un dialog cu consiliile de cartiere ?i c?ut?m s? ne adapt?m la situa?iile lor, pe de o parte, ?i pe de alt? parte, ne sf?tuim cu ei n probleme care privesc ntreg ora?ul. Este un dialog, o democra?ie participativ?, care zic eu c? acuma ?i arat? roadele. Am salvat institu?iile de cultur? n var?, care erau ntr-o situa?ie dramatic?. S-au mai finalizat lucr?ri cum ar fi Sala 2, care s-a dat n func?iune la nceputul anului, unde s-au investit bani importan?i. Sunt diverse ac?iuni sociale pe care noi le-am desf??urat n virtutea parteneriatelor pe care noi le avem cu diverse ONG-uri. Se nregistreaz? deja un reviriment n politica investi?ional?. Vin investi?ii private. Sunt deja n curs de derulare dou? investi?ii masive, care sunt finan?ate de firma Continental. Sunt multe proiecte. Problema este n ce m?sur? situa?ia economic? general? a ??rii ne va permite s? le ducem la bun sfr?it.

Gheorghe Popescu, ?eful Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Timi?

Principalul meu obiectiv de la instalarea n func?ie a fost s? creasc? gradul de siguran?? a cet??eanului n strad?. Pn? la aceast? dat?, cnd suntem chiar la ora bilan?ului, pot s? apreciez c? infrac?ionalitatea stradal? ?i, n special, cea cu violen??, precum ?i furturile din autoturisme se afl? n sc?dere fa?? de anii anteriori. Avem o cre?tere a furturilor, n special din locuin?e ?i din societ??i comerciale. Ea nu este una mare, dar totu?i anul viitor aceste furturi vor constitui o prioritate pentru poli?ia jude?ului Timi?. Referitor la furturile din societ??i comerciale, marea lor majoritate o reprezint? furturile de pe rafturi. Dup? cum se ?tie, ace?ti infractori care fur? de pe rafturi sunt prin?i de c?tre agen?ii de paz? ?i preda?i poli?iei pentru cercet?ri. n special sunt vizate produsele alimentare, b?uturi, dar ?i produse cosmetice sau altele. Noi lucr?m cu un efectiv de 1.600 de oameni, aici intr? ?i personalul contractual. n structurile operative ?i n structurile de ordine public? lucreaz? 1.200 de oameni.

Constantin Ostaficiuc, pre?edinte Consiliul Jude?ean Timi?

Cele mai importante investi?ii pe care le-am f?cut anul acesta sunt ntr-o ordine aleatoare, nu neap?rat ntr-o ordine logic?. 1 Am promis implicarea n Centura Timi?oarei, ceea ce s-a rezolvat. Timi?oara Lugoj iar s-a rezolvat, la fel ?i Centura Lugojului. Sunt trei proiecte mari de care beneficiaz? ntregul jude?. 2 Deponia ecologic? este aproape n totalitate finalizat?. 3 Bastionul, pe care l-am redat timi?orenilor ntr-o anumit? form?. Mergem mai departe, la Muzeul de Art? cu Sala Baroc? care s-a redat deja ?i este una dintre cele mai frumoase din Banat. Mai avem extinderea Palatului Administrativ care este finalizat?. Aici este preg?tit Palatul Regional. Imediat o s? facem recep?ia Muzeului Traian Vuia din localitatea Traian Vuia. 128 de kilometri de asfalt au fost realiza?i n acest an pe drumurile jude?ene, toate centrele de comun? sunt alimentate cu ap?. Semnarea contractelor pentru Muzeul Banatului, alte trei proiecte. Puteam s? facem mai mult. Am dou? nemul?umiri, care sunt majore, pe lng? altele de rutin?. Prima este legat? de faptul c? n-am reu?it nc? s? demar?m drumul interjude?ean de la Berzovia pn? la Lipova ?i a doua de faptul c? nc? nu este foarte clar realizat? perspectiva lacului Surduc.

Mircea B?cal?, prefect de Timi?

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am f?cut pentru jude?ul Timi?, dar cred c? ?i pentru Romnia, s-a referit la interven?iile ?i implicarea mea ncepnd din luna martie a acestui an, de a monitoriza, gestiona ?i verifica lucr?rile care au loc la punctele de trecere a frontierei, n a?a fel nct noi, la Comisia de Evaluare, s? nu avem probleme n ceea ce nseamn? aderarea Romniei la Spa?iul Schengen. Eu consider c? este o situa?ie care m? mbucur?, deoarece am reu?it ca jude?ul Timi?, a?a cum am ?i promis, s? nu fie un exemplu negativ sau un eventual exemplu negativ n care Romnia s? nu poat? adera la comunitate. Binen?eles, ?i n celelalte activit??i impuse de c?tre lege am ncercat s? fac mult mai multe. Am reu?it ?i pe Fondul Funciar, dar r?mne s? vad? asta ?i cet??enii care au drepturi de proprietate n jude?ul Timi?. A?a cum ?ti?i am f?cut ?i acele comisii mixte de verificare ?i control pe evaziune fiscal?, pe controlul n pie?ele agro-alimentare ?i multe altele.

Titu Bojin, director Administra?ia Bazinal? a Apelor Banat

Anul acesta, Direc?ia Apelor Banat a avut un buget de 30 de milioane de lei, sum? cu care am reu?it s? men?inem n stare de func?ionare tot sistemul, am reu?it s? facem micile repara?ii care sunt necesare n cursul unui an de zile ?i am reu?it s? nu avem sincope din punct de vedere al acord?rii salariilor pentru angaja?ii unit??ii noastre. Am avut un program de investi?ii pentru acest an de aproape 3.000 de miliarde de lei vechi. Am reu?it s? ducem la final unele investi?ii. Aici a? aminti lucr?rile de la Re?i?a la Boc?a, lucrarea de pe Brzava, lucr?rile de la Curtea Foeni pn? la F?get, care sunt pe Bega n amonte, lucr?ri care la ora actual? sunt continuate de proiectul de la Curtea pn? la Leucu?e?ti. Am nchis proiectul pentru Bethausen Balin?. Sunt de asemenea lucr?rile de pe Bega, pe care le cunoa?te toat? lumea, lucr?ri deosebit de importante, au fost executate n mare parte. Urmeaz? pentru anul viitor s? ne cupl?m cu proiectul Prim?riei Timi?oara pentru ceea ce se va ntmpla pe Bega din punct de vedere al transportului. Am reu?it s? realiz?m nchiderea liniei de ap?rare pe malul Timi?ului. Sunt convins c? vom reu?i pentru anul viitor nchiderea liniei de ap?rare pentru partea stng? a digului din zona Serbia pn? la cap?t, cu malul stng. Sunt de asemenea lucr?ri deosebit de importante n zona Lugojului. Am reu?it s? realiz?m tot ceea ce ne-am propus, eu zic c? sut? la sut? din ce ne-am propus la nceputul anului.

Comments

comments

About the Author