Timisoara semneaza un protocol de colaborare cu Ministerul Transporturilor, ca un exercitiu de imagine

Posted on dec. 21 2010 - 10:37am by petre

Timi?oara nu prea s-a bucurat de aten?ia fostului ministru al Transporturilor. O spune chiar primarul ora?ului de pe Bega, care va parafa un protocol de colaborare cu actualul ministru.

Gheorghe Ciuhandu a raspuns mar?i unei solicit?ri a ministrului privind semnarea unui protocol n vederea demar?rii unui amplu program de modernizare a infrastructurii, protocol pe care ministrul pare s?-l fi semnat cu toate autorit??ile locale din ?ar?.

Edilul i-a spus Anc?i Boagiu c? Timi?oara a fost uitat? n ceea ce prive?te investi?iile n infrastructur? din fonduri de la bugetul central, declarnd ast?zi c? Radu Berceanu a fost de fapt o calamitate pentru Romnia n perioada n care a condus ministerul.

Vom semna un protocol cu doamna Boagiu care, de?i este doar un exerci?iu de imagine, apreciez gestul ei. Fa?? de precedesorul ei, care a fost o calamitate ?i un dezastru na?ional, v? aduc aminte doar lucr?rile la pasajul din Calea ?agului doamna Boagiu, m?car n faza asta manifest? bun?voin??, a declarat Gheorghe Ciuhandu.

n scrisoarea trimis? c?tre Ministerul Transporturilor, Ciuhandu i aminte?te acestuia despre cele mai importante lucr?ri de infrastructur? pentru Timi?oara.

V? reamintim faptul c? de?i n diferite raport?ri guvernamentale am citit c? s-ar fi finalizat lucr?rile la centura ocolitoare a Timi?oarei, pn? n momentul de fa?? din aceasta s-a realizat circa 20%. Alte proiecte de infrastructur? importante nu doar pentru ora?ul nostru, ci ?i pentru Romnia, n leg?tur? cu care a?tept?m ini?iative din partea ministerului condus de dumneavoastr? ar fi realizarea unui drum rapid Timi?oara Cenad, finan?area lucr?rilor de construc?ie a centurii feroviare a Timi?oarei pentru traficul de persoane ?i marf?, realizarea unei c?i ferate directe Timi?oara Szeged ?i facilitarea negocierilor ntre Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii, reprezentan?ii SNCFR ?i Prim?ria Municipiului Timi?oara n vederea devierii/supran?l??rii liniei de cale ferat? care str?bate municipiul provocnd perturb?ri grave n traficul urban, realizarea varioanta de ocolire Timi?oara Sud, se arat? n scrisoarea trimis? de primarul Timi?oarei.

Comments

comments

About the Author