Timisenii trebuie sa depuna pe internet declaratiile fiscale * Afla aici cum se completeaza Declaratia 112

Posted on ian. 3 2011 - 11:23am by petre

Fie c? beneficiaz? sau nu de internet, orice timi?ean trebuie s?-?i depun? online declara?iile fiscale, dup? ce Ministerul Finan?elor Publice a modificat sistemul de colectare a acestora. Dar asta numai dup? prima jum?tate a anului, pentru nceput timi?enii, ca ?i restul romnilor, fiind l?sa?i s? se obi?nuiasc? cu noul sistem.

A?adar, pn? n luna iulie a acestui an, declara?ia unic? privind plata impozitului pe venit ?i a contribu?iilor sociale va putea fi depus? ?i pe hrtie, dar ?i online, n func?ie de cum dore?te fiecare contribuabil.

Aceasta va fi depus? la sediul Direc?iei de Finan?e Publice Timi?, modelul fiind stabilit deja de reprezentan?ii Ministerului Finan?elor. Declara?ia unic? va nlocui toate formularele pe care angaja?ii ?i angajatorii trebuiau s? le depun? la ?omaj, la Finan?e ?i la Casa de Pensii. Sub numele de Formular 112, aceasta se va depune exclusiv online din a doua jum?tate a anului, chiar prin intermediul portalului e-Romnia.

Afl? aici cum se completeaz? Declara?ia 112!

Instruc?iunile de completare a formularului 112 au fost publicate deja n Monitorul Oficial ?i pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?. Termenul de depunere al acestuia este data de 25 a lunii urm?toare celei pentru care se datoreaz? impozitele ?i contribu?iile sociale.

Declara?ia 112 se completeaz? ?i se valideaz? cu ajutorul programelor de asisten?? furnizate de Fisc, gratuit, ce pot fi desc?rcate de pe pagina de internet a institu?iei.

A?adar, la Anexa 1 a declara?iei trebuie completate sec?iunile Date de identificare a pl?titorului ?i Crean?ele fiscale. Dac? n perioada de raportare, pl?titorul nu datoreaz? impozit pe venit sau contribu?ii, trebuie scris? cifra 0. Necompletarea tabelului echivaleaz? ns? cu nedeclararea obliga?iei, deci sec?iunile trebuie s? fie completate.

Anexa 1.1 este dedicat? angajatorului. Aceasta are mai multe sec?iuni. Prin urmare, sec?iunea A are ?i alte date de identificare a pl?titorului cu informa?ii precum codul CAEN sau dac? acesta pl?te?te sau nu contribu?ii de accidente de munc?. Dac? firma datoreaz? contribu?ii trebuie scris D, iar dac? nu le datoreaz? N.

Sec?iunea B se refer? la indicatori statistici ?i cuprinde num?rul de asigura?i n sistemul asigur?rilor pentru ?omaj, al celor care au dreptul la concedii ?i indemniza?ii ?i totalul fondului de salarii brute.

Sec?iunea C cere informa?ii cu privire la condi?iile de munc? normale, deosebite sau speciale, n timp ce sec?iunea C2 se refer? la indemniza?iile de s?n?tate, iar C3 la cele pentru accidente de munc? ?i boli profesionale. La sec?iunea C4 trebuie scris? suma scutit? din contribu?ia de ?omaj a angajatorului, la C5 subven?iile, reducerile ?i scutirile, n timp ce C6 se refer? la contribu?ia de ?omaj, iar C7 la cea de fondul de garantare.

Sec?iunea D con?ine indicatori statistici privind num?rul de asigura?i pentru care angajatorul datoreaz? diverse contribu?ii sociale.

Mai departe, sec?iunea E se completeaz? doar de c?tre entit??ile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigura?i.

Sec?iunea F cuprinde datele privind impozitul pe venitul din salarii.

Anexa 1.2 este dedicat? asigura?ilor, adic? angaja?ilor, ?i se completeaz? cu datele de identificare ale acestora. La sec?iunea Detalii coasigura?i trebuie scrise ?i datele de identificare ale coasigura?ilor. Aici intr? so?ul sau so?ia, trecu?i cu codul S ?i p?rintele, trecut cu codul P.

La sec?iunea A sunt nscrise datele pentru asigura?ii care au venituri numai din salarii sau asimilate salariilor, care nu au lucrat n condi?ii deosebite ?i nu au beneficiat de concediu medical sau de scutiri.

Sec?iunea B se completeaz? dac? salariatul nu se ncadreaz? la sec?iunea anterioar?. Este vorba despre cazurile cnd acesta a avut mai multe contracte de munc? la acela?i angajator, dac? a fost sau nu a fost n concediu medical sau a lucrat n condi?ii dificile de munc?, a primit indemniza?ii sau alte motive de scutire.

Sec?iunea C cuprinde raport?ri pentru asigura?i care trebuie s? fie completate de c?tre entit??i asimilate angajatorului, iar sec?iunea D cuprinde informa?ii ce ?in de concediile medicale.

Comments

comments

About the Author