STS a luat „OSCAR”-ul european in domeniu! vezi de ce

Posted on apr. 4 2014 - 9:05am by petre

La 10 ani de la prima convorbire prin numărul 112, Serviciul de Telecomunicații Speciale a primit Premiul european pentru cea mai bunăreformăîn Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență

Premiile europene 112 pot fi considerate “Oscar-ul în domeniul serviciilor de urgență„  și recompenseazăperformanțele remarcabile în acest domeniu.Foto premiu STS (701x465)

România prin Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a primit Premiul european  pentru cea mai bunăreformăîn Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență112 (SNUAU).

Aceastăimportantădistincție recompenseazădevotamentul, implicarea și performanțele obținute de către STS în promovarea și dezvoltarea SNUAU.
S-au înscris participanți din toatăEuropa, candidaturile acestora fiind analizate de o comisie de experți independenți, înainte de a primi votul membrilor Asociației Europene a Numărului de Urgență(EENA).

Juriul internațional a apreciat căServiciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat sistemul 112 într-o manierăeficientă, luând în calcul, atât rezultatele tehnice, cât și pe cele operaționale cu impact major asupra calității serviciilor și a siguranței cetățenilor.

La acest eveniment au fost aproximativ 350 de participanți, reprezentanți ai serviciilor de urgență, organizații internaționale, oficiali ai instituțiilor europene, furnizori de soluții, care au susținut și au recunoscut excelența în domeniul serviciilor de urgențădin Europa. Au mai fost acordate și alte distincții pe diferite categorii.
“Ceremonia premiilor europene 112 din acest an poate fi considerată“Oscar-ul în domeniul serviciilor de urgență„. Câștigătorii ne-au demonstrat că, împreună, avem capacitatea de a construi o societate mai sigurăși căputem stabili un standard ridicat în domeniul serviciilor de urgențădin întreaga lume„,  a declarat Demetrios Pyross, Președintele Consiliului Consultativ al EENA.

Acesta este cel de-al patrulea premiu european 112 obținut de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) dupăcele din 2009 și 2013 pentru cele mai bune campanii de educare – informare și cel din 2011 pentru salvare remarcabilă.

Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență112 din România (SNUAU) – o platformăunitarăde cooperare între agențiile de urgență

Serviciul de Telecomunicații Speciale – România

Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgențădin Romȃnia (SNUAU) funcționeazăunitar la nivelul întregii țări, în toate rețelele de telefonie, fixe și mobile, începând cu anul 2005 și vizeazăasigurarea protecției cetățenilor și a unui grad înalt de asistențăindiferent de locul în care se aflăaceștia. ÎnRomânia, 112 este singurul număr de urgențăorganizat de către stat. SNUAU este alcătuit în principal din 40 de PSAP-uri 112 dispuse în reședințele fiecărui județ  și douăîn capitala României (București principal și rezervă) și la care sunt conectate în prezent toate dispeceratele agențiilor de intervenție la urgență.

La darea în comunicație a sistemului, acesta era structurat și organizat astfel încȃt săasigure o rețea de comunicare între toate nodurile județene, prin intermediul unei aplicații performante care integra vocea cu datele.

Ca suport pentru georeferențiere și monitorizarea resurselor în teren se folosea pe fiecare stație de lucru din sistem o aplicație de hartă. Structura de centre de preluare a apelurilor și cea de dispecerizare a resurselor,  organizate la nivelul orașelor reședințăde județ, cuprindea doar poliția, pompierii și ambulanța. Dispeceratele județene ale agențiilor de intervenție enumerate utilizau, în legătura cu substațiile orașelor numere de telefon publice. Deși la acel moment sistemul era revoluționar fațăde majoritatea celorlalte sisteme de urgențăexistente (prin faptul căera unitar la nivelul întregii țări, integra toate agențiile principale de intervenție la urgențăexistente atunci în Romȃnia, oferea unitar același nivel de serviciu pentru toți clienții, integra în aceeași aplicație vocea și datele, permitea comunicații paralele și instantanee între toți operatorii conectați la același caz), în timp, au fost identificate noi nevoi de operare care au generat proiecte de modificare și reformare a sistemului.

Toate modificările au fost efectuate din nevoia de a asigura cetățenilor un serviciu 112 robust și de calitate prin creșterea capacității de răspuns și dispecerizare, scăderea timpilor operaționali, asigurarea continuității serviciului de urgențăîn situații deosebite și o înaltăflexibilitate în funcționarea sistemului, creșterea performanțelor, a stabilității în funcționare și a operativității acestuia în orice zonăa teritoriului național etc.

Dezvoltarea arhitecturii SNUAU s-a realizat prin crearea de interfețe standardizate pentru asigurarea interconectării și interoperabilității cu alte rețele și sisteme implicate în gestionarea urgențelor, dar și prin asigurarea în cadrul fiecărui centru a unei soluții de backup pentru toate nivelurile tehnologice.

Fațăde structura inițialăa SNUAU au fost efectuate următoarele modificări esențiale.

A fost înlocuităaplicația de hartăstand-alone cu un sistem GIS complex care aduce către operatorii SNUAU (112 și agenții) un număr impresionant de noi funcționalități, de la analize și rapoarte georeferențiate, module de management a resurselor, echipajelor, personalului și echipamentelor, la funcții de analizăși simulare a propagării evenimentelor.

O altărealizare este dezvoltarea și implementarea unui sistem de localizare bazat pe standardele europene, complet integrat cu sistemul GIS.

Romȃnia este puternic implicatăîn proiectele europene privind tot ce înseamnăprotecția cetățeanului, astfel, a implementat serviciul eCall și este în măsurăca odatăcu adoptarea legislației europene în domeniu săfie permis accesul  la acesta.

Înscopul micșorării timpilor de operare și a optimizării folosirii resurselor a fost începutăși se va finaliza pȃnăla sfȃrșitul anului 2013 consolidarea actului medical prin colocarea dispeceratelor județene ale ambulanței și pompierilor (respectiv SMURD). Acest lucru va face mult mai eficientăcooperararea dintre cele douăagenții medicale (ambulanțăși SMURD).

De asemenea, a fost  sprijinit tehnologic actul medical în interiorul sistemului 112 prin implementarea unor proiecte de transport a datelor din foile de caz pȃnăîn ambulanțe, a unui sistem de telemedicinăcare asigurătransmiterea din ambulanțăcătre camera de gardăa semnelor vitale ale pacientului, prin realizarea interconectării sistemelor complementare ale Ambulanțelor județene cu aplicațiile din SNUAU, precum și prin implementarea unui sistem de alertare și comunicare de date către resurse prin SMS, serviciu dezvoltat și administrat de STS.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor am organizat extinderea sistemului informatic al SNUAU pȃnăla nivelul substațiilor agențiilor de intervenție la urgențădin toate orașele țării.

Înprima etapă, încheiatădeja, au fost introduse în rețea toate substațiile municipale, iar printr-un proiect demarat deja, cu termen de finalizare martie 2014, se va realiza extinderea la nivelul tuturor orașelor țării.

De o atenție deosebităau beneficiat persoanele cu dizabilități psihosenzoriale. Astfel, s-au creat acorduri de cooperare cu asociațiile de stat și particulare ale surdo-muților pentru a facilita accesul acestora la 112.

Înprezent este în curs de a fi finalizatăîn STS o aplicație care va permite dialogul prin sms a operatorilor 112 cu apelanții.

Datoritătuturor acestor reforme ale sistemului am reușit sărealizăm un timp mediu de răspuns calculat de 3,77 secunde, în condițiile în care 94,04% din apelurile recepționate au fost preluate în primele 10 secunde.

Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență112 din România se aflăîntr-o continuădezvoltare și îmbunătățire a funcțiilor / serviciilor oferite, astfel încât săpoatăsăasigure o reacție imediată, uniformăși unitarăpentru soluționarea urgențelor.

România, prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, este printre primele țări din Uniunea Europeanăcare a dezvoltat soluția tehnicăeCall.
Încazul unui accident auto, sistemul eCall instalat pe mașinăva apela automat dispeceratul 112, odatăcu transmiterea de informații relevante privind locul evenimentului și date tehnice ale vehiculelor implicate.

Comisia Europeanăa felicitat în mod oficial România și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru performanțele atinse, arătând cățara noastrăeste pregătităpentru operarea sistemului eCall.

Îndomeniul 112, Serviciul de Telecomunicații Speciale mai realizeazăcampanii de informare și educare, având ca țintăprincipalătinerii din școli și turiștii, dar și restul cetățenilor.

Sondajele Eurobarometru ale Comisiei Europene aratăcă, urmare campaniilor susținute desfășurate de către STS, România a înregistrat succese importante în promovarea numărului 112, se aflăpe primul loc în domeniul informării cetățenilor și relevăfaptul că, în țara noastră, nivelul de cunoaștere este cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

Un alt raport al Comisiei Europene situeazăRomânia pe primul loc în ceea ce privește modalitatea de răspuns la numărul 112 în mai multe limbi de circulație internațională.

sursa: Comunicat de Presa STS

Comments

comments

About the Author