Scandalul PNTCD ar putea ajunge la Partidul Popular European

Posted on ian. 28 2011 - 10:39am by petre

Ruptura dintre cele dou? aripi ale PN?CD ar putea ajunge la Partidul Popular European, potrivit vicepre?edintelui organiza?iei timi?ene a partidului, Viorel Sasca.

i voi propune domnului Srbu s? protest?m la Partidul Popular European aceast? situa?ie care dep??e?te orice limit?, situa?ie care nu numai c? love?te n noi, dar love?te n to?i cei care ne simpatizeaz?, a declarat Sasca. Vicepre?edintele PN?CD Timi? a prezentat ?i o replic? referitoare la o declara?ie a Rodic?i Vlad, pre?edintele PN?CD Timi?oara, aripa Pavelescu.

Aceasta l-a criticat dur pe primarul Timi?oarei, Gheorghe Ciuhandu, care este ?i pre?edintele PN?CD Timi?, aripa Srbu. Rodica Vlad a declarat unei publica?ii locale c? Gheorghe Ciuhandu manipuleaz? o ?tampil? care nu i apar?ine ?i c? organiza?ia PN?CD Radu Srbu nu mai exist?. Ea a fost desfiin?at? din punct de vedere legal, este de mult dizolvat?.

n replic?, reprezentan?ii lui Radu Srbu n Timi? spun c? Rodica Vlad nu mai este membru PN?CD din anul 2007. Rodica Vlad venit? din ANCD n PN?CD prin fuziune, nu mai este membru PN?CD din data de 07.07.2007, dup? care a devenit membr? a PLD, ulterior membr? PIN ?i n cele din urm? a e?uat la gruparea Pavelescu, care a uns-o pre?edinta unei organiza?ii jude?ene fantom?. De pe aceast? pozi?ie face declara?ii f?r? acoperire. n spiritul respectului fa?? de adev?r ?i al respectului fa?? de cititorii ziarului, v? inform?m c? dl. Ciuhandu Gheorghe a fost ales pre?edinte al organiza?iei jude?ene a PN?CD n 27 iulie 2008, alegere confirmat? de Biroul Na?ional de Conducere al PN?CD al c?rui pre?edinte la data respectiv? era dl. Milu?. Conform statutului, mandatul este de 4 ani, deci pre?edinte n func?ie al organiza?iei jude?ene a PN?CD Timi? este dl. Gheorghe Ciuhandu, a mai declarat Sasca.

Comments

comments

About the Author