Revoluționarii protesteazăla Guvern împotriva modificării Legii Recunoștinței

Posted on ian. 5 2015 - 2:20pm by petre

Câteva sute de revoluționari protesteazăluni, în Piața Victoriei din București, fațăde modificarea Legii Recunoștinței, impusăla sfârșitul anului trecut, prin ordonanțăde urgență.

Revoluționarii au protestat mai întâi la sediul PSD din Șoseaua Kiseleff, iar apoi s-au instalat, înconjurați de jandarmi, pe trotuarul din fața muzeului Antipa.

Ei scandează”Demisia!” și fluturădrapele tricolore găurite în locul unde, pânăîn decembrie 1989, se afla stema Republicii Socialiste România.

O delegație a revoluționarilor a fost primităîn sediul Executivului, pentru discuții privind abrogarea ordonanței ce face obiectul protestului.

Practic, Guvernul a introdus un nou titlu de revoluționar, cel de „Luptător cu Rol Determinant”.

Decizia a fost luatădupăce agenția presa a semnalat faptul căGuvernul a decis săamâne pentru următorii doi ani, pânăîn 2017, plata indemnizațiilor reparatorii la care au dreptul revoluționarii care, în decembrie 1989, au mobilizat și condus grupuri de oameni, construind și menținând baricade împotriva forțelor regimului comunist. Ministrul Finanțelor, Darius Vâlcov, a afirmat atunci căa fost „o greșeală” a Ministerului Finanțelor și căla Monitorul Oficial va fi transmisăo erată.

Erata a fost transmisăși publicatăîn Monitorul Oficial, dar Guvernul a intervenit cu o ordonanțăde urgență, stabilind căacei revoluționari care au condus grupuri de oameni și au ridica baricade trebuie săobținăun nou certificat care săle ateste meritele.

Astfel, Guvernul a stabilit căpersoanelor care dețin în prezent titlul de „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite” (atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanțăvitalăpentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat pânăla data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva
regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989) li se vor elibera noi certificate pentru obținerea calităților și titlului de „Luptător cu Rol Determinant”, dar numai dacăîndeplinesc condițiile stabilite de lege și cu avizul unei comisii parlamentare care va înainta președintelui țării propuneri de atribuire a titlului.

Acest nou titlu, care stăși la baza condițiilor de acordare și care va fi atribuit sub sancțiune penalăpentru date false, este definit acum de Guvern ca fiind acordat celor care, în perioada 14-22 decembrie 1989, au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanțădeosebită, care au aparținut regimului totalitar, dar „doar în localitățile” în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, pânăla fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Din aceastăcategorie de persoane cu rol determinant vor face parte și eroii-martiri, ai căror urmași beneficiazăde indemnizații și facilități.

Însprijinirea noului titlu de revoluționar, Guvernul a decis sămodifice și modul de prezentare a Revoluției, din primul articol din Legea revoluționarilor, și sănu mai fie utilizatăsintagma” Revoluția românădin decembrie 1989, declanșatăprin revolta popularăde la Timișoara, continuatăîn București și în alte localități ale țării și transformatăîn revoluție antitotalitară, sprijinităde armată, care a condus la căderea regimului comunist și la instaurarea democrației, constituie un moment crucial în istoria României”, ci o altăsintagmăpotrivit căreia „Revoluția Românădin Decembrie 1989, declanșatăprin revolta popularăde la Timișoara, continuatăîn municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România, constituie un moment crucial în istoria țării”.

Titlurile vor fi acordate doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului și titular al brevetului de atestare a titlului acordat de președintele României, prin decret prezidențial.

Cererile pentru eliberarea noului certificat trebuie depuse în termen de 90 zile lucrătoare.

Înaceste condiții, Guvernul a decis ca acele indemnizații care reveneau persoanelor care au mobilizat grupuri de oameni și au ridicat baricade și care au fost eliminate în prima fazăsăfie acordate numai revoluționarilor care au obținut noile certificate ce le atestă”rolul determinant”.

Guvernul a decis totodatăca legea care include indemnizații și facilități sănu fie aplicatăpentru persoanele care au titlu de Luptători cu Rol Determinant sau Remarcați pentru Fapte Deosebite, dar care, în decembrie 1989, au acționat ca angajați, în exercitarea sarcinilor de serviciu.

„Dupăintrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiazăde drepturile conferite de acestea doar persoanele care se încadreazăîn prevederile acesteia”, a precizat Guvernul, în ordonanță.

La jumătatea lui decembrie 2014, agenția MEDIAFAX a anunțat căGuvernul a decis, prin ordonanțăde urgență, săamâne pentru următorii doi ani, pânăîn 2017, plata indemnizațiilor reparatorii la care au dreptul revoluționarii care, în decembrie 1989, au mobilizat și condus grupuri de oameni, construind și menținând baricade împotriva forțelor regimului comunist, precum și copiii eroilor-martiri.

Ulterior, la solicitarea MEDIAFAX, ministrul Finanțelor, Darius Vâlcov, a declarat căGuvernul va trimite rapid o eratăcătre Monitorul Oficial, pentru a corecta acel articol. El a arătat însăcă, într-una din următoarele ședințe de guvern, va fi emisăși o ordonanțăcare va stabili „cum se face plata în 2015”, fărăalte detalii.

Vâlcov a mai arătat căa discutat și cu oficialii Consiliului Legislativ, care au avizat ordonanța de urgență, și căle-a transmis căacel articol a fost introdus în actul normativ dintr-o „greșeală” a Ministerului Finanțelor.

Surse guvernamentale au declarat că, dupăapariția informației MEDIAFAX privind sistarea indemnizațiilor pentru revoluționari, premierul Victor Ponta a discutat pe aceastătemăcu ministrul Finanțelor.

Ministerul a transmis și un comunicat în care susținea cărevoluționarii care au dreptul la indemnizații reparatorii dupăevenimentele din decembrie 1989 vor primi sumele aferente și în 2015 și 2016 și căîn ordonanța privind amânarea plăților pentru doi ani apărând o „eroare materială”, care a fost corectata in urmatorul Monitor Oficial printr-o erata.

„Avem un memorandum adoptat la nivelul Guvernului, referitor la drepturile revoluționarilor, pe care îl vom respecta. Aceștia iși vor primi indemnizațiile și în 2015 și în 2016. Așadar, în legaturăcu articolul apărut în Ordonanța de Urgență83 din 12.12.2014, publicatăaseară(joi – n.r.) în Monitorul Oficial, fac precizarea căa fost vorba despre o eroare materialăcare va fi corectatăîn ‎cel mai scurt timp, astăzi (vineri – n.r.), cel târziu în sedința de Guvern de marți, 23 decembrie 2014”, a transmis Vâlcov într-un comunicat.

Comments

comments

About the Author