Retrospectiva anului 2010 in Timisoara

Posted on dec. 31 2010 - 9:18am by petre

Ianuarie

Anul 2010 nu a nceput bine pentru Timi?oara. n prima lun? a anului, via?a cultural? muzical? din ora? s-a confruntat cu o mare pierdere decesul celebrului chitarist timi?orean Bela Kamocsa. Kamo, cum l alintau prietenii, a trecut n lumea celor drep?i n ziua de 14 ianuarie, dup? o lung? b?t?lie cu boala.

Tot n ianuarie, n ziua de 16, s-au mplinit unsprezece ani de cnd a trecut n eternitate George ?erban, unul dintre fondatorii ziarului Timi?oara ?i ini?iatorul Proclama?iei de la Timi?oara.

n aceea?i perioad?, Timi?oara a inaugurat Sala 2 a Teatrului Na?ional, o cl?dire istoric? revitalizat? cultural, care de atunci a g?zduit nenum?rate piese de teatru ?i evenimente culturale, fiind pe placul vie?ii culturale din ora?. n 23, 24 ianuarie, ziarul Timi?oara a aniversat 20 de ani de la prima apari?ie. Cu dezam?giri ns?, deoarece idealurile pentru care s-a luptat n 1989 ?i care s-au reg?sit n Proclama?ia de la Timi?oara, idealuri pentru care Societatea ?i ziarul Timi?oara au militat n mod constant, nu au fost atinse, ele r?mnnd valabile ?i la aniversarea de zece ani, la fel ?i la cea de dou?zeci de ani.

Februarie

n prima s?pt?mn? a lunii februarie, Timi?oara a celebrat dou? decenii de la primele alegeri libere din Romnia. Primarul Timi?oarei ?i ?eful jude?ului Timi? au organizat atunci o manifestare ?i au evocat imagini din ianuarie 1990. n 16 februarie, ultima pagin? a ziarului Timi?oara titra Ast?zi, jurnalistul, scriitorul ?i regizorul Iosif Bebe Costina? ar fi mplinit 70 de ani… Cteva zile mai trziu, n 23 februarie, ziarul Timi?oara a anun?at bugetul jude?ului Timi?, pu?in mai mare dect cel din anul 2009. De asemenea, tot atunci am aflat c? anul 2010 este anul investi?iilor majore din Timi?. ?i a?a a fost. La bilan?ul CJT, pre?edintele Constantin Ostaficiuc a declarat c? n anul ce tocmai a trecut investi?iile au fost o prioritate pentru jude?. De asemenea, n ultima zi din cea de-a doua lun? a anului celebra forma?ie Phoenix a revenit cu concerte n Timi?oara.

Martie

n 2 martie, ultima pagin? a ziarului Timi?oara titra c? Phoenix a revenit n Timi?oara. De altfel, sub acela?i titlu, Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, ne-a acordat un interviu despre ntlnirea cu publicul timi?orean.

Num?rul 25 (4.420) ap?rut n 11 12 martie a fost un num?r special pentru ziarul Timi?oara, odat? cu mplinirea a dou?zeci de ani de la na?terea Proclama?iei de la Timi?oara. n edi?ia aniversar?, echipa ziarului le-a amintit cititorilor to?i coresponden?ii, redactorii ?i angaja?ii cotidianului, iar fiecare pagin? a nsemnat o retrospectiv? a fiec?rui an din cei dou?zeci de la revolu?ie. De altfel, redactorii de atunci ai ziarului au luat leg?tura cu to?i membrii fondatori ai ziarului Timi?oara, care mai apoi au tip?rit o edi?ie special? bibliofil? a acestuia.

n num?rul 27, din 16 17 martie, ziarul titra pe prima pagin? despre Ceremonia acord?rii premiilor Societ??ii Timi?oara, la 20 de ani de la nfiin?area Societ??ii, a ziarului Timi?oara ?i lansarea Proclama?iei de la Timi?oara. Cteva zile mai trziu, n 21 martie, Timi?oara a mai pierdut nc? un prieten. Jurnalistul Mile C?rpeni?an a trecut n eternitate, iar echipa ziarului l-a omagiat printr-un supliment, pagini speciale ap?rute n num?rul din 25 martie.

n ultimul num?r din aceast? lun? s-a remarcat articolul despre cel mai mare spital privat din vestul ??rii, care s-a inaugurat la Timi?oara.

Aprilie

n luna aprilie a anului ce tocmai a trecut, directorul ziarului Timi?oara a inaugurat o rubric? special?, Spirit civic, ?i premiul Implicare civic?, n cadrul c?ruia ziarul a acordat un premiu special unui timi?orean care a s?rit n ajutorul unei tinere atacat? de un infractor. Gestul de curaj al eroului Daniel ne-a f?cut s? ne d?m seama c? trebuie, n orice moment, s? d?m dovad? de spirit civic.

Num?rul din 20 aprilie relata o vizit? efectuat? de membrii Societ??ii Timi?oara la Parlamentul European, iar cel din 22 aprilie scotea n eviden?? faptul c? Teatrul Maghiar a c?tigat Premiul Uniter, chiar la 20 de ani de la nfiin?area Uniter.

Tot n luna aprilie, dezvoltarea rural? din Timi? a primit milioane de euro cu ajutorul Agen?iei de Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit.

Mai

Luna mai a anului ce tocmai a trecut a adus o veste bun? microbi?tilor din Timi?oara. n 8 mai, Poli Timi?oara b?tea, dup? ani ntregi de ncerc?ri, echipa Dinamo, pe terenul acesteia.

Tot n cea de-a cincea lun? a anului, ziarul Timi?oara a acordat pagini speciale s?rb?toririi Zilei Europei la Timi?oara, dar ?i zilei de 10 mai, cnd cele mai multe personalit??i spuneau c? atunci ar trebui s? fie adev?rata s?rb?toare a poporului romn.

n num?rul din 20 mai, ultima pagin? a ziarului Timi?oara titra Mai bine mai trziu dect niciodat?! O victorie mpotriva comunismului a?teptat? de 20 de ani! Legea Lustra?iei a trecut, n sfr?it, de Parlamentul Romniei. n acela?i num?r, la pagina 5, se scotea n eviden?? faptul c? medicul timi?orean Mihai Ionac a c?tigat premiul pentru Inova?ie Medical?.

Cteva zile mai trziu, n num?rul din 25, a ap?rut un supliment cu Legea Lustra?iei, care spunea povestea drumului lung al acestei legi, de dou?zeci de ani. Tot pe acela?i subiect, n ultimul num?r al lunii mai, Monica Macovei ne-a acordat un interviu n care ne-a spus c? Legea Lustra?iei este una dintre cele mai importante legi ale Romniei.

Iunie

n primul num?r din luna iunie, n jude?ul Timi? s-au desf??urat Zilele Euroregiunii Dun?re Cri? – Mure? – Tisa (DKMT), eveniment care s-a dovedit de un real succes pentru autorit??ile timi?ene. Tot n iunie, oamenii de cultur? din ora? au participat la ceea ce spuneau ei c? este evenimentul anului n ora? – Rembrandt misticul oglindit n gravura sa, la Muzeul de Art? din Timi?oara.

n num?rul din 8 iunie, pe ultima pagin? a ziarului Timi?oara era titrat Curtea Constitu?ional? a decis c? Legea Lustra?iei este neconstitu?ional?, sub titlu fiind tip?rite opinii ale personalit??ilor politice ?i ale societ??ii civile. Dou? zile mai trziu, redac?ia ziarului anun?a faptul c? la Jimbolia se desf??oar? cea de-a opta edi?ie a Festivalului interna?ional Jimbo Blues, n memoria lui Bela Kamocsa. n num?rul urm?tor, pe ultima pagin? era descris? atmosfera de s?rb?toare a companiei Continental, care a mplinit un deceniu de succes cu diviziile Automotive din Romnia.

Tot n luna iunie, Asocia?ia 21 Decembrie 1989 a acordat diplome de golani celor care au dat via?? fenomenului Pia?a Universit??ii, printre laurea?i num?rndu-se ?i membri marcan?i ai Societ??ii ?i ziarului Timi?oara.

Iulie

n primul num?r din aceast? lun? al ziarului nostru a fost eviden?iat? vizita Ambasadorului Marii Britanii, Robin Anthony Barnett, care a primit titlul de cet??ean de onoare al Timi?oarei. Luna iulie a fost ?i luna Festivalului Interna?ional de Jazz de la G?rna, ziarul Timi?oara fiind un adev?rat partener al tradi?ionalului festival organizat de Marius Giura.

Tot n luna iulie, asem?narea Timi?oara Mica Vien? s-a reg?sit ?i n paginile ziarului nostru, la fel cum s-au reg?sit ?i evenimentele organizate sub aceast? titulatur? n centrul ora?ului.

Un alt eveniment deosebit de important pentru Timi?oara a fost c?l?toria n jurul lumii realizat? de organizatorii celebrului Festival Plai, un festival emblem? al ora?ului de pe Bega. n acela?i num?r al ziarului, n pagina 8 ap?rea povestea serviciului de pres? ?i informa?ii transfrontalier InPress, n timp ce n num?rul din 24 iulie ultima pagin? a g?zduit un reportaj de pe meleagurile Festivalului Interna?ional de Jazz de la G?rna. ?i urm?toarele numere au fost dedicate deja tradi?ionalului festival.

August

n luna august a aceluia?i an, echipa ziarului Timi?oara ?i-a luat un binemeritat concediu, iar timp de o lun? ziarul nu a mai ie?it pe pia??.

Septembrie

Luna septembrie a acestui an a adus o nou? etap? n via?a primului ziar liber din Romnia. Ziarul a ap?rut, chiar n ziua de 2 septembrie, ntr-un nou concept grafic, ziarul incluznd, complementar edi?iei tip?rite n format hebdomadar, adic? s?pt?mnal, un portal web care furnizeaz? n permanen?? informa?ii calde cititorilor. De?i se afl? n continuare n stadiu de implementare, noul site este activ la adresa www.ziarultimisoara.com. De altfel, n pagina 4 a num?rului din 16 septembrie, noul redactor-?ef, Petre Irimu?, a explicat noul concept al ziarului n era multimedia.

Primul num?r n acest nou format a ap?rut cu un supliment de patru pagini dedicat unei expozi?ii de fotografie despre mineriada din 13 15 iunie 1990, Constatare la fa?a locului un recurs la memorie. Expozi?ia a fost adus? la Timi?oara chiar de ziarul Timi?oara.

Edi?iile din luna septembrie au fost dedicate ?i Festivalului Plai. Tot n luna septembrie, Timi?oara a mai pierdut un om de valoare jurnalistul Nelu Cr?ciun a trecut n nefiin??, dup? o lung? suferin??.

O s?pt?mn? mai trziu, n Timi?oara se deschidea una dintre cele mai mari piste de karting indoor din Romnia, inaugurat? chiar la marginea ora?ului.

Octombrie

La 3 octombrie, germanii din Timi?oara au celebrat dou?zeci de ani de la reunificarea Germaniei. Consulatul Republicii Germania la Timi?oara a organizat o recep?ie la Opera Romn?, ziarul Timi?oara fiind martor al evenimentului ?i relatnd momentele care au marcat aniversarea.

n ziua de 14, paginile ziarului nostru g?zduiesc prima parte a unui interviu acordat n exclusivitate de Principele Radu al Romniei. Alte?a Sa Regal? abordeaz? mai multe teme de actualitate pentru societatea romneasc?. Interviul continu? ?i n num?rul urm?tor al ziarului Timi?oara.

Tot n luna octombrie, Timi?oara a inaugurat monumentul istoric Bastionul Theresia, care a fost reabilitat n ntregime. Lucr?rile au costat aproape zece milioane de euro, dintre care jum?tate au fost bani de la Uniunea European?.

Noiembrie

n luna noiembrie a acestui an, lumea universitar? timi?ean? a fost n s?rb?toare. Universitatea Politehnica din Timi?oara a aniversat nou? decenii de la nfiin?are, iar Universitatea de Medicin? ?i Farmacie Victor Babe?, 65 de ani de la semnarea decretului regal de nfiin?are a institu?iei. Cu acest din urm? prilej, n prezen?a ASR Principele Radu, n fa?a institu?iei a fost dezvelit un bust al Regelui Mihai.

Cea de-a dou?zecea edi?ie a Galei Blues Jazz s-a desf??urat n 13 14 noiembrie n ora?ul de pe Bega. Aceasta a fost dedicat? memoriei artistului Bela Kamocsa. Ziarul Timi?oara a dedicat dou? pagini evenimentului.

Luna noiembrie a adus ?i vizite importante la Timi?oara. Autorit??ile au semnat ?i au nt?rit colabor?ri cu mai multe ??ri, printre care s-au num?rat ?i Statele Unite ale Americii.

Decembrie

Luna decembrie a fost luna inaugur?rilor la Timi?oara. Autorit??ile jude?ene au deschis por?ile S?lii Baroce a Muzeului de Art? din ora?, restaurat? ?i adus? la via?? dup? ani buni de munc?.

Tot n ultima lun? din an, echipa de fotbal Poli Timi?oara a mplinit 89 de ani de la nfiin?are, echipa recuperndu-?i palmaresul, culorile ?i istoria. Timi?orenii au primit ?i 30 de autobuze nou-nou?e. n aceea?i perioad?, Monica Macovei, europarlamentar romn, a ncheiat o perioad? fructuoas? la cabinetul s?u deschis n ora?ul de pe Bega.

O veste bun? pentru jude?ul Timi? o reprezint? ?i proiectul c?tigat de cel mai vestic ora? al ??rii. Snnicolau Mare va primi 20 de milioane de euro de la Uniunea European?, pentru a-?i pune la punct infrastructura ?i pentru a instala camere video n centrul urbei. La anun?ul f?cut de primarul D?nu? Groza a participat ?i ministrul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului, Elena Udrea, care a fost numit cet??ean de onoare al ora?ului Snnicolau Mare.

Luna decembrie a adus nc? o inagurare a unor lucr?ri f?cute pe bani europeni la Timi?oara. Este vorba despre reabilitarea re?elei de canalizare din zona Pie?ei Crucii ?i de pe strada Memorandumului. Mai mult, Castelul Huniade, una dintre cele mai vechi cl?diri din Timi?oara, va fi ?i el reabilitat cu bani europeni. Luna decembrie a nsemnat ?i comemorarea a 21 de ani de la Revolu?ia din Decembrie 1989.

Comments

comments

About the Author